Luckan UngInfos fortbildningar riktar sig till professionella som arbetar med ungdomar. Fortbildningarnas temaområden varierar och vi strävar efter att ordna fortbildningar som kan ge deltagarna nya infallsvinklar i det egna arbetet. Fortbildningarna ordnas på olika håll i Svenskfinland och koordineras av fortbildningsplanerare Ellen Sammallahti, [email protected]

De regionala ungdomsinformatörerna och koordinatorerna arrangerar nätverksträffar för yrkesgrupper som arbetar med unga och unga vuxna. Kontakta dem gärna om du vill veta mera. Vi informerar också om olika fortbildningsmöjligheter för professionella via vårt nyhetsbrev – följ och tipsa oss gärna!
 

FORTBILDNINGAR