Luckan UngInfos fortbildningar riktar sig till professionella som arbetar med ungdomar. Fortbildningarnas temaområden varierar och vi strävar efter att ordna fortbildningar som kan ge deltagarna nya infallsvinklar i det egna arbetet. Fortbildningarna ordnas på olika håll i Svenskfinland och koordineras av fortbildningsplanerare Ellen Sammallahti, [email protected]

Höstens fortbildningar är under planering och dem hittar du på den här sidan senast i augusti. Men bekanta dig redan nu med programmet för Dagarna för finlandssvenskt ungdomsarbete 29-30.10 i Vasa.

De regionala ungdomsinformatörerna och koordinatorerna arrangerar nätverksträffar för yrkesgrupper som arbetar med unga och unga vuxna. Kontakta dem gärna om du vill veta mera.
 

FORTBILDNINGAR

[tribe_events view=”list” category=”fortbildningar”]