Ung i Åboland

Projekttid: 1.9.2020-31.5.2022

Samarbetsprojekt med: Ungdomsverkstaden Troja, RFV, Folkhälsan, Röda Korset, SHVS, Åbo Akademi

Projektets finansiärer: Föreningen Konstsamfundet, Stiftelsen Eschnerska frilasarettet, Johanna och G.A.Petrelius stiftelse & Kommunalrådet C.G.Sundells stiftelse

Projektet Ung i Åboland syfte var att påbörja arbetet med att skapa en stabil struktur för det svenskspråkiga ungdomsarbetet i Åbo, och i projektrapporten presenteras olika lösningsmodeller hur detta kan förverkligas. Projektet har varit i aktiv i kontakt med ungdomsarbetare och försökt fånga upp de olika behoven på fältet, både ur ett professionellt och ett kundperspektiv. Som en del av projektet introducerades även Unginfos tjänster i regionen som stöd åt unga i den pågående pandemin och den fortlöpande distansundervisningen.

Ung i Åboland påvisade ett stort behov av medvetandegörande av Unginfos tjänster, samt vikten av att upprätthålla ett gott nätverkssamarbete. Det visade sig att många professionella i Åboland inte kände till de digitala stödtjänsterna som finns för unga. Att Ärligt talat-chatten håller öppet kvällstid är till exempel något som många professionella ser som ett bra komplement till annan ungdomsservice i regionen, som ofta håller öppet enbart dagtid. Det har funnits ett stort intresse för olika samarbeten från andra aktörer, vilket har resulterat i exempelvis teatersamtal, evenemang och skolbesök. 

Projektledare: Jannike Rosenholm

Här kan du läsa slutrapporten för Ung i Åboland.

Vill du veta mer? Ta kontakt!

Jessica Lerche
Utvecklingschef, föreningen Luckan r.f.
e-post: jessica.lerche(a)luckan.fi
telefon: +358 50 373 39 25

Om projektet:

Skip to content