Ung i Åboland

Det tvååriga projektet Ung i Åboland startades upp i Åbo under hösten 2020 med en anställd projektkoordinator i Luckans regi. Projektets syfte var dels att kunna tillgängliggöra lågtröskeltjänster för svenskspråkiga unga i form av information och rådgivning samt stödtjänster via nätet, dels att skapa en hållbar struktur för att svara på ett likvärdigt och kvalitativt utbud av informations-, stöd- och nättjänster samt handledning riktat för unga i Åbo med omnejd på svenska. Projektet var finansierat med privata medel. 

Särskild betoning låg på att trygga ungdomsverkstadstjänster på svenska i Åbo, då Trojas verksamhet hade lagts ner och en svenskspråkig Navigatorverksamhet inte fanns att tillgå i Åbo. Projektet hade en tillsatt styrgrupp med väsentliga aktörer (t.ex. Folkhälsan, RFV, Röda korset och Åbo stad) inom Åbo. En slutrapport för projektet med olika lösningsmodeller sammanställdes och publicerades. Länk till rapporten.

Ta kontakt!

Jannike Rosenholm är projektledare för Ung i Åbo. Du når henne per e-post jannike.rosenholm(a)luckan.fi och telefon +358 50 543 3024.

Om projektet: