Stöd för ungas psykiska hälsa i Åbo/Åboland

Projekttid: 1.8.2022-

Projektets finansiärer: Kommunalrådet C. G. Sundells stiftelse sr

Luckan erhåller nationella bidrag för att upprätthålla Ärligt talat-chatten och erbjuda vägledning digitalt. Vi har dock sett att vi har svårt att nå ut med våra stödtjänster i Åbo, trots ett stort behov av lågtröskelstöd på svenska. Därför ansöktes medel för att starta projektet Digitalt stöd och vägledning i Åbo. Projektet innebär en riktad insats i Åboland och framförallt Åbo, för att befrämja svenskspråkiga ungas psykiska hälsa. Arbetet fokuserar på att stöda unga i vardag, kris och kritiska övergångsskeden, underlätta tillgången till stöd på svenska, öka kännedomen om tillgängliga stödtjänster och ge unga verktyg för att hantera sitt välmående och kunna navigera rätt. Detta skulle ske i huvudsak med stärkt samarbete med de olika utbildningsinstanserna i regionen, tredje sektorn organisationer samt i samarbete med det svenskspråkiga kommunala ungdomsarbetet, som nu ligger i startgroparna i området.

Verksamheten Unginfo har erhållit bidrag från Stiftelsen Sundell för projektet UNDERSTÖD FÖR ATT FRÄMJA UNGAS PSYKISKA HÄLSA MED HJÄLP AV DIGITALT STÖD OCH LÅGTRÖSKELTJÄNSTER för perioden 2022-2023

 UngInfo har även erhållit ett understöd av regionförvaltningsverket i Egentliga Finland för uppdraget utveckling av stöd- och vägledningstjänster, nätverkskoordinering för unga i Åbo/Åboland för tiden 2023 -29.2.2024. 

Vill du veta mer? Ta kontakt!

Jessica Lerche
Utvecklingschef, tf organisationschef
e-post: [email protected] 
telefon: +358 (0)50 373 3925

I media:

Skip to content