Digitalt stöd i Vasa

Projektet Digitalt stöd i Vasa startades upp under sommaren 2021 och har fått fortsatt finansiering fram till sommaren 2024. Projektets mål är att stödja ungas psykiska hälsa i pandemins efterverkningar genom olika regionala satsningar i Österbotten med fokus på Vasa. Projektet fokuserar på att stöda unga i vardag och kris, underlätta tillgången till stöd på svenska, öka kännedomen om tillgängliga stödtjänster och ge unga verktyg för att hantera sitt välmående.  

Förebyggande arbete i form av lågtröskeltjänster är därför av största vikt för att skapa trygghet och stöda unga i kris och vardag. Luckan Unginfo upprätthåller den digitala stödtjänsten Ärligt talat-chatten till svenskspråkiga unga. Chatten erbjuder anonymt samtalsstöd av psykolog och andra professionella handledare 30 timmar i veckan för unga i åldern 13-29 år. Med hjälp av samarbeten i Vasanejden med elevkårer, styrelser och elevvårdspersonal ska fler unga få tillgång till denna lågtröskeltjänst. Skolbesök och evenemang för unga i Österbotten ordnas också inom projektet med fokus på främjandet av den psykiska hälsan.

På så sätt vill vi underlätta tillgången till stöd på svenska, öka kännedomen om tillgängliga stödtjänster och ge unga verktyg för att hantera sitt välmående. Projektet förverkligas genom understöd av Evald och Hilda Nissis stiftelse.

Ta kontakt!

Vill du boka in ett samarbetsmöte, önskar få info till din skola eller har andra frågor om projektet? Tveka inte att ta kontakt:
Anna Valkeakari, vik. utvecklingskoordinator, e-post [email protected] eller telefon +358 (0)50 543 3024.

Om projektet:

Skip to content