Digitalt stöd i Vasa

Det ettåriga projektet Digitalt stöd i Vasa startades upp under sommaren 2021. Projektets mål är att stödja ungas psykiska hälsa under pandemin och dess efterverkningar genom olika regionala satsningar i Vasa. Coronapandemin har lett till att allt fler unga mår psykiskt sämre i Finland och problemen kan ha förödande konsekvenser även efter pandemin. Förebyggande arbete i form av lågtröskeltjänster är därför av största vikt för att skapa trygghet och stöda unga i kris och vardag.

Luckan Unginfo upprätthåller den digitala stödtjänsten Ärligt talat-chatten till svenskspråkiga unga. Chatten erbjuder anonymt samtalsstöd av psykolog och andra professionella handledare 18 timmar i veckan för unga i åldern 13-29 år. Med hjälp av samarbeten i Vasanejden med elevkårer, styrelser och elevvårdspersonal ska fler unga få tillgång till denna lågtröskeltjänst. Evenemang för unga i Österbotten ordnas också inom projektet med fokus på främjandet av den psykiska hälsan.

På så sätt vill vi underlätta tillgången till stöd på svenska, öka kännedomen om tillgängliga stödtjänster och ge unga verktyg för att hantera sitt välmående. Projektet förverkligas genom understöd av Evald och Hilda Nissis stiftelse.

Ta kontakt!

Louise Mannil är projektledare för Digitalt stöd i Vasa. Vill du boka in ett samarbetsmöte, önskar få info till din skola eller har andra frågor om projektet? Tveka inte att ta kontakt via e-post [email protected] eller telefon +358 (0)50 530 6611.

Om projektet: