Stöd för dig som känner oro för en ung person

Luckan UngInfos psykolog ger råd dig som är orolig för en ung persons psykiska hälsa.

Känner du oro för en ung person i din närhet? Skulle du vilja ha hjälp med hur du kan stödja den ungas psykiska hälsa?

UngInfos psykolog erbjuder stödjande samtal kring hur du som vuxen kan hjälpa en ung person som mår dåligt. Du kan till exempel vara förälder eller annan släkting, tränare, lärare eller ungdomsledare.

Kontakta via e-post psykolog.unginfo(a)luckan.fi eller per telefon torsdagar kl. 13–15: 050 521 0089.