Studiestöd

Att upprätthålla en stabil personlig ekonomi då man studerar på heltid är inte alltid lätt. Studiestödet som beviljas av Folkpensionsanstalten (FPA) finns till för att underlätta den ekonomiska situationen för studeranden. På Åland sköts studiestödet av AMS. På denna sida hittar du information om studiestödet. Vad är studiestödet? Ifall du studerar på heltid vid ett…

Studentskrivningar

Abiturientåret är en händelserik tid för tredje årets gymnasieelever, fullspäckat med information och många beslut som måste fattas med tanke på studentskrivningarna och framtiden. Ifall du inte genast lyckas i skrivningarna eller hittar den rätta studieinriktningen så ska du inte ge upp hoppet, det kommer alltid nya tillfällen och chanser. Gymnasieutbildningen avslutas med studentexamen som…

Andra stadiet

Efter att man fullgjort sin läroplikt, d.v.s. fyllt 18 år, behöver man inte längre gå i skola om man inte vill. De flesta väljer ändå att studera vidare på andra stadiet, antingen vid ett gymnasium eller vid en yrkesskola. Efter grundskolan finns det även andra möjligheter än gymnasie- och yrkesutbildning, till exempel tionde klassen, yrkesstarten,…

Tredje stadiet

Högskolestudier skiljer sig på flera sätt från studier på andra stadiet. Studietakten är betydligt hårdare, men samtidigt har du större frihet att själv välja tidsschemat för dina studier. Det betyder också att du själv ansvarar för dina framsteg och att studierna framskrider som planerat. Allt det nya med studierna kan kännas överväldigande i början men…

Studieteknik och tidsplanering

Det är roligt och intressant att studera och lära sig nya saker. Men det kan också vara krävande eftersom det förutsätter tid och ansträngning. Din attityd till dina studier är viktig för din studieframgång och du bär själv ansvaret för dina studier. För att underlätta skolarbetet kan en bra studieteknik vara till hjälp. På den…

Praktik

Vad är praktik? Praktik innebär praktisk övning i ett yrke, vilket helt konkret betyder att den studerande arbetar med uppgifter som hänför sig till studierna. Mängden praktik som utförs varierar beroende på utbildningsområde- och nivå. Praktiken kan vara en obligatorisk del av undervisningen eller fungera som en form av frivilliga tilläggsstudier, beroende på inriktning. Varför…

Läroavtal

Ett läroavtal ger dig möjlighet att studera till en examen samtidigt som du arbetar. Studietiden för läroavtalet varierar beroende på utbildningens omfattning och den studerandes tidigare kunskaper. En läroavtalsutbildning som till exempel leder till en yrkesinriktad grundexamen sträcker sig i allmänhet över ett och tre år. Nästan alla yrkesinriktade examina går att avlägga genom läroavtal…

Studera utomlands

I dagens värld finns det goda möjligheter för ungdomar att studera utomlands. Att åka på utbyte för med sig nya erfarenheter och en inblick i nya kulturer. Du får vänja dig vid en annorlunda vardag och lära känna massor nya människor. Samtidigt som du dyker in i en annorlunda studievärld och samhällskultur lär du dig…