Bloggen

Dags att söka om statliga ungdomsbidrag!

Den 16 september arrangerade UKM och utvärderings- och understödskommissionen ett organisationsseminarium för riksomfattande organisationer på ungdomsområdet på Ständerhuset. På seminariet behandlades matnyttigt om ansökningsprocessen kring understöden samt gav feedback på redovisningarna för 2018, som UKM gav goda betyg åt organisationerna för god och informativ redovisning. Konkurrensen blir hård om bidragen och direktör Henni Axelin hänvisade …

Dags att söka om statliga ungdomsbidrag! Läs mer »

UngInfo utvidgar sin verksamhet i Västnyland

I höst utvidgar Luckan Raseborg sin ungdomsverksamhet genom ett fondbidrag från bl.a. Karis-Pojo sparbanksstiftelse. Julia Hemgård har anställts som ungdomskoordinator för UngInfo i Västnyland med fokus på Raseborg. Julia är pedagogie magister och har tidigare jobbat med utbildnings- och föreläsningsprogram i regionen. Hon kommer att vara stationerad i Karis 1-2 dagar/ veckan. Syftet med verksamheten …

UngInfo utvidgar sin verksamhet i Västnyland Läs mer »

Rubufest 2019

I år hölls Rubufest på centralbiblioteket Ode tisdagen den 28.5. Evenemanget organiseras av Krut, Helsingforsungdomarnas egna system för påverkan. Idén med evenemanget är att samla in information till KrutBudgeten, som är en del av Helsingfors stadsbudget och som används för att synliggöra ungdomars idéer gällande fritidsaktiviteter. Runt 400 elever från Hoplaxskolan, Norsen, Botby, Åshöjden och …

Rubufest 2019 Läs mer »

Projektet På samma linje delade respekt budskapet under Stafettkarnevalen

I helgen arrangerades 59:nde Stafettkarneval, denna gång på Alberga stadion i Esbo. Projektet På samma linje hade ett tält tillsammans med Luckan UngInfo och Barnkultur. Temat var respekt inom idrott. Detta passade som handen i handsken, då fredagen var internationella dagen mot homofobi och transfobi. Under dagens lopp blev tältet kallat för ”respekt tältet”. Glädjande …

Projektet På samma linje delade respekt budskapet under Stafettkarnevalen Läs mer »

Mentorträff i Luckan

Avslutande mentorträff 21.5 med Heidi, Christine och Kristina, som medverkat i Stora Komets piloterande mentorskapsprogram, som startade under senhösten 2018. Nu i maj hade alla de 6 paren avslutat sitt organiserade mentorprogram. Paren hade regelbundet träffats under 6 månader och responsen var god. Man rekommenderar varmt branschinriktat mentorprogram riktat till studerande i slutskedet av studierna. …

Mentorträff i Luckan Läs mer »

Daniela på job shadowing i Luckan

Torsdagen den 16.5 välkomnade Luckan Daniela Frankenhaeuser på job shadowing för att bekanta sig med Luckans verksamhet. Dagen började med en rundtur i Luckans nya och större lokaler på Georgsgatan 27. Luckans lokaler består nuförtiden av bland annat utrymmena: Verandan, Hörnet, Torget och LillaLuckan. Jag och Anna presenterade Luckans olika verksamhetsområden för Daniela och bekantade …

Daniela på job shadowing i Luckan Läs mer »

Förbundsbarometern 2018 – Arbetsglädje i förbundsvärlden

Svenska studieförbundet i samarbete med Finlands Ungdomssamarbete Allians arrangerade ett möte 9.5 på G18 i Helsingfors för organisationsanställda inom ungdomsverksamhet. Temat för mötet var Välmående i arbetet. Deltagare från ett tiotal organisationer fick ta del av resultaten av Studieförbundets och Psykosociala förbundets kartläggning bland tredje sektorns organisationer inom ungdomsverksamhet. Frågorna i enkäten anknöt bl.a. till …

Förbundsbarometern 2018 – Arbetsglädje i förbundsvärlden Läs mer »

Vill du bli vår nya utbildningskoordinator?

Utbildningskoordinator, Föreningen Luckan R.f. Luckans ungdomsverksamhet UngInfo, erbjuder diskrimineringsförebyggande workshops och föreläsningar med syfte att höja ungas vardagskompetenser, för elever i högstadiet och andra stadiet. Arbetet sker främst i huvudstadsregionen med även på andra orter i landet där svenskspråkiga skolor finns. Till arbetsuppgifterna hör att leda workshoppar och föreläsa för unga, utveckling och produktion av …

Vill du bli vår nya utbildningskoordinator? Läs mer »

OECD:s rapport Investing in Youth: Finland – granskning av ungdomstjänsterna i vårt land

Tisdagen den 7.5 publicerades en publikation om hur OECD utvärderat ungdomarnas situation i Finland  och hur våra ungdomstjänster klarat sig i förhållande till andra länder. Sysselsättningsgraden av unga idag i Finland är 55%, lite högre än medeltalet inom OECD (53%), dock lägre i jfr med de övriga nordiska länderna. 2017 var 15% av unga i …

OECD:s rapport Investing in Youth: Finland – granskning av ungdomstjänsterna i vårt land Läs mer »

Flytta utomlands – erfarenheter från Danmark, Italien, Nepal, Tyskland och Sydafrika

Evenemanget “Flytta utomlands?” ordnades onsdagen den 17.04.2019 mellan kl.16:30-18:30. Evenemangets syfte var att ge möjlighet för unga och intresserade att ta en del av unga vuxna och vuxnas erfarenheter av att arbeta, studera, volontärarbeta samt au pair arbete utomlands. Evenemanget gav även möjlighet att få ta del av praktiska tips och andra synpunkter som kan …

Flytta utomlands – erfarenheter från Danmark, Italien, Nepal, Tyskland och Sydafrika Läs mer »