Bloggen

OECD:s rapport Investing in Youth: Finland – granskning av ungdomstjänsterna i vårt land

Tisdagen den 7.5 publicerades en publikation om hur OECD utvärderat ungdomarnas situation i Finland  och hur våra ungdomstjänster klarat sig i förhållande till andra länder. Sysselsättningsgraden av unga idag i Finland är 55%, lite högre än medeltalet inom OECD (53%), dock lägre i jfr med de övriga nordiska länderna. 2017 var 15% av unga i …

OECD:s rapport Investing in Youth: Finland – granskning av ungdomstjänsterna i vårt land Läs mer »

Flytta utomlands – erfarenheter från Danmark, Italien, Nepal, Tyskland och Sydafrika

Evenemanget “Flytta utomlands?” ordnades onsdagen den 17.04.2019 mellan kl.16:30-18:30. Evenemangets syfte var att ge möjlighet för unga och intresserade att ta en del av unga vuxna och vuxnas erfarenheter av att arbeta, studera, volontärarbeta samt au pair arbete utomlands. Evenemanget gav även möjlighet att få ta del av praktiska tips och andra synpunkter som kan …

Flytta utomlands – erfarenheter från Danmark, Italien, Nepal, Tyskland och Sydafrika Läs mer »

Anna Salonen på “Mitä mä funtsin?” Vaali Dialogi

Jag heter Anna Salonen och är praktikant för Luckan UngInfo nu under denna vår. 2.4.2019 Fick jag möjligheten att vara med på ett evenmang som ordnades i Navigatorn av Kanssala. Evenemanget hette “Mitä mä funtsin?” vaali dialogi. I evenemanget deltog 20 unga vuxna och vuxna som hade möjlighet att diskutera med riksdagskandidater om utsatta ungdomars …

Anna Salonen på “Mitä mä funtsin?” Vaali Dialogi Läs mer »

Respect-evenemanget i Borgå

Torsdagen 21.3.2019 var det dags för Respect-evenemanget i Kulturhuset Grand i Borgå. Evenemanget är ett sätt att uppmärksamma veckan mot rasism och ordnades nu för femte gången. Tillställningen är ett bra exempel på gott samarbete olika aktörer emellan, som för samman människor med varierande kulturella bakgrunder och förebygger uppkomsten av fördomar i Borgåregionen. Ca 250 …

Respect-evenemanget i Borgå Läs mer »

Möte med Europarådet om finlandssvenskars situation

Europarådets konventioner för minoriteter trädde i kraft i Finland år 1997. Konventionerna ger ett kulturellt och språkligt skydd för nationella minoriteter och minoritetsspråk i de länder som ratificerat dem. Den rådgivande kommittén för ramkonventionen för nationella minoriteter inom Europarådet besöker länder vart femte år för att övervaka att ramkonventionen följs. Den 20 mars besökte kommittén …

Möte med Europarådet om finlandssvenskars situation Läs mer »

Ungdomars intresse för politik har ökat

Resultaten av Nuorisobarometri/Ungdomsbarometern – som bygger på telefonintervjuer med 1900 ungdomar i åldern 15-29 år – visar på ökat intresse för politik och samhällsfrågor. 2/3 av de som deltagit i barometern uttrycker ett visst intresse för politik. Ämnen som klimatfrågor, utbildningsfrågor,  Trump  engagerar..Det politiska intresset mellan könen varierar inte.  Ju högre utbildning desto större intresse för …

Ungdomars intresse för politik har ökat Läs mer »

“Så att vi alla ska få uppleva trygghet”

Onsdagen den 27.2 ordnade Luckan UngInfo i samarbete med Brottsofferjouren, Folkhälsan och Förlaget en fortbildning i Helsingfors med temat Brottsprocessen. Föreläsaren Sari Somppi, som är kriminolog och regionchef på Brottsofferjouren i Västra Finland, inledde med att berätta om sitt arbete och om hur Brottsofferjouren kan stödja brottsoffer i olika ärenden. Därefter gick hon steg för …

“Så att vi alla ska få uppleva trygghet” Läs mer »