Bloggen

Så summerar vi coronahösten 2020

Inför årets slut sammanfattar vi hur Luckans ungdomsverksamhet UngInfo fortskridit under hösten, en höst präglad av coronapandemin. Sedan pandemin drabbade Finland under våren har allt fler unga nyttjat våra digitala stödtjänster och aktiviteten har hållit i sig under hösten. Samtidigt har den sociala distanseringen krävt nya verktyg för genomförandet av våra utbildningar, såsom våra skolpaket, …

Så summerar vi coronahösten 2020 Läs mer »

UngInfos tjänster Ärligt talat och Våga fråga håller öppet under helgerna

Julen kan vara en svår tid för många. Det tunga i vardagen slutar inte när julen börjar, förutom att det kanske finns en extra förväntan på att vara glad och nöjd. I år blir det för många dessutom ingen vanlig jul, lika lite som det har varit ett vanligt år. Därför kommer UngInfos stödtjänster hålla …

UngInfos tjänster Ärligt talat och Våga fråga håller öppet under helgerna Läs mer »

“Det känns väldigt meningsfullt att få hjälpa andra ungdomar som grubblar på något”

Att vara ungdom i dagens värld är inte alltid en dans på rosor. Ofta hör man vuxna klaga på “dagens ungdom”, men faktum är att ungdomarna är de samma som de var 50 år sen, det är bara samhället som har förändrats och till det anpassar man sig. Jag heter Sofia och är 22 år …

“Det känns väldigt meningsfullt att få hjälpa andra ungdomar som grubblar på något” Läs mer »

UngInfo öppnade dörren i Åbo

Från och med september erbjuder Unginfo sina tjänster i Åbo igen. Jannike Rosenholm inledde sitt arbete som projektkoordinator för ett privatfinansierat projekt med syftet att bland annat att tillgängliggöra lågtröskeltjänster via nätet, skapa en hållbar struktur för att svara på ett likvärdigt och kvalitativt utbud av informations-, stöd- och nättjänster samt handledning riktat för unga …

UngInfo öppnade dörren i Åbo Läs mer »

Luckan UngInfo erbjuder workshoppar via Zoom

Söker ni lämpliga digitala workshoppar för era elever? På grund av pandemin och den förändrade situationen har Luckan Unginfo utvecklat interaktiva workshoppar som specifikt är lämpade för digitala möten på Zoom. Workshopparna går under temana Vardagskompetens och Respekt. I workshoppen Steget ut i arbetslivet får eleverna information och praktiska råd om arbetssökning. Vi diskuterar hur …

Luckan UngInfo erbjuder workshoppar via Zoom Läs mer »

UngInfos psykolog nu tillgänglig för vuxna – ger stöd kring ungas psykiska mående

Behöver du råd eller vill du diskutera kring en ung persons psykiska mående? Nu är Luckans psykolog på UngInfo också tillgänglig med stöd för vuxna i ungas närhet. Du kan ta kontakt via e-post [email protected] eller via telefon onsdagar kl. 12–14: 050 521 0089. Sedan 2018 erbjuder Luckan UngInfo psykologstöd för unga 13–29 år via …

UngInfos psykolog nu tillgänglig för vuxna – ger stöd kring ungas psykiska mående Läs mer »

Luckan UngInfos vägledning utvidgas – lokalt stöd i Borgå, Kyrkslätt, Västnyland, Åbo och huvudstadsregionen

I höst utvidgar UngInfo sin vägledning på flera orter och erbjuder kostnadsfri vägledning för unga 13–29 år. UngInfos vägledare Alexandra och Rosanna i Borgå, Riika i huvudstadsregionen, Marina i Kyrkslätt och i Västnyland samt Jannike i Åbo är tillgängliga för de unga som är i behov av stöd och hjälp i frågor som gäller studier, …

Luckan UngInfos vägledning utvidgas – lokalt stöd i Borgå, Kyrkslätt, Västnyland, Åbo och huvudstadsregionen Läs mer »

Luckans utredning (2018) lyfter situationen för de svenskspråkiga ungdomsarbetarna

Enligt grundlagen ska svenskspråkiga ungdomar vara jämställda med de finskspråkiga i fråga om samhällstjänster och tillgång till aktiviteter på svenska. Är det så? Får ungdomar det stöd och den hjälp de behöver på sitt modersmål? År 2017 beviljades föreningen Luckan bidrag av Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) för att utreda frågan. I utredningen deltog tredje sektorns …

Luckans utredning (2018) lyfter situationen för de svenskspråkiga ungdomsarbetarna Läs mer »

Stödchatten Ärligt talat utökar öppettiderna – Ger unga möjlighet att chatta med psykolog fyra dagar i veckan

På Luckan Unginfos stödchatt Ärligt talat har trycket ökat från unga som söker hjälp och behöver någon att prata med. Under coronakrisen har chatten haft nästan dubbelt fler besökare än vanligt. Unga har ofta vänt sig till chatten i frågor om psykisk ohälsa, ensamhet och våld i par- och familjerelationer. Därför utökas öppettiderna från nio …

Stödchatten Ärligt talat utökar öppettiderna – Ger unga möjlighet att chatta med psykolog fyra dagar i veckan Läs mer »

Marina Karjanlahti ny ungdomskoordinator för Västnyland

Marina Karjanlahti är ny ungdomskoordinator i Västnyland, verksam från Hangö till Kyrkslätt. Hon har tidigare arbetet inom skolvärlden både i grundskolan och i yrkesutbildningen, främst som studiehandledare. Marina kommer arbeta med UngInfos skolbesök, som erbjuder interaktiva workshoppar till skolor i ämnena vardagskompetens, nätrespekt och fair sex. Föreläsningarna kommer att ske både som fysiska workshops och …

Marina Karjanlahti ny ungdomskoordinator för Västnyland Läs mer »