Här kan du läsa blogginlägg om bl.a. studie- och yrkesval, aktuellt inom ungdomsverksamhet och evenemang.

  • All
  • Aktuellt
  • Arbete
  • Ärligt Talat
  • Bloggen
  • Respekt
  • Studier

Luckan främjar ungas psykiska hälsa i Österbotten med hjälp av digitalt stöd

Luckan Unginfo har startat ett nytt projekt, Digitalt stöd i Vasa, för att främja svenskspråkiga ungas psykiska hälsa i pandemitider. Projektet innebär en riktad insats i Österbotten och framförallt Vasa. Projektet förverkligas genom understöd av Evald och Hilda Nissis stiftelse.  Projektets övergripande mål är att främja ungas psykiska hälsa i pandemin och dess efterverkningar genom …

Luckan främjar ungas psykiska hälsa i Österbotten med hjälp av digitalt stöd Läs mer »

Nätverksträffar i Åboland

Luckan UngInfo arbetar för att skapa större medvetenhet och samarbete mellan aktörer som arbetar med ungdomar (13-29 år) i Åboland. Nu har vårens nätverksträffar “Vem gör vad” rullat igång! Meningen är att olika aktörer får möjlighet att presentera sin verksamhet i hopp om att underlätta att hänvisa vidare, då man har en bild av hurdana …

Nätverksträffar i Åboland Läs mer »

Nya videor i vardagskompetens stödjer ungas jobbsökande och flytt hemifrån

Vi på Luckan UngInfo är glada över att kunna presentera våra videor i vardagskompetens. Videorna kan fungera som stöd i undervisningen eller som en förberedande del inför ett digitalt skolbesök av oss. De teman som behandlas är hur man söker jobb och vad som är bra att tänka på när man söker en bostad. I …

Nya videor i vardagskompetens stödjer ungas jobbsökande och flytt hemifrån Läs mer »

Hållbara lösningar behövs för att stödja ungas mående – inte en ständig jakt på pengar

Dagligen får vi info via nyhetsflödet och genom vårt arbete om att våra unga i samhället mår allt sämre. Pandemin skaver och den allt utdragna isoleringen och ensamheten samt ovissheten om framtiden sätter sina spår på såväl ung som gammal. “Ny enkät slår larm – ungas välbefinnande har rasat under coronakrisen” – Hbl 16.2.2021 “Tusen …

Hållbara lösningar behövs för att stödja ungas mående – inte en ständig jakt på pengar Läs mer »

Aktuellt från UngInfo i Åboland

Nätverksträffar “Vem gör vad?” Unginfo kallar alla som arbetar med ungdomar i Åboland till nätverksträffarna ”Vem gör vad” på Zoom. Det planeras tre träffar till våren där utöver Unginfo, tre organisationer per träff presenterar sin verksamhet. Syftet med träffarna är att stärka samarbetet genom medvetenhet om service/tjänster på svenska. Så fort organisationerna är bekräftade publiceras …

Aktuellt från UngInfo i Åboland Läs mer »

Sammanfattande hälsningar från projektet På samma linje 

Under projekttiden (2018-2020) har skapats material som ger tips och stöder idrottsorganisationer i att öka jämställdhet och likabehandling inom olika idrottsverksamheter. Passa på att bekanta dig med följande material: Inkluderande idrott guiden ger några konkreta verktyg för en mer inkluderande idrott. Guiden riktar sig till alla som vill stärka mångfalden och skapa ett inkluderande förhållningssätt …

Sammanfattande hälsningar från projektet På samma linje  Läs mer »

Så summerar vi coronahösten 2020

Inför årets slut sammanfattar vi hur Luckans ungdomsverksamhet UngInfo fortskridit under hösten, en höst präglad av coronapandemin. Sedan pandemin drabbade Finland under våren har allt fler unga nyttjat våra digitala stödtjänster och aktiviteten har hållit i sig under hösten. Samtidigt har den sociala distanseringen krävt nya verktyg för genomförandet av våra utbildningar, såsom våra skolpaket, …

Så summerar vi coronahösten 2020 Läs mer »

UngInfos tjänster Ärligt talat och Våga fråga håller öppet under helgerna

Julen kan vara en svår tid för många. Det tunga i vardagen slutar inte när julen börjar, förutom att det kanske finns en extra förväntan på att vara glad och nöjd. I år blir det för många dessutom ingen vanlig jul, lika lite som det har varit ett vanligt år. Därför kommer UngInfos stödtjänster hålla …

UngInfos tjänster Ärligt talat och Våga fråga håller öppet under helgerna Läs mer »

“Det känns väldigt meningsfullt att få hjälpa andra ungdomar som grubblar på något”

Att vara ungdom i dagens värld är inte alltid en dans på rosor. Ofta hör man vuxna klaga på “dagens ungdom”, men faktum är att ungdomarna är de samma som de var 50 år sen, det är bara samhället som har förändrats och till det anpassar man sig. Jag heter Sofia och är 22 år …

“Det känns väldigt meningsfullt att få hjälpa andra ungdomar som grubblar på något” Läs mer »

UngInfo öppnade dörren i Åbo

Från och med september erbjuder Unginfo sina tjänster i Åbo igen. Jannike Rosenholm inledde sitt arbete som projektkoordinator för ett privatfinansierat projekt med syftet att bland annat att tillgängliggöra lågtröskeltjänster via nätet, skapa en hållbar struktur för att svara på ett likvärdigt och kvalitativt utbud av informations-, stöd- och nättjänster samt handledning riktat för unga …

UngInfo öppnade dörren i Åbo Läs mer »

Luckan UngInfo erbjuder workshoppar via Zoom

Söker ni lämpliga digitala workshoppar för era elever? På grund av pandemin och den förändrade situationen har Luckan Unginfo utvecklat interaktiva workshoppar som specifikt är lämpade för digitala möten på Zoom. Workshopparna går under temana Vardagskompetens och Respekt. I workshoppen Steget ut i arbetslivet får eleverna information och praktiska råd om arbetssökning. Vi diskuterar hur …

Luckan UngInfo erbjuder workshoppar via Zoom Läs mer »

UngInfos psykolog nu tillgänglig för vuxna – ger stöd kring ungas psykiska mående

Behöver du råd eller vill du diskutera kring en ung persons psykiska mående? Nu är Luckans psykolog på UngInfo också tillgänglig med stöd för vuxna i ungas närhet. Du kan ta kontakt via e-post [email protected] eller via telefon onsdagar kl. 12–14: 050 521 0089. Sedan 2018 erbjuder Luckan UngInfo psykologstöd för unga 13–29 år via …

UngInfos psykolog nu tillgänglig för vuxna – ger stöd kring ungas psykiska mående Läs mer »

Luckan UngInfos vägledning utvidgas – lokalt stöd i Borgå, Kyrkslätt, Västnyland, Åbo och huvudstadsregionen

I höst utvidgar UngInfo sin vägledning på flera orter och erbjuder kostnadsfri vägledning för unga 13–29 år. UngInfos vägledare Alexandra och Rosanna i Borgå, Riika i huvudstadsregionen, Marina i Kyrkslätt och i Västnyland samt Jannike i Åbo är tillgängliga för de unga som är i behov av stöd och hjälp i frågor som gäller studier, …

Luckan UngInfos vägledning utvidgas – lokalt stöd i Borgå, Kyrkslätt, Västnyland, Åbo och huvudstadsregionen Läs mer »

Luckans utredning (2018) lyfter situationen för de svenskspråkiga ungdomsarbetarna

Enligt grundlagen ska svenskspråkiga ungdomar vara jämställda med de finskspråkiga i fråga om samhällstjänster och tillgång till aktiviteter på svenska. Är det så? Får ungdomar det stöd och den hjälp de behöver på sitt modersmål? År 2017 beviljades föreningen Luckan bidrag av Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) för att utreda frågan. I utredningen deltog tredje sektorns …

Luckans utredning (2018) lyfter situationen för de svenskspråkiga ungdomsarbetarna Läs mer »

Stödchatten Ärligt talat utökar öppettiderna – Ger unga möjlighet att chatta med psykolog fyra dagar i veckan

På Luckan Unginfos stödchatt Ärligt talat har trycket ökat från unga som söker hjälp och behöver någon att prata med. Under coronakrisen har chatten haft nästan dubbelt fler besökare än vanligt. Unga har ofta vänt sig till chatten i frågor om psykisk ohälsa, ensamhet och våld i par- och familjerelationer. Därför utökas öppettiderna från nio …

Stödchatten Ärligt talat utökar öppettiderna – Ger unga möjlighet att chatta med psykolog fyra dagar i veckan Läs mer »

Marina Karjanlahti ny ungdomskoordinator för Västnyland

Marina Karjanlahti är ny ungdomskoordinator i Västnyland, verksam från Hangö till Kyrkslätt. Hon har tidigare arbetet inom skolvärlden både i grundskolan och i yrkesutbildningen, främst som studiehandledare. Marina kommer arbeta med UngInfos skolbesök, som erbjuder interaktiva workshoppar till skolor i ämnena vardagskompetens, nätrespekt och fair sex. Föreläsningarna kommer att ske både som fysiska workshops och …

Marina Karjanlahti ny ungdomskoordinator för Västnyland Läs mer »

Ledig befattning: Utbildare

Föreningen Luckan r.f. söker en utbildare till Luckans ungdomsverksamhet. Till arbetsuppgifterna hör att hålla föreläsningar i vardagskompetens/medborgarfärdigheter för elever i högstadiet och andra stadiet. Vi ser att du är aktiv, lyhörd för de ungas behov, bra på att uttrycka dig och att tycker om att tala inför såväl större som mindre grupper. Erfarenhet av pedagogiskt …

Ledig befattning: Utbildare Läs mer »

Psykisk ohälsa tar inte sommarsemester – Unga kan chatta med psykolog under sommaren

Sommaren är en tid då alla borde få stressa ner, vara lediga och bara vara. Men för många unga med psykisk ohälsa innebär sommaren en ökad oro och ängslan. Speciellt svårt kan det vara i övergångsperioder som när sommarlovet börjar och vardagsrutiner ändrar. I och med lovet finns inte heller skolhälsovård eller skolpsykologer tillgängliga.  Därför …

Psykisk ohälsa tar inte sommarsemester – Unga kan chatta med psykolog under sommaren Läs mer »

Luckan i Raseborg och Kyrkslätt rekryterar ungdomsinformatör och utbildare

Luckan i Raseborg och Kyrkslätt söker dig som brinner för att stödja och hjälpa unga, kan jobba självständigt, har god samarbetsförmåga och trivs med att tala inför grupper. Lämplig utbildning inom gärna pedagogiska eller sociala områden. I arbetet ingår resor och kvällsarbete via chatt ca en gång i veckan (3 h). Arbetsuppgifter: att arrangera och …

Luckan i Raseborg och Kyrkslätt rekryterar ungdomsinformatör och utbildare Läs mer »

Den nya Chatt- och telefonkalendern samlar nationella stödtjänster för unga

Måndagen den 15.6 lanseras Chatt- och telefonkalendern, som samlar alla tjänster som stödjer den psykiska hälsan och erbjuder direkt samtalsstöd till unga på svenska. Syftet med kalendern är att göra det enklare och mera överskådligt för unga att hitta till de svenskspråkiga stödtjänsterna och veta när de håller öppet. Kalendern hittas på unginfo.fi/chattkalender. – Med …

Den nya Chatt- och telefonkalendern samlar nationella stödtjänster för unga Läs mer »

Ada om livet som reseguide

Att bo utomlands har, som för flera, så länge jag kan minnas varit en av mina största drömmar. Jag drömde ofta om hur det skulle kännas att bo utomlands, men själva förverkligandet, “hur” var den största stötestenen som länge hindrade mig att följa min dröm. Det är inget som lärdes ut eller talades om i …

Ada om livet som reseguide Läs mer »

Alexanders utbyte i Innsbruck, Österrike

När jag blev tillfrågad ifall jag vill skriva ett blogginlägg om mitt utbyte så tänkte jag att det kan vara roligt och samtidigt en möjlighet för mig att reflektera över mitt halvår i Österrike. Mitt namn är Alexander och jag spenderade ett halvt år i Österrike på utbytesstudier. Detta var på mitt andra år som …

Alexanders utbyte i Innsbruck, Österrike Läs mer »

Jeaninas fem veckor i Sydamerika

Sist ut i vår serie Flytta utomlands får vi följa med Jeanina på en fem veckor lång resa runt i Sydamerika.  Jag har rest flera gånger under mitt liv, men förra våren gjorde jag en resa jag säkerligen kommer att minnas. Jag hade länge önskat åka på en längre resa och på vintern bestämdes att …

Jeaninas fem veckor i Sydamerika Läs mer »

Melissas utbyte i München: Drömmen som blev verklig eller rädslan som avslöjades?

“Efter alla drömmar om att flytta utomlands och en lång antagningsprocess med så mycket komplikationer, har jag fått beskedet om en plats som utbytesstuderande i München, Tyskland under hösten 2019! Jag är så lycklig att jag kunde gråta.” Citatet ovan är mitt dagboksinlägg från våren 2019. Jag heter Melissa, är 25 år gammal och studerar …

Melissas utbyte i München: Drömmen som blev verklig eller rädslan som avslöjades? Läs mer »

Ledig befattning: projektkoordinator stationerad i Åbo

Ett nytt projekt (på ca 1 1⁄2 år) inom Föreningen Luckans ungdomsverksamhet kommer att starta upp hösten 2020 i Åbo med omnejd. Vi söker en projektkoordinator med uppgift att starta upp projektet och genomföra de arbetsuppgifter och jobba mot de målsättningar som projektet har och kommer att få finansiering för. Målsättningarna för projektet ifråga är …

Ledig befattning: projektkoordinator stationerad i Åbo Läs mer »

Förändringar kring kompetenscenter för denna period

Luckan Unginfo utsågs i samarbete med Folkhälsans förbund som nationellt kompetenscenter av Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) för åren 2018–2019. Fokusområdet var informations- och rådgivningstjänster samt digitalt ungdomsarbete med betoning på det svenska. De ”gamla kompetenscentren” i sin helhet avslutades i utgången av 2019. Nya riktlinjer och fokusområden för kompetenscenter fastställdes i slutet av december 2019 …

Förändringar kring kompetenscenter för denna period Läs mer »

Luckan UngInfo erbjuder digitala skolpaket

På grund av den nuvarande coronasituationen och skolornas stängning kan Luckan UngInfo för tillfället inte dra workshoppar och hålla föreläsningar på samma sätt som vanligt. Därför har vi utvecklat digitala skolpaket riktade till högstadier och andra stadiets utbildning. Tack vare dessa paket kan elever ta del av våra workshoppar även nu när vi inte har …

Luckan UngInfo erbjuder digitala skolpaket Läs mer »

Tips hur du förbereder dig inför anställningsintervjun

Först: Förbered dig genom att läsa annonsen igen och igen. Du hittar många ledtrådar – kompetenser, kunskaper och erfarenheter som arbetsplatsen är efter. Läs också på om arbetsplatsen och om de områden som är relevant för jobbet du söker. Hur ska du svara på de där vanliga men knepiga intervjufrågorna? Det finns vissa frågor som …

Tips hur du förbereder dig inför anställningsintervjun Läs mer »

Sommarjobbstips

I år kan det vara extra svårt att hitta sommarjobb med tanke på coronaläget, vilket vi också märkt bland de unga som är i kontakt med oss på Ärligt talat-chatten. Vasabladet har gjort en artikel på temat och där ger vi på Luckan Unginfo tips till dig som söker sommarjobb. Längst ner har vi också …

Sommarjobbstips Läs mer »

Ta del av Luckan UngInfos digitala tjänster

Stödchatten Ärligt talat utökar sina öppettider  På grund av skolstängningarna och läget med coronaviruset är det just nu många som känner sig oroliga eller ensamma, därför håller Ärligt talat-chatten tillfälligt öppet också under dagtid.  På arligttalat.fi kan unga 13-29 år anonymt chatta med psykolog eller professionella handledare. De nya öppettiderna är: måndag 10:00–13:00, 19:00–22:00 tisdag 19:00–22:00 …

Ta del av Luckan UngInfos digitala tjänster Läs mer »

Den europeiska stadgan för ungdomsinformation nu översatt till svenska

Sedan 1993 har den europeiska organisationen för ungdomsinformation ERYICA arbetat med sin European Youth Information Charter. Målet är att stödja professionella genom att utarbeta riktlinjer, minimistandard och kvalitetskriter för ungdomsinformation. Luckan UngInfos Julia Hemgård och Jessica Lerche har nu översatt riktlinjerna till svenska i Den europeiska stadgan för ungdomsinformation. Principer för kvalitativ ungdomsinformation: 1. SJÄLVSTÄNDIG …

Den europeiska stadgan för ungdomsinformation nu översatt till svenska Läs mer »

Finansiering i framtiden

I november deltog jag i en nätverksträff för personer som arbetar med ungdomsverksamhet inom tredje sektorn. Träffen ordnades i ett samarbete med Allianssi och Studieförbundet. På agendan var ett ständigt aktuellt ämne för oss som arbetar inom tredje sektorn – nämligen finansiering. I och med förändringar i lagstiftningen gällande spelverksamhet kommer Veikkaus intäkter i framtiden …

Finansiering i framtiden Läs mer »

Utbildning inom ungdomsinformations- och rådgivningstjänster

I dag den 20.11.2019 firar vi Barnkonventionens dag 30 år och i år uppmärksammas barns rätt att vara sig själv. Rätt till information är erkänd i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, i FN:s konvention om barnens rättigheter samt i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Dessa och flera andra principer lagar såsom …

Utbildning inom ungdomsinformations- och rådgivningstjänster Läs mer »

Ärligt talat nominerad till Samvetspriset

Vi hade äran att få fira Svenska dagen på Folktingets Svenska dagen-fest som ordnades på Svenska teatern i Helsingfors. 6.11. Luckan Unginfos stödchatt Ärligt talat (läs mer här) var nominerad bland fyra andra kandidater till Folktingets samvetspris 2019. Vi är väldigt glada och hedrade över nomineringen! En jury utsåg fem nominerade med denna motivering: “Folktingets …

Ärligt talat nominerad till Samvetspriset Läs mer »

190 sakkunniga i ungdomsfrågor samlades på Dagarna för finlandssvenskt ungdomsarbete

Den 29–30 november ordnades Dagarna för finlandssvenskt ungdomsarbete för fjärde gången, för första ordnades evenemanget i Österbotten. 190 sakkunniga inom ungdomsfrågor kom till Vasa från hela Svenskfinland för att delta i fortbildningar, workshoppar och träffa kollegor från andra delar av landet. Arrangörer för evenemanget var Luckan UngInfo i samarbete med Åbo Akademi, Barnavårdsföreningen, Folkhälsan, Finlands …

190 sakkunniga i ungdomsfrågor samlades på Dagarna för finlandssvenskt ungdomsarbete Läs mer »

En kväll om ätstörningar

Ätstörningar är en allvarlig psykisk sjukdom och varje person som drabbas bär på sin egna individuella berättelse. Det här betonade Nonni Mäkikärki, verksamhetsledare för Psykosociala förbundet, i sitt inledningstal under kvällsseminariet “En kväll om ätstörningar” på G18 den 9.10. Ätstörningar kan ta sig uttryck på olika sätt och de flesta som insjuknar är under 25 …

En kväll om ätstörningar Läs mer »

”Alla med – på riktigt!”-filmlanseringsturnén hade sin premiär i Vasa 1.10

Turnén är ett samarbete mellan Folkhälsan och projektet På samma linje. Under tillfället fick deltagarna ta del av Folkhälsans filmarbetsmaterial som fokuserar på fysisk aktivitet och jämlikhet. De fyra kortfilmerna behandlar teman delaktighet, bemötande, känslor, atmosfär inom idrottsgruppen, beslutsfattande och strategiarbete samt värderingar. Mellan kortfilmerna fick deltagarna möjlighet att diskutera kring egna tankar som väcktes …

”Alla med – på riktigt!”-filmlanseringsturnén hade sin premiär i Vasa 1.10 Läs mer »

Dags att söka om statliga ungdomsbidrag!

Den 16 september arrangerade UKM och utvärderings- och understödskommissionen ett organisationsseminarium för riksomfattande organisationer på ungdomsområdet på Ständerhuset. På seminariet behandlades matnyttigt om ansökningsprocessen kring understöden samt gav feedback på redovisningarna för 2018, som UKM gav goda betyg åt organisationerna för god och informativ redovisning. Konkurrensen blir hård om bidragen och direktör Henni Axelin hänvisade …

Dags att söka om statliga ungdomsbidrag! Läs mer »

UngInfo utvidgar sin verksamhet i Västnyland

I höst utvidgar Luckan Raseborg sin ungdomsverksamhet genom ett fondbidrag från bl.a. Karis-Pojo sparbanksstiftelse. Julia Hemgård har anställts som ungdomskoordinator för UngInfo i Västnyland med fokus på Raseborg. Julia är pedagogie magister och har tidigare jobbat med utbildnings- och föreläsningsprogram i regionen. Hon kommer att vara stationerad i Karis 1-2 dagar/ veckan. Syftet med verksamheten …

UngInfo utvidgar sin verksamhet i Västnyland Läs mer »

Rubufest 2019

I år hölls Rubufest på centralbiblioteket Ode tisdagen den 28.5. Evenemanget organiseras av Krut, Helsingforsungdomarnas egna system för påverkan. Idén med evenemanget är att samla in information till KrutBudgeten, som är en del av Helsingfors stadsbudget och som används för att synliggöra ungdomars idéer gällande fritidsaktiviteter. Runt 400 elever från Hoplaxskolan, Norsen, Botby, Åshöjden och …

Rubufest 2019 Läs mer »

Projektet På samma linje delade respekt budskapet under Stafettkarnevalen

I helgen arrangerades 59:nde Stafettkarneval, denna gång på Alberga stadion i Esbo. Projektet På samma linje hade ett tält tillsammans med Luckan UngInfo och Barnkultur. Temat var respekt inom idrott. Detta passade som handen i handsken, då fredagen var internationella dagen mot homofobi och transfobi. Under dagens lopp blev tältet kallat för ”respekt tältet”. Glädjande …

Projektet På samma linje delade respekt budskapet under Stafettkarnevalen Läs mer »

Mentorträff i Luckan

Avslutande mentorträff 21.5 med Heidi, Christine och Kristina, som medverkat i Stora Komets piloterande mentorskapsprogram, som startade under senhösten 2018. Nu i maj hade alla de 6 paren avslutat sitt organiserade mentorprogram. Paren hade regelbundet träffats under 6 månader och responsen var god. Man rekommenderar varmt branschinriktat mentorprogram riktat till studerande i slutskedet av studierna. …

Mentorträff i Luckan Läs mer »

Daniela på job shadowing i Luckan

Torsdagen den 16.5 välkomnade Luckan Daniela Frankenhaeuser på job shadowing för att bekanta sig med Luckans verksamhet. Dagen började med en rundtur i Luckans nya och större lokaler på Georgsgatan 27. Luckans lokaler består nuförtiden av bland annat utrymmena: Verandan, Hörnet, Torget och LillaLuckan. Jag och Anna presenterade Luckans olika verksamhetsområden för Daniela och bekantade …

Daniela på job shadowing i Luckan Läs mer »

Förbundsbarometern 2018 – Arbetsglädje i förbundsvärlden

Svenska studieförbundet i samarbete med Finlands Ungdomssamarbete Allians arrangerade ett möte 9.5 på G18 i Helsingfors för organisationsanställda inom ungdomsverksamhet. Temat för mötet var Välmående i arbetet. Deltagare från ett tiotal organisationer fick ta del av resultaten av Studieförbundets och Psykosociala förbundets kartläggning bland tredje sektorns organisationer inom ungdomsverksamhet. Frågorna i enkäten anknöt bl.a. till …

Förbundsbarometern 2018 – Arbetsglädje i förbundsvärlden Läs mer »

Vill du bli vår nya utbildningskoordinator?

Utbildningskoordinator, Föreningen Luckan R.f. Luckans ungdomsverksamhet UngInfo, erbjuder diskrimineringsförebyggande workshops och föreläsningar med syfte att höja ungas vardagskompetenser, för elever i högstadiet och andra stadiet. Arbetet sker främst i huvudstadsregionen med även på andra orter i landet där svenskspråkiga skolor finns. Till arbetsuppgifterna hör att leda workshoppar och föreläsa för unga, utveckling och produktion av …

Vill du bli vår nya utbildningskoordinator? Läs mer »

OECD:s rapport Investing in Youth: Finland – granskning av ungdomstjänsterna i vårt land

Tisdagen den 7.5 publicerades en publikation om hur OECD utvärderat ungdomarnas situation i Finland  och hur våra ungdomstjänster klarat sig i förhållande till andra länder. Sysselsättningsgraden av unga idag i Finland är 55%, lite högre än medeltalet inom OECD (53%), dock lägre i jfr med de övriga nordiska länderna. 2017 var 15% av unga i …

OECD:s rapport Investing in Youth: Finland – granskning av ungdomstjänsterna i vårt land Läs mer »

Flytta utomlands – erfarenheter från Danmark, Italien, Nepal, Tyskland och Sydafrika

Evenemanget “Flytta utomlands?” ordnades onsdagen den 17.04.2019 mellan kl.16:30-18:30. Evenemangets syfte var att ge möjlighet för unga och intresserade att ta en del av unga vuxna och vuxnas erfarenheter av att arbeta, studera, volontärarbeta samt au pair arbete utomlands. Evenemanget gav även möjlighet att få ta del av praktiska tips och andra synpunkter som kan …

Flytta utomlands – erfarenheter från Danmark, Italien, Nepal, Tyskland och Sydafrika Läs mer »

Anna Salonen på “Mitä mä funtsin?” Vaali Dialogi

Jag heter Anna Salonen och är praktikant för Luckan UngInfo nu under denna vår. 2.4.2019 Fick jag möjligheten att vara med på ett evenmang som ordnades i Navigatorn av Kanssala. Evenemanget hette “Mitä mä funtsin?” vaali dialogi. I evenemanget deltog 20 unga vuxna och vuxna som hade möjlighet att diskutera med riksdagskandidater om utsatta ungdomars …

Anna Salonen på “Mitä mä funtsin?” Vaali Dialogi Läs mer »

Respect-evenemanget i Borgå

Torsdagen 21.3.2019 var det dags för Respect-evenemanget i Kulturhuset Grand i Borgå. Evenemanget är ett sätt att uppmärksamma veckan mot rasism och ordnades nu för femte gången. Tillställningen är ett bra exempel på gott samarbete olika aktörer emellan, som för samman människor med varierande kulturella bakgrunder och förebygger uppkomsten av fördomar i Borgåregionen. Ca 250 …

Respect-evenemanget i Borgå Läs mer »

Tjejzonen från Sverige på besök i Luckan

Ibland behöver man inte uppfinna hjulet på nytt – speciellt inte om hjulet fungerar. Så resonerade vi i projektet “På samma linje” när vi fick nys om Tjejzonens etablerade stödverksamhet. Tjejzonen är Sveriges största stödorganisation för tjejer. De arbetar för att tjejer mellan 10-25 år ska bli lyssnade på. Varför arbete för tjejer? Jo, för …

Tjejzonen från Sverige på besök i Luckan Läs mer »

Möte med Europarådet om finlandssvenskars situation

Europarådets konventioner för minoriteter trädde i kraft i Finland år 1997. Konventionerna ger ett kulturellt och språkligt skydd för nationella minoriteter och minoritetsspråk i de länder som ratificerat dem. Den rådgivande kommittén för ramkonventionen för nationella minoriteter inom Europarådet besöker länder vart femte år för att övervaka att ramkonventionen följs. Den 20 mars besökte kommittén …

Möte med Europarådet om finlandssvenskars situation Läs mer »

Tjejvillan i Helsingfors, något just för dig?

Kika in i den nyinflyttade Tjejvillan! En plats i centrala Helsingfors för dig i tonåren som identifierar dig som flicka. Tjejvillan erbjuder en trygg och inspirerande plats där det finns utrymme för dig att komma med på det sätt du själv vill, med kompisar eller ensam. Kom och chilla, spela, göra saker med dina händer, …

Tjejvillan i Helsingfors, något just för dig? Läs mer »

Ungdomars intresse för politik har ökat

Resultaten av Nuorisobarometri/Ungdomsbarometern – som bygger på telefonintervjuer med 1900 ungdomar i åldern 15-29 år – visar på ökat intresse för politik och samhällsfrågor. 2/3 av de som deltagit i barometern uttrycker ett visst intresse för politik. Ämnen som klimatfrågor, utbildningsfrågor,  Trump  engagerar..Det politiska intresset mellan könen varierar inte.  Ju högre utbildning desto större intresse för …

Ungdomars intresse för politik har ökat Läs mer »

“Så att vi alla ska få uppleva trygghet”

Onsdagen den 27.2 ordnade Luckan UngInfo i samarbete med Brottsofferjouren, Folkhälsan och Förlaget en fortbildning i Helsingfors med temat Brottsprocessen. Föreläsaren Sari Somppi, som är kriminolog och regionchef på Brottsofferjouren i Västra Finland, inledde med att berätta om sitt arbete och om hur Brottsofferjouren kan stödja brottsoffer i olika ärenden. Därefter gick hon steg för …

“Så att vi alla ska få uppleva trygghet” Läs mer »

Hur jag började i dramatikergruppen MiM

En dag hösten 2014 satt jag och bläddrade i HBL och lade märke till en notis som berättade om ett nytt projekt som dragit igång, Unga Dramatiker. Projektet gick ut på att man under två veckoslut deltog i workshoppar där man fick lära sig grunderna i att skriva dramatik. Jag hade skrivit berättelser sedan jag …

Hur jag började i dramatikergruppen MiM Läs mer »

Vem gör vad – förbyggande arbete i skolan 

Skolsamarbetsnätverket som erbjuder förebyggande välmående-workshops och föreläsningar har nyligen lanserat en sticker (klisterbild) för dig som jobbar i skolor. Tanken är att göra det tydligt för skolor vem som erbjuder vilken service, främst i Nyland, och vissa organisationer i hela Svenskfinland.    ”Det här är precis vad vi behövde!” Sade några anställda på Helsingfors stads bildningssektor då de …

Vem gör vad – förbyggande arbete i skolan  Läs mer »

Alla får vara – en kväll om kropp, kroppspositivism & identitet

I slutet av januari ordnade Luckan i Helsingfors evenemanget Alla får vara – en kväll om kropp, kroppspositivism & identitet. Evenemanget var uppdelat i två helheter: pjäsen Alla får vara och paneldiskussionen med Unga Scenkompaniet, Krisjouren för unga och författaren Ellen Strömberg om kroppen. Hela kvällen var väldigt lyckad och det har tagit en längre …

Alla får vara – en kväll om kropp, kroppspositivism & identitet Läs mer »

Kulturpalett för 13-16-åringar i Helsingfors

Kulturpalett med drama, ordkonst, musik och rörelse! En ny verksamhet kallad Kulturpaletten startar i Luckans nya utrymmen på Georgsgatan 27. Under Kulturpaletten har unga i åldern 13-16 år möjlighet att prova på fyra olika konstgrenar :drama, ordkonst, musik och rörelse. Kulturpaletten erbjuder deltagarna en möjlighet att utveckla sin kreativitet och uttrycksförmåga, samt träffa andra som …

Kulturpalett för 13-16-åringar i Helsingfors Läs mer »

Praktik på Luckan

Eftersom jag alltid haft ett stort intresse för att jobba med ungdomar, valde jag att göra min korta praktikperiod på ungdomsakademin Luckan, och jag kunde inte vara nöjdare med mitt val! Praktikperioden på Luckan har varit mycket givande, och jag har fått jobba mångsidigt med olika och intressanta uppgifter. På en relativt kort tid har …

Praktik på Luckan Läs mer »

På fortbildning i Luxemburg

Organisationen ERYICA (The European Youth Information and Counselling Agency) ordnade ett träningsseminarium i Luxemburg för ungdomsarbetare, e-kurs anordnare och övriga sakkunniga inom information- och rådgivningstjänster, och Ellen från Luckan var en av de 26 deltagare som deltog i seminariet. Veckan i Luxemburg var kylig men inne på ERYICAs kontor och ungdomscenter var stämningen upplyftande och …

På fortbildning i Luxemburg Läs mer »

Nyhetsbrev 2/2018

LUCKAN UNGDOM Ungdomsakademin Luckan – Nyhetsbrev 2/2018 Luckan ger ut ett månatligt nyhetsbrev där vi puffar om vad som är på gång rörande ungdomsverksamhet. Detta är bara axplock. Tipsa gärna om vad ni vill föra fram till [email protected]   FÖRENINGEN LUCKAN RF:S SAMMANSLUTNING HAR ERHÅLLIT KOMPETENSCENTERSTATUS FÖR ÅREN 2018–2019 Undervisnings- och kulturministeriet med stöd av …

Nyhetsbrev 2/2018 Läs mer »

Från humaniora till internationell marknadsföring

Efter att jag hade skrivit studenten var jag helt säker på vad jag ville jobba med som stor. Jag hade skrivit lång franska i studenten, bott ett år som utbyteselev i Bryssel och var väldigt fascinerad av allt som hade med Europa och det europeiska samhället att göra. Jag var bombsäker på att jag skulle …

Från humaniora till internationell marknadsföring Läs mer »

Luckan utnämndes som kompetenscenter i form av samarbetskluster

Den 11 december 2017 godkände undervisnings- och kulturministeriet med stöd av 19 § i ungdomslagen (1285/2016) kompetenscentren på ungdomsområdet med rätt till statsbidrag för åren 2018 – 2019. Luckan erhöll status med inriktningen: Ungdomsarbete på webben samt informations- och rådgivningstjänster för unga. Målsättningen är främjande av användningen av digitala metoder inom ungdomsarbetets olika delområden och utveckling …

Luckan utnämndes som kompetenscenter i form av samarbetskluster Läs mer »

#slutapanta

Här kan ni se vår nya marknadsföringsvideo för vår stödchatt Sluta panta! Sluta panta-chatten är gratis och finns till för dig som är ung och behöver någon som lyssnar! På chatten kan du vara helt anonym om du vill och vi berättar inte vidare det du berättar för oss! Chatten hittar du här: http://www.slutapanta.fi. Med videon …

#slutapanta Läs mer »

Vad är det nästa steget?

Sedan gymnasiet har jag haft viljan att arbeta med människor. Jag visste inte alls hur eller på vilket sätt. Det ända kriteriet jag hade för den fortsatta utbildningen var att jag i framtiden kan arbeta tillsammans med människan och att hjälpa hen. När deadlinen närmade sig på att söka in till universitet och yrkeshögskola bestämde …

Vad är det nästa steget? Läs mer »

Att ta den långa vägen

«Konditor, det är ditt första alternativ.» Studiehandledaren vände sin blick mot mig. Jag tvingades upprepa hans ord. Konditor? Det skulle betyda yrkesskola, alla andra vänner tänkte söka till gymnasiet? Jag kände mig vilsen. Konditor? Samma yrke som min farfar hade? Visserligen hade jag alltid betraktat honom med stora ögon då han bakade och passade alltid …

Att ta den långa vägen Läs mer »

Florist – javisst!

När jag blev färdig från gymnasiet hade jag ingen aning vad jag skulle göra till följande. Jag började med att studera på en konstlinje i närmaste folkhögskola. Att göra med händerna var nog något för mig men jag vill inte bli konstnär. Jag studerade ännu ett år i samma skola på öppna universitetslinjen. Funderade på läraryrket …

Florist – javisst! Läs mer »

Från Frankrike till Nordica och litteraturforskning

Jag var 10 år gammal när jag bestämde att jag skulle bli professor. Professor i filosofi för att jag just hade läst Platons Republik och tyckte att jag hade förstått grottliknelsen. Efter det har jag också hunnit drömma om yrken som marinarkeolog, konsthistoriker och arkitekt. I slutet av min gymnasieperiod var det klassisk musik jag …

Från Frankrike till Nordica och litteraturforskning Läs mer »

Ett elektriskt jobb

Jag gick på nian då jag beslöt mig för att söka in till den lokala yrkesskolans el- och automationsmontör linje.  Jag hade redan ett tag vetat att jag inte ville till gymnasiet, och efter ett besök med klassen till yrkesskolan blev jag intresserad av just den utbildningen. Under den tre år långa utbildningen hade man …

Ett elektriskt jobb Läs mer »

Olja och gröna skogar i Stockholm

Att välja väg i yrkeslivets korsningar har aldrig varit svårare än vad det är i dag. Vi har valmöjligheter som våra mor- och farföräldrar inte ens kunnat föreställa sig. Alla dörrar står öppna; om än vissa bara på glänt. Men trots att vi lever i vad som kan beskrivas som möjligheternas tid, har det ändå …

Olja och gröna skogar i Stockholm Läs mer »

Behöver du någon att diskutera med över en kopp kaffe?

Ungdomsakademin Luckan i Helsingfors utökar drop-in tiden för handledningen. Vi erbjuder kostnadsfri handledning i frågor som gäller studier, arbete, fritid m.m. för dig som är 13-29 år. Handledningen kan ske på ett av våra kontor, via telefon eller e-post. Vi erbjuder drop-in handledning (utan tidsbeställning) enligt följande: Måndagar, kl. 12 – 17 på Navigatorn, Fredriksgatan 48, Helsingfors Tisdagar, …

Behöver du någon att diskutera med över en kopp kaffe? Läs mer »

Att jobba som bostadsmäklare

Jag hade redan i ett tidigt skede i mitt liv klart vad jag ville studera, nämligen ekonomi. Jag har växt upp i en företagarfamilj, så intresset för företagande och ekonomi har börjat i ett tidigt skede. Jag ville också ha den möjlighet att jag kan grunda ett eget företag, om jag så tycker och kommer …

Att jobba som bostadsmäklare Läs mer »

Internationell karriär som epidemiolog

Ebola, Malaria, Dengue, HIV och flera andra sjukdomar är kanske något som de flesta försöker undvika. Men för en epidemiolog finns de få saker som är mer intressanta.  Sedan en tidig ålder var jag säker på att jag ville bo och jobba utomlands och se så mycket av världen som möjligt. Efter att jag studerat …

Internationell karriär som epidemiolog Läs mer »

“Audionom – det har jag aldrig hört talas om tidigare?”

För ungefär fem år sedan beslutade jag att flytta till Sverige för att börja utbilda mig inom ett område som kallas för audiologi. Jag hade aldrig hört talas om det tidigare men när jag läste om utbildningen visste jag direkt att det var något för mig. Jag påbörjade utbildningen vid Lunds universitet och var färdigutbildad …

“Audionom – det har jag aldrig hört talas om tidigare?” Läs mer »

Vägen till en dröm

När jag gick ut gymnasiet i Borgå visste jag fortfarande inte vad jag ville bli, men jag visste på nåt vis vad jag ville göra. Jag kände på mig vad jag ville, men hade ingen aning om hur jag skulle komma dit eller var jag skulle börja. Det kändes som att det inte fanns något …

Vägen till en dröm Läs mer »

Visualist, javisst.

Sedan ung ålder har jag varit säker på att jag vill jobba inom modebranschen. Efter att jag hade tagit studenten sökte jag in till formgivningslinjen på Yrkeshögskolan Novia i Åbo. Under det första studieåret fick jag bekanta mig med de tre inriktnings alternativ: beklädnad, textil och inredning samt möbeldesign. Jag valde att studera beklädnad. Under …

Visualist, javisst. Läs mer »

Att jobba som läkare

Jag studerade till läkare på Helsingfors universitets medicinska fakultet. De två första åren av studierna var helt teoretisk undervisning, med dagliga föreläsningar och undervisning i mindre grupp, och större tenter ca en gång i månaden. Jag gick på den s.k. ”svenska linjen” av läkarutbildningen, vilket betydde att smågruppsundervisningen var på svenska, medan föreläsningarna var på …

Att jobba som läkare Läs mer »

Kulturproducent i Stockholm

När jag gick i gymnasiet hade jag ingen aning om vad jag ville göra i framtiden. Jag visste att jag ville studera vidare på universitet, men vilket ämne var oklart. Jag hade sysslat med musik i hela mitt liv, men var ganska säker på att min ambitionsnivå inte skulle räcka till Sibeliusakademien eller något konservatorium. …

Kulturproducent i Stockholm Läs mer »

Sex, ömsesidighet och kommunikation

Pressmeddelande 15.03.2017 Unga uppskattar att diskutera sex på ett nyanserat och problematiserande sätt, och inte minst att få höra andras tankar. Det konstaterar Ungdomsakademin Luckan efter att ha diskuterat frågor om sex och ömsesidighet med ungdomar runt om i Svenskfinland. I samarbete med Folkhälsan ordnas den fjärde april ett seminarium för professionella, för att lyfta …

Sex, ömsesidighet och kommunikation Läs mer »

Kranförare

Jag minns när jag var en liten pojke, sådär 5-6 år ungefär. Jag satt vid köksbordet och ritade och berättade åt min mamma att jag ville rädda världen. Jag skulle bygga en underjordisk bas och därifrån kunde små paketbilar köra upp och hämta alla de som behövde räddas. Har alltid romantiserat apokalyps-scenariot. Då är lösningen …

Kranförare Läs mer »

UNG2017

Pressmeddelande 20.2.2017 Dagarna för finlandssvenskt ungdomsarbete har tidigare ordnats vid tre tillfällen runt omkring i Svenskfinland på orterna Grankulla, Åbo och Borgå. Evenemanget har varit ett forum där bland annat praktiker, forskare, kommun och tredje sektor kunnat utbyta erfarenheter och kunskap om ungdomsfrågor på svenska i Finland. I år  arrangeras Dagarna för finlandssvenskt ungdomsarbete i …

UNG2017 Läs mer »

Förverkliga dig som företagare!

Mitt namn är Jennifer Fjäder och jag har jobbat heltid som företagare sedan 2013. Jag är delägare i Café Regatta i Hangö. Just nu är jag på ”mammaledighet” då vi fått en liten son. Drömmen att bli företagare har funnits sedan barndomen. Det att jag sedan gick och gifte mig med en annan företagare gjorde …

Förverkliga dig som företagare! Läs mer »

Hon som inte skulle bli lärare…

I barndomen var mitt drömyrke veterinär, lärare eller delfinskötare. Drömmarna förändrades ändå med tiden. Efter högstadiet valde jag att fortsätta till gymnasiet eftersom jag inte kände mig redo för att välja ett yrke redan då. Sista året i gymnasiet visste jag ännu inte vad jag ville fortsätta med. I studentskrivningarna skrev jag bland annat biologi …

Hon som inte skulle bli lärare… Läs mer »

Att jobba som gränsbevakare

Hejsan svejsan! Mitt namn är Filip Wiberg och jag är en 25-årig Esbobo. Det talas ofta om att man skall närma sig studier och inlärning med ett öppet sinne och inte fokusera allt för mycket på en grej för att man vet inte vart man hamnar till slut. Detta är något som jag bra kan …

Att jobba som gränsbevakare Läs mer »

Sociologi och praktik

Jag minns känslan på studentdagen, när framtiden stod öppen och det för första gången inte fanns någon tydlig plan om hur den kommande hösten skulle se ut. Valmöjligheterna var oändligt många vilket kändes fantastiskt, men samtidigt rätt stressande. Alla dörrar stod öppna. En kunde söka studieplats, resa, jobba eller helt enkelt passa på att göra …

Sociologi och praktik Läs mer »

Vägen till barnträdgårdslärare

Jag kommer ihåg hur jag som 17-åring funderade på vad jag ville blir som stor. Min mamma svarade då att jag skulle passa som barnträdgårdslärare, ”aldrig i livet” tänkte jag då. Det var alltså ingen självklarhet att jag skulle studera till barnträdgårdslärare. Efter att jag skrivit studenten ville jag jobba med något kreativt och konstnärligt, …

Vägen till barnträdgårdslärare Läs mer »

Möjligheternas och ovisshetens socialpsykologi

Vad är socialpsykologi och vad kan man jobba med som socialpsykolog? Det är frågor jag ofta får svara på. Mitt svar brukar låta ungefär så här: Socialpsykologi är en blandning av psykologi och sociologi, och handlar om människors sociala beteende och om hur det sociala påverkar människor. Jag är ingen psykolog, det vill säga jag …

Möjligheternas och ovisshetens socialpsykologi Läs mer »

Att jobba som talterapeut

Jag heter Filippa Andersson och jobbar som talterapeut. Ofta då jag nämner mitt yrke är det någon som utropar ”ni lär visst barn att säga R och S” och berättar om sina egna erfarenheter eller någon annans erfarenheter hos en talterapeut. Dessa personer har rätt, en talterapeut kan jobba med barn som har svårigheter med …

Att jobba som talterapeut Läs mer »

Jurist, javisst!

På en internationell affärsjuridisk advokatbyrå är ingen dag sig lik. Ena dagen kan man sitta och grubbla på hur man balanserar kemiska reaktioner för att sedan nästa dag fundera på hur ett avtal skrivet i Kina skall tolkas. Den som följt med advokaten Harvey Specter i den amerikanska tv-serien Suits kan säkert måla upp en bild …

Jurist, javisst! Läs mer »

Arbeta inom turismbranchen

Mitt namn är Johanna Westerbladh och jag tog kandidat examen i Hospitality Management från Högskolan på Åland i december 2015, och nu jobbar jag som receptionist på ett hotell i Mariehamn. Jag har alltid varit intresserad av hotell och turism överlag. Vi har rest mycket med familjen när jag var liten, och det är något …

Arbeta inom turismbranchen Läs mer »

En karriär inom finska försvarsmakten.

Jag heter Markus Järvinen och är kapten inom finska försvarsmakten.   En karriär inom försvarsmakten var ingenting som jag hade planerat före jag ryckte in i armén. Jag hade planerat att läsa juridik och fick till och med en plats vid Joensuus universitet (idag Östra Finlands universitet). Under mitt år som beväring började jag tänka …

En karriär inom finska försvarsmakten. Läs mer »

Kreativt kostymjobb

Hej allihopa! Mitt namn är Mattias Lybäck, jag är 31 år gammal och jobbar som skattekonsult åt ett stort, internationellt revisionssamfund. Om man skulle göra en vad-vill-ni-göra-när-ni-blir-stora-gallup i en lågstadieklass tvivlar jag på att skattekonsult skulle få särskilt många röster, men för min del stod det ganska tidigt klart att det var ekonomi jag vill …

Kreativt kostymjobb Läs mer »

Vägen är inte alltid spikrak

Jag jobbar som ergoterapeut. Ergoterapi är ett yrke som många inte känner till och som människor ofta förknippar med ergonomi (hur man sitter rätt). Visst, vi studerade ergonomi i skolan till en viss del, men det är en väldigt liten del av vad ergoterapeuter arbetar med. En ergoterapeut kan jobba med alla åldersgrupper och jobbet …

Vägen är inte alltid spikrak Läs mer »

Ibland blir det bättre än planerat

Då jag tog studenten i maj 2008 var jag helt säker på vad jag skulle göra i framtiden. Jag skulle flytta till Helsingfors och ta en magister i socialt arbete och sedan skulle jag börja jobba som skolkurator. Till Helsingfors flyttade jag och jag började studera socialt arbete, men sedan blev det inte riktigt som …

Ibland blir det bättre än planerat Läs mer »

“Du e en sån som lyssnar och hjälper när man har det svårt”

Så svarade en lågstadieelev när jag förra hösten var i en klass och presenterade mig och frågade vad eleverna tror att mitt arbete egentligen går ut på. Svaret stämmer faktiskt ganska bra. Jag jobbar alltså som skolkurator i en finsk grundskola i Helsingfors. Nu ska jag berätta om min väg till ett jobb som jag …

“Du e en sån som lyssnar och hjälper när man har det svårt” Läs mer »

Målmedvetet mot miljöhot

Jag växte upp i en familj där livliga diskussioner kring miljöproblem, kärnkraft och krigspolitik var vardagsmat, och där det var vanligt att till exempel delta i demonstrationer. Med en samhällsengagerad mamma och många internationella gäster som kom och gick var det näst intill omöjligt att inte lära sig om, och tvingas ta ställning till, alla …

Målmedvetet mot miljöhot Läs mer »

Det finns jobb – var inte så kräsna!

Hej på er! Mitt namn är Fanny Åberg, jag är 26 år gammal och bor i Hamburg i Tyskland. Nu får ni ta del av hur jag landat där jag är idag. Jag har alltid varit nyfiken på världen. I gymnasiet åkte jag som utbyteselev till Italien, organisationen jag åkte med (AFS) hittade en familj …

Det finns jobb – var inte så kräsna! Läs mer »

Livet uppe i bergen

Jag är en 24 år gammal tjej från Österbotten. Jag har studerat till idrottsinstruktör på Arcada i Helsingfors. På fritiden har jag också gått olika korta skolningar med olika teman, mest inom gymnastik. Jag har åkt skidor sedan jag lärde mig gå och har alltid tyckt om nya äventyr. När jag fick höra om jobbet …

Livet uppe i bergen Läs mer »

Så himla roligt

Jag har alltid älskat människor och har velat hjälpa andra så länge jag kan minnas. Efter gymnasiet visste jag inte vad jag skulle göra. Det enda jag ville var att åka ut i världen och se mig omkring. Jag hamnade i Orlando, Florida där jag hälsade på en kompis som gjorde en lärjungaskola med YWAM …

Så himla roligt Läs mer »

Chansa, prova dig fram och lyssna på dig själv

Att som sextonåring flytta från trygga lilla Ekenäs till Esbo för att bo på internat tillsammans med fyrtio andra ungdomar var kanske inte något jag hade tänkt mig just då. Jag har alltid varit en person som trivts bra i sociala sammanhang och tycker om utmaningar. Det är kanske via det som jag tillsammans med …

Chansa, prova dig fram och lyssna på dig själv Läs mer »

Gräns- och sjöbevakningsskolan

För mig har det varit klart ganska länge. Jag har alltid vetat att jag vill jobba med något fysiskt arbete och med människor. Kontorsarbete har aldrig varit min grej. I högstadiet hade jag flera olika alternativ; allt från sjöbevakare, akutvårdare till barnträdgårdslärare, men jag var ändå inte riktigt säker på vad jag faktiskt ville, så …

Gräns- och sjöbevakningsskolan Läs mer »

Radioprataren kan inte vara blyg

Ena dagen intervjuar du Eurovisionsvinnaren Måns Zelmerlöw på ett hotell i Wien, nästa dag står du på mjölkbondens åker i Lovisa. Jobbet som radiopratare och journalist är alltid omväxlande och blir aldrig tråkigt.   Jag jobbar som reporter på Yle Östnyland. Det är Svenska Yles lokalredaktion i Borgå som ska bevaka området från Sibbo till …

Radioprataren kan inte vara blyg Läs mer »

Sjökaptens utbildning på Åland

Mitt namn är Arnold Vihinen , jag är 23 år och jag studerar 4:e året på Högskolan på Åland till sjökapten. Utbildningen är 4 ½ år (270 Sp) lång. Att studera på Åland var inget jag hade tänkt mig när jag gick i gymnasiet men att jobba till sjöss var något jag velat redan sen …

Sjökaptens utbildning på Åland Läs mer »

Vad jag ska bli när jag blir stor

När jag gick i högstadiet hade jag inte riktigt någon aning om vad jag vill bli när jag blir stor, så det var naturligt för mig att välja gymnasiet istället för en yrkesutbildning. Min tanke var att jag i princip får tre år till på mig att komma på vad jag vill göra, men det …

Vad jag ska bli när jag blir stor Läs mer »

Följ inte den upptrampade vägen, gör din egen stig

Jag har alltid varit intresserad av kultur, språk och människor från andra kulturer. Före gymnasiet åkte jag på språkresa till England och i gymnasiet blev det ett utbyte till Dominikanska republiken. Efter gymnasiet kände jag att jag inte direkt ville fortsätta studera så jag jobbade en tid på ett stall i Finland. I samband med …

Följ inte den upptrampade vägen, gör din egen stig Läs mer »

Don’t Think Twice, It’s All Right

Motto i livet: Allt fixar sig Det är ungefär en månad till “thanksgiving” i USA, och fast jag egentligen inte är religiös eller normalt firar denna högtid, så får den mig ändå alltid att tänka på allt jag är tacksam för här i livet. För det är så mycket. Först och främst för att jag …

Don’t Think Twice, It’s All Right Läs mer »

Om Skaparen så vill…

Jag sitter i ett arbetsrum. Jag har två arbetskompisar med mig och vi dubbelkollar ännu att alla vet sitt uppdrag. Sedan klär jag på mig mina arbetskläder och vi förbereder oss. Klockan slår jämt. Jag andas ut. Nu kör vi! Vi öppnar dörren och stiger in i ett annat rum. Människor tittar på oss. Vi …

Om Skaparen så vill… Läs mer »

Hur jag blev politisk tjänsteman

Efter gymnasiet så ville jag flytta bort från min hemstad, Helsingfors, eftersom jag dels helt enkelt ville flytta bort hemifrån men också tyckte att det skulle vara roligt att träffa helt nya människor. Åbo var bekant för mig från tidigare eftersom mina morföräldrar bott där så det kändes som ett tryggt val. Jag valde Ekonomisk- …

Hur jag blev politisk tjänsteman Läs mer »

Med ett intresse för unga i vårt samhälle

Året var 2001 när jag satt i ett rum i ungdomsverkstaden Sveps utrymmen på Simonsgatan 8 i Helsingfors. Framför mig hade jag en lista med namn på ungdomar som av orsak eller annan avbrutit sina studier på andra stadiet, i handen hade jag en telefonlur. Jag var praktikant i socialt arbete från Svenska social- och …

Med ett intresse för unga i vårt samhälle Läs mer »

Att jobba som au pair!

Under hela min gymnasietid visste jag att då studentexamen väl var skriven och studentmössan satt stadigt på huvudet var det inte universitet som gällde genast följande höst. Först ville jag utomlands! Möjligheterna var oändliga. Jag kunde resa vartän jag ville och göra precis det jag kände för. Det tog inte länge innan jag hittade det …

Att jobba som au pair! Läs mer »

Vardagen i ett hav av blommor

För mig står yrkestiteln florist för kreativitet och ett sätt att få förverliga sina visioner och idéer med blommor som utgångspunkt. Arbetet är praktiskt och att besitta kunskap och intresse för att lära sig nytt är viktigt. Många jag stöter på i vardagen, som kommer till blombutiken där jag jobbar brukar säga; oj, det måste …

Vardagen i ett hav av blommor Läs mer »

Gymnastiklärare – Motion på arbetstid och långa lov

Hur jag blev gymnastiklärare och varför är kanske lite oklart för mig, det liksom bara blev så. Det är ändå rätt logiskt om man funderar på saken. Jag är sportig, tycker om alla sportgrenar och trivs med ungdomar. Jag har sedan ung, genom mina hobbyer, varit tränare och ledare för unga. Det är ju nästan …

Gymnastiklärare – Motion på arbetstid och långa lov Läs mer »

Röda byxor och blåljusförsedda paketbilar

Det ligger en trygghetskänsla i vårt kollektiva bakhuvud. Vi känner en vag känsla av säkerhet eftersom vi vet att det alltid finns någon annan som i sista hand ser till att vi hålls vid liv, trygga och med våra ägodelar i behåll. ”Någon annan” är idag de tappra män och kvinnor i räddnings-, polis- och …

Röda byxor och blåljusförsedda paketbilar Läs mer »

Så testa dig fram, och när du vet vad du vill – kör hårt!

När jag var liten vill jag bli författare. När jag var lite större ville jag bli journalist. Jag blev översättare. Jag har alltid älskat språk och att läsa. Ordvitsar, ordspråk, slang och egna, påhittade ord – det finns väl inget roligare? Att leta efter stavfel i den svenska texten på mjölktölken eller kexpaketet var något …

Så testa dig fram, och när du vet vad du vill – kör hårt! Läs mer »

En annorlunda väg ut i arbetslivet

För snart 2 år sedan blev jag klar restonom, oj vilken känsla att äntligen vara klar med skolan och ha en utbildning. Genast började frågorna regna in ”Vad skall du göra nu? Vad är din plan? Har du hittat jobb?” Under sommaren jobbade jag kvar på ett café jag jobbat på under min studietid och …

En annorlunda väg ut i arbetslivet Läs mer »

Resa genom meningsfullhet

Många har sagt att jag hunnit göra mycket i mitt liv fast jag är så ung. Jag har inte följt den ”vanliga” vägen i livet, där man studerar eller specialiserar sig i ämnen på universitet eller i en yrkeshögskola. Även om jag ännu har planer på att studera och få kunskap om våra västerländska synsätt …

Resa genom meningsfullhet Läs mer »

Gör det du gillar och gilla det du gör!

”Vad ska du bli när du blir stor då?”. Den eviga frågan som äldre människor ställer barn och unga är ofta inte särskilt lätt att svara på. Visst har jag själv gett många olika svar på den frågan, men det jag varje gång har velat svara är ”jag ska bli idrottare”. Idag kan jag nästan …

Gör det du gillar och gilla det du gör! Läs mer »

Mellannamn: Jetlagged

Jag vaknar upp av någon underlig anledning och tar en titt på den digitala klockan som står på bordet intill sängen. Hon visar fem, men jag är inte säker på om det är morgon eller kväll. Kvällsskenet, eller kan det vara morgonsolen som skiner in genom springan i gardinerna? Vilket hotell var dethär nu igen? …

Mellannamn: Jetlagged Läs mer »

Ge ditt allt för att uppfylla dina drömmar

Jag kommer ihåg då jag och min mamma satt oss ner en dag i slutet av min gymnasietid för att gå igenom vad jag vill göra då jag blir “stor”. Ekonom skulle jag bli och till Hanken skulle jag, för som ekonom kan man ju jobba med vad som helst och var som helst hade …

Ge ditt allt för att uppfylla dina drömmar Läs mer »

Privilegiet att vara vit

Mycket av det material som finns här på bloggen handlar om privilegium.  Att vara vit, man eller heterosexuell är alla exempel på drag som medför ett visst privilegium, nämligen privilegiet att passa normen som andra bedöms utgående från.  Nu är det ju inte i sig något fel på att vara privilegierad eller normativ men att …

Privilegiet att vara vit Läs mer »

Lite mer om nätet och sociala medier

Som jag tidigare skrev har UngInfo precis lanserat ett nytt föreläsningspaket om webben och sociala medier.  I samband med researchen hittade vi en massa bra resurser som av olika skäl inte fick plats eller lämpade sig för föreläsningen.  En av dessa är www.umo.se en svensk ungdomsmottagning på nätet.  Bilden ovan kommer från en sida på …

Lite mer om nätet och sociala medier Läs mer »

NO H8 – ett inlägg om näthat

  Vi på UngInfo har återvänt från sommarferien och jobbar på med en massa nya planer, material och idéer.  En ny föreläsning som våra ungdomsinformatörer erbjuder till skolor heter “Säkert på webben” och handlar om nätetikett och annat som kan vara bra att tänka på då man skriver blogg, hänger på sociala medier eller bara …

NO H8 – ett inlägg om näthat Läs mer »

Nåh, vad jobbar du med då?

Frågan man får väldigt ofta när man träffar nya bekantskaper. Först presenterar man sig själv och sedan börjar rumban med att besvara olika small talk-frågor. En av de första frågorna är ”vad jobbar du med?”. Iallafall när man blir tillräckligt gammal att det antas att man inte längre är studerande. Jag hör till de glada …

Nåh, vad jobbar du med då? Läs mer »

Om att göra pengar på fördomsfrihet

R-Kiosken säljer numera kaffe också i regnbågsmuggar.  YLE journalisten Ted Urho skriver en kolumn om saken här en annan synpunkt kommer Rose-Marie Sundström medhärVad tycker ni?  Kanske borde Brunberg inför vita, bruna, svarta, gula och röda kyssar? Främjar sådana plojar jämställdheten i samhället eller är det bara ett till sätt för företagen att göra pengar och …

Om att göra pengar på fördomsfrihet Läs mer »

Förverkliga dina drömmar genom att jobba hårt

När jag var sju år såg jag för första gången en hovslagare arbeta. Han var en liten och senig medelålders gubbe, som bar sitt tunga städ till och från bilen med en energi som jag sällan tidigare bevittnat. När skolan började på hösten skodde jag mina kompisar, om och om igen. För mig var hovslagare …

Förverkliga dina drömmar genom att jobba hårt Läs mer »

En möjlighet att alltid lära sig något nytt

Som barn drömde jag om att bli läkare eller veterinär som vuxen. I gymnasiet ändrade tankarna till att bli psykolog eller inredningsarkitekt, men när vår årskurs fick bekanta sig med olika universitet och högskolor blev jag intresserad av barnmorskans yrke. Slutligen sökte jag in till Arcada som var den närmaste svenska yrkeshögskolan i huvudstadsregionen. Jag …

En möjlighet att alltid lära sig något nytt Läs mer »

Respekt på Stafettkarnevalen

UngInfo drev en kampanj mot fördomar och intolerans inom idrott på Stafettkarnevalen.  Deltagare kunde välja mellan sju olika budskap som de kunde bli fotograferade med.  Bilderna finns på vårt Instagram konto Unginfo_luckan och som ett tecken på deltagande delade vi ut Respekt armband.

#TaDetPåAllvar

Svenska Yle har skapat en fantastisk kampanj och hemsida kring mobbning som heter Fixa Mobbningen.  På sidan beskriver sådana som blivit utsatta för mobbning sina upplevelser. Läs till exempel Oscars berättelse om den rasistiska mobbning han blev utsatt för i skolan här.

Jag hade en plan…

Jag hade sedan ganska unga år en ganska tydlig bild av vad jag ville jobba med som vuxen. Jag hade en lista som såg ut så här: simultantolk, jurist, arkeolog, diplomat, läkare och för att dryga ut studiemedlen flygvärdinna. Vid något skede bestämde jag mig ändå för att bli läkare. Efter studentskrivningarna ville jag hålla …

Jag hade en plan… Läs mer »

Stereotyper och förväntningar

Normer underlättar ofta livet, de hjälper oss att veta hur vi skall bete oss i olika situationer och hur andra människor kommer att bete sig gentemot oss.  Men i detta ligger också problemet.  Alla människor är olika och stereotypa uppfattningar kan leda till pinsamma, sårande eller rent av fördomsfulla möten. Detta inlägg handlar om hur …

Stereotyper och förväntningar Läs mer »

Inte bara r-terapi

Jag är talterapeut till yrket och så gott som alltid när jag säger att jag har studerat logopedi får jag lite förvånande miner och ett ”oj, hur kom du på att studera det?”. Tyvärr har jag ingen bra historia att komma med, det enda jag minns är att när jag väl kom på det tog …

Inte bara r-terapi Läs mer »

Ett gott skratt förlänger livet…

…och ger dessutom i detta fall lite perspektiv.

Sångerska, låtskrivare, sångpedagog och mångsysslare

Jag visste redan som liten att jag skulle sjunga och hålla på med musik. Som liten var det artisteriet som lockade mest, att få sjunga och stå på scen. Nu över 10 senare så är det mycket annat i musiken som också intresserar. För tillfället är jag bosatt i Stockholm och frilansar som sångerska, jobbar …

Sångerska, låtskrivare, sångpedagog och mångsysslare Läs mer »

Vem vinner, vem förlorar och vem låter bli att se sanningen

I samband med guideutbildningar för utställningen om Anne Franks liv har vi talat en del om hur vinnarna och förlorarna på sätt och vis var i ombytta roller efter krigsslutet.  Detta gäller i högsta grad Palestinierna som länge överhuvudtaget vägrade att erkänna förintelsen. Nu har dock den Palestinska presidenten Mahmoud Abbas i ett tal konstaterat …

Vem vinner, vem förlorar och vem låter bli att se sanningen Läs mer »

Lita på magkänslan och våga göra det som känns rätt

Just nu sitter jag på tåget från Strasbourg tillbaka till Bryssel. Europaparlamentet har under veckan fattat många beslut. Besluten har handlat om allt mellan en europeisk bankunion och konsumentskydd till fiskeriavtal med Madagaskar och användningen av tunntunna plastpåsar. Utanför tågfönstret betar kossorna på de franska åkrarna och rypsfälten blommar klargula. Inne i tåget sover de flesta …

Lita på magkänslan och våga göra det som känns rätt Läs mer »

Du kan påverka ditt liv!

Min väg till det jag gör nu, skolkurator, har inte varit helt enkelriktad men man kan säga att intresset för människor har varit det som gått som en röd tråd genom det jag gjort. Efter studentexamen visste jag inte vad jag ville bli, men sökte in till ergoterapiutbildningen i Helsingfors. Jag kom in och märkte …

Du kan påverka ditt liv! Läs mer »

Forskning är flummigt?

Jag har alltid tyckt om att läsa och skriva och modersmål har alltid hört till mina favoritämnen i skolan. I något skede drömde jag om att bli författare, men det var nog mer en dröm än en verklig plan. Efter gymnasiet sökte jag i alla fall in till Åbo Akademi för att börja studera svenska. …

Forskning är flummigt? Läs mer »

Migration

För några veckor sedan bjöd vi in en elevgrupp till Luckan för att se filmen Le Havre.  Filmen berör migration, asylsökare och invandring i Europa och de oerhörda problem migranterna ofta utsätts för.  Terminologin visade sig vara besvärlig.  Inte så många kunde beskriva skillnaden mellan en invandrare och en asylsökare.  Att uppmärksamma det faktum att …

Migration Läs mer »

Rasism finns

Den internationella veckan mot rasism firades 17-23.3 och uppmärksammades också av UngInfo och Luckan på olika sätt.  Bland annat ordnade vi föreläsningar, filmvisning och ett levande bibliotek för att diskutera ämnet. Yle uppmärksammade också ämnet genom en intervju med Rebecka Holm som går att läsa och lyssna på här. Bilden och uppmaningen om att instagramma …

Rasism finns Läs mer »

Fördomar

Yanko Tsvetkov har publicerat en atlas över fördomar i Europa.  Kartorna är väldigt finurliga och underhållande men visar också hur lätt stereotypier och allmänna uppfattningar färgar vår bild av hela länder, folk och geografiska områden. Ta en titt på “Tearing Europe Apart”

Hur står man upp mot rasism?

Finlands flyktinghjälp har publicerat flera stycken tecknade serier om vardagsrasism och hur man kan visa sin åsikt.  Serierna finns på flyktinghjälpens hemsida under rubriken Puutu rasismiin (reagera mot rasism).  Varje serie presenterar ett sätt att reagera då man bevittnar ett rasistiskt uttalande eller påhopp.  En lista med länkar till serierna finns här nedan. – Reagera …

Hur står man upp mot rasism? Läs mer »

Bli Någon när du blir stor

Under ett abi-info som jag höll en gång ställde en tjej frågan: -Vad händer om man söker in, kommer in och studerar ett år och sedan upptäcker att det inte är vad man vill göra? Då har ju man ju slösat ett helt år i onödan! Min teori här går nog stick i stäv med …

Bli Någon när du blir stor Läs mer »

Fitball gav mig jobbet

För att få inspiration för den här bloggen bläddrade jag bland tidigare inlägg, och snubblade över Krista Simbergs text som publicerades för några veckor sedan. Hon har titeln Executive Producer för European youth Parliament, medan jag jobbar som redaktör och programledare på Radio X3M och X3M-tv. Och då har vi studerat samma ämne! Det är …

Fitball gav mig jobbet Läs mer »

Forever young

Skådespelare. Nattvakt. Städare. Miljöaktivist. Reporter. Historiker. Lärare. Polis. Statsvetare. Riksdagsassistent. Politiker. Förvaltare. Informatör. Verksamhetsledare. Koordinator. Ungdomssekreterare. Hälften av dessa yrken har jag velat bli, hälften har jag utövat. För säkerhets skull: skådis, historiker, lärare och polis har jag inte varit, men nog funderat på de som framtida yrken. Idag är jag ungdomssekreterare i Raseborg sedan …

Forever young Läs mer »

Normtestet

Uppdrag Ninjas är en normkritisk grupp i Sverige som jobbar för jämställdhet med unga som målgrupp.  Sidan verkar väl värd att följa med eftersom materialet som tillsvidare publicerats är roligt, intressant och erbjuder konkreta verktyg i hur man kan jobba normkritiskt för jämställdhet i skolan. Jag vill framförallt lyfta fram Normtestet, ett inlägg som handlar …

Normtestet Läs mer »

Kämpa Showan

Showan Shattak blev knivhuggen av nazister efter en demonstration i Malmö natten mellan lördag och söndag.  Shattak, som är i kritiskt tillstånd på sjukhus, har jobbat emot rasism och homofobi i supporterkretsarna kring Malmö FF. Läs mera via Aftonbladet, Ungdom mot rasism, Malmö FF och Motkraft    

Världen som arbetsplats?

Jag vet att du som just nu läser funderar och söker inspiration inför studier, ett framtida jobb eller försöker luska ut hur just du skall hitta din plats i arbetslivet. Jag kan avslöja en hemlighet. Jag funderar också fortfarande på vad jag vill bli som ”stor“ och på hur mitt nästa steg skall se ut. …

Världen som arbetsplats? Läs mer »

Om privilegium och att visa respekt

Ett stycke trevlig infografik om privilegium via Robot Hugs. Klicka på bilden för att komma till den ursprungliga sidan! Använd bilden bilden för att diskutera på vilka sätt medlemmarna av er grupp (tex. klassen) är privilegierade och hur detta status kan användas för goda syften och ändamål i stället för att trampa ner och diskriminera …

Om privilegium och att visa respekt Läs mer »

Blåa elefanter, sagoskogen och att bygga ett eget liv

Jag har haft två visioner sen jag var aderton år gammal. Den ena var att känna mig levande och den andra, att vara en multidimensionell konstnär, ett yrke som kändes tillräckligt stort och rymligt för att allting som var viktigt för mig skulle rymmas med. Som liten flicka hade jag ett levande fantasiliv. Under nätterna …

Blåa elefanter, sagoskogen och att bygga ett eget liv Läs mer »

Kansalaiset feat Medborgare – Olen suomalainen

Kul låt och video som fäster uppmärksamhet på att Finland 2014 är ett ganska multikulturellt samhälle.  Lite kul är det också att Olen Suomalainen ju ursprungligen är en översatt version på Toto Cutugnos L’italiano.  Alla som medverkar i videon är finska medborgare, i videons beskrivning på youtube finns lite mera info om bakgrunden till projektet.

Pyjamas hela dagen

Att besluta sig för vad man skall bli när man blir stor är inte lätt. När jag var liten ville jag bli busschaufför. I gymnasiet drömde jag om att bli jaktplanspilot, men tappade suget när jag hörde om hur litet flygtimmar finska piloter får. Jag funderade också på att bli dataingenjör, men det kändes litet …

Pyjamas hela dagen Läs mer »

Åsiktsfrihet vs. hets mot folkgrupp

MTV3 rapporterar att invånarna i Lieksa är rädda för en våg av rasistisk brottslighet.  Oron väcktes efter att riksdagsledamoten Jussi Halla-Aho (SF) besökte staden och kritiserade integrationen av invandrare och kommenterade invandringens kostnader. Staden har sedan tidigare plågats av rasistisk brottslighet och nu befarar såväl invandrare, stadsfullmäktiges ordförande och stadsdirektören att Halla-Ahos uttalande kommer att …

Åsiktsfrihet vs. hets mot folkgrupp Läs mer »

Mediefostran, könsroller och feminism

Nu och då dyker det upp spännande grejer i Facebookflödet och för inte länge sedan var det många som delade en sida som heter 33 anledningar.  Sidan argumenterar för varför feminism är viktigt men jag tycker den också har många bra exempel som kunde användas för mediefostran. I grundskolans läroplan står det skrivet att “Eleven …

Mediefostran, könsroller och feminism Läs mer »

Respekt i Smocka

Smocka, journaliststuderandenas egen webbtidning publicerade en artikel om Respekt.  Läs artikeln här eller kolla videoklippet nedan!

Din passion behöver inte alltid vara ditt yrke

Till yrke är jag lågstadielärare. Det är ett jobb jag som verkligen är givande och som jag trivs bra med. Men jag har valt att inte skriva om det nu. Istället vill jag skriva om min stora passion: Musiken. Redan som 4 åring började jag i musiklekskola. Efter musiklekskolan fortsatte jag att sjunga i körer …

Din passion behöver inte alltid vara ditt yrke Läs mer »

Om att våga misslyckas

”Jag faller isär. Bitar av mig ligger utspridda över hela golvet. Jag är livrädd att någon skall se igenom mig och inse att jag bara är en bluff. Att jag inte kan ett skit. Att det jag gör är skit. Jag syr och syr, spänner sömmarna hårt för att dölja alla brister.” Dessa absurda tankar …

Om att våga misslyckas Läs mer »

Skolbio

På Skolbios hemsida finns ett stort antal filmer som skolor kan beställa för filmvisningar.  Möjligheten att arrangera skolvisningar av filmer är säkert bekant för många men vi vill också fästa uppmärksamhet till läromedlen som finns på hemsidan.  Till varje film som Skolbio erbjuder finns ett läromaterial med frågor och diskussionsuppgifter. Film är ju bäst på …

Skolbio Läs mer »

Hattdagen

Finlands Svenska Skolungdomsförbund firar sin årliga hattdag nu på fredagen 7.2 Så här skriver FSS om evenemanget: Den årliga Hattdagen knackar på vår dörr än en gång och FSS önskar att istället för att hälsa på den genom att lyfta på er hatt, så låter ni er huvudbonad vila bekvämt på er skalle. Om det …

Hattdagen Läs mer »

Idrott och sexualitet än en gång

Detta är inte första gången vi skriver om idrott och sexualitet här på respektbloggen.   Men eftersom ämnet åter blivit aktuellt så passar vi på att skriva ett till inlägg om detta viktiga ämne. OS-simmaren Ari-Pekka Liukkonen berättade i direktsänd TV om sin homosexualitet i går.  De flesta har väl redan läst om detta i och …

Idrott och sexualitet än en gång Läs mer »

Målmedvetenhet, självdistans och ett garv

Hej! Jag heter Johanna och är legitimerad sjukgymnast. Så sade jag tidigare till mina patienter här i Stockholm. Fast inte mer haha, för nu har vi alla ÄNTLIGEN möjlighet att kalla oss fysioterapeuter! Svenska riksdagen bestämde nämligen förra veckan att från och med nu blir det namnbyte. Jag är 28 år, är bosatt i Stockholm, …

Målmedvetenhet, självdistans och ett garv Läs mer »

Diskussionstilfälle på Luckan om rasism

I måndags hade vi ett diskussionstillfälle om rasism på Luckan.  En grupp ungdomar från Mattlidens gymnasium hade chansen att ställa frågor till en expertpanel.  I panelen deltog bland annat Rebecka Holm som också intervjuades av TV-Nytt strax innan evenemanget skulle börja. Kolla klippet här.

Jag ångrar ingenting

Jag är en bartender! Eller rättare sagt, jag var bartender, servitör och krögare. Det var aldrig själva tanken. Tanken var att jag skulle arbeta med försäljning. Det var där de stora pengarna fanns. Eller i alla fall ganska stora pengar. Vad för försäljning jag hade i åtanke var jag inte riktigt säker på. Samtidigt som …

Jag ångrar ingenting Läs mer »

Åsikter om slöjor går isär i mellanöstern

En studie gjord vid University of Michigan angående kvinnors klädsel i mellanöstern visar hur åsikterna skiftar från land till land angående vad som uppfattas som lämplig klädsel.  Alltför ofta blandas de olika typerna av huvudbonader ihop av politiker och journalister för att inte tala om vanliga finländare.  Dessutom tänker väl ganska många att arabvärlden eller …

Åsikter om slöjor går isär i mellanöstern Läs mer »

Viljan att berätta

Mitt namn är Henric Öhman, och jag jobbar som programledare på Yle Fem:s morgon-tv-program Min Morgon. Jobbet går ut på att komma upp med teman och gäster för programmet, att göra research kring ämnen och att sedan genomföra intervjuer i direktsändning varje vardag morgon. Ett jobb som kan vara både stressigt och tröttsamt med tanke …

Viljan att berätta Läs mer »

Läraryrket – mer än bara undervisning

Hade någon frågat mig vad jag vill bli när jag bli stor när jag gick i lågstadiet hade jag antagligen svarat popstjärna. På den tiden fanns det inget annat svar på den frågan. Carola Häggqvist var min idol – och i hennes fotspår skulle jag gå. Jag har alltid tyckt om att stå i centrum …

Läraryrket – mer än bara undervisning Läs mer »

Människorättsspelet

Pröva det underhållande och lärorika människorättsspelet genom att trycka på bilden här ovanför.  Spelet går också att beställa som ett traditionellt brädspel.  Spelet är gratis för skolor, klubbar och ungdomsgårdar medan privatpersoner får betala 20€.  Vill du ha spelet så kan du kontakta Finlands FN-förbund på adressen toimisto(at)ykliitto.fi  

Mun rajat – ett metodmaterial om sexuell självbestämmanderätt

Genom att klicka på bilden här ovanför kan du ladda ner Amnestys metodmaterial om sexuell självbestämmanderätt.  Tyvärr finns materialet enbart på finska men metoderna är lätta att översätta.

Friidu & Fredi – metodmaterial om flickors och pojkars rättigheter

  Amnesty i Finland och några andra medborgarorganisationer har sammanställt metodpaketet Friidu.  Materialet handlar om mänskliga rättigheter med ett särskilt fokus på kvinnor.  Materialet är riktat till elever i grundskolans övre klasser och gymnasister men kan också användas i ungdomsorganisationer. Boken är indelad i sex kapitel som behandlar olika aspekter av kvinnors rättigheter och jämställdhet …

Friidu & Fredi – metodmaterial om flickors och pojkars rättigheter Läs mer »

Philip Teir om invandring

Philip Teir skrev en mycket läsvärd kolumn i Helsingin Sanomat 29.12.13  Den ursprungliga texten “Kukkahattutätien puolustuspuhe” kan läsas här. Texten behandlar invandring i Finland och varvar med skribentens egna upplevelser.  Dessutom har den ett genomgående jämförande perspektiv med Sverige.  Texten kunde vara ett mycket bra diskussionsunderlag om invandring.  Varför inte tex. läsa texten på en …

Philip Teir om invandring Läs mer »

Inklusion och förnyade attityder inom sport

Ett tag sedan skrev vi om hur finske hockeyproffset Harri Tikkanen uttalat sig mot homofoba attityder inom ishockey.  Nu har Svensk hockey och RFSL tillsammans lanserat en kampanj som heter Powerplay.  Kampanjen strävar efter att göra sporten tillgänglig för alla. I dag hejar Respekt på Svensk hockey och väntar ivrigt på att Finska ishockeyförbundet skall …

Inklusion och förnyade attityder inom sport Läs mer »

Vikten av att alltid säga ja och tänja på sina gränser

En halvtimme innan tv-sändningen från Tammerfors-huset körde igång intog jag min plats bakom raden av kadetter och speglade mig i en glasdörr, för att kolla att slipsen satt rätt. Plötsligt stod presidenten med sin fru framför mig och dörren öppnades. De hälsade snabbt och slank vidare till sin plats på röda mattan där landets fotografkår …

Vikten av att alltid säga ja och tänja på sina gränser Läs mer »

Åskådaren

UngInfo arrangerade en workshop förra torsdagen för åttorna i Norsen om åskådarrollen, dvs. någon som står bredvid utan att ingripa i situationer där det finns offer och förövare. Vi använde ett lektionsupplägg från Forum för Levande Historia, en svensk myndighet som producerar utomordentliga undervisningsmaterial som alla finns tillgängliga gratis på webben. Workshopen om åskådarrollen finns här.  …

Åskådaren Läs mer »

Tom Daley

Simhopparen Tom Daley har kommit ut i offentligheten som homosexuell.  Det är många som har hyllat honom för detta bland annat på Twitter.  Faktum är att det finns rätt få HBTQ personer inom proffsidrotten som är öppna med sin sexualitet.  RFSL har uppmärksammat detta och HBTQ ungdomars behov av förebilder inom idrotten i en ny …

Tom Daley Läs mer »

Marvel introducerar ny superhjälte, en muslimsk tjej

Kamala Khan är Marvel Comics nya superhjälte.  Serieförläggaren som är mest känd för Spindelmannen, X-Men, Transformers, Hulken och Captain America introducerar en ny superhjälte som är kvinna och muslim.  Inte helt väntat men absolut välkommet!

Nicole Hjelt skriver om vardagsrasism i Finland

“Plötsligt vandrade en mörkhyad man förbi, och med min fantastiska härledningsförmåga tänkte jag att han nog säkert är skyldig till många stölder. Med aningen bristfälliga sociala koder på grund av min ringa ålder, sprang jag bakom en buske och stirrade på honom med stora misstänksamma ögon och en bister uppsyn. Mannen tog som tur det …

Nicole Hjelt skriver om vardagsrasism i Finland Läs mer »

Civilkurage!

Läste precis en otrolig berättelse om civilkurage.  Under en demonstration mot Ku Klux Klan i USA 1996 räddade en svart kvinna antagligen livet på en man med en SS tatuering, då hon skyddade honom från de arga demonstranterna. Berättelsen finns här. Hur skulle du själv ha reagerat?  Har du någonsin upplevt en situation där någon borde …

Civilkurage! Läs mer »

Fallet ”Maria” en rasistisk skandal | Thomas Hammarberg

Thomas Hammarberg skriver i sin blogg ett kort men läsvärt inlägg om Maria, den Romska flickan den grekiska polisen nyligen tog hand om då de misstänkte hon var bortrövad pga. sin blonda hårfärg. Hammarberg är tidigare kommissionär för mänskliga rättigheter vid Europarådet.  En lite längre analytisk text om fallet finns i the Guardian på engelska här.

Miranda – zigenarna och förintelsen

Nationalmuseet visar som bäst utställningen “Miranda – zigenarna och förintelsen”.  Utställningen känns extra relevant efter senaste vecka då två blonda barn fråntogs från sina föräldrar på ganska murriga och helt klart rasistiska grunder. Romerna är en av de mest utsatta folkgrupperna i Europa då det kommer till diskrimination och fördomar.  Jag föreslår därför att var …

Miranda – zigenarna och förintelsen Läs mer »

Det är en lottovinst att födas i Finland (så länge man är vit och inte bryter på ryska)

Så verkar det i alla fall i Sam Kingsleys silminnäkijä dokumentär som visades av YLE 17.10.  Kingsley själv skriver en intressant kolumn om sina upplevelser i samband med filmandet av dokumentären. Själva dokumentären “Salaiset Mamut” kan se och läsa mera om här.

Kampanj mot homofobi

I den engelska fotbollsligan hare det pågått en kampanj mot homofobi.  Spelarna visar sitt stöd genom regnbågsfärgade skosnören.  Trevligt att ämnet börjar tas fram i proffsidrotten.  Idrottsklubbarna är nog alltför ofta väldigt heteronormativa och saknar utrymme för dem som avviker från normen. Hockeyproffset Harri Tikkanen har också kommenterar ämnet i en intervju på finska som …

Kampanj mot homofobi Läs mer »

Kända transpersoner

Finlands kanske mest kända transpersoner talar om sina liv och erfarenheter i en lång artikel i Helsingin Sanomat.

Varför får invandringskritiska röster så mycket synlighet i Finland?

Intressant inlägg om hur de stora mediebolagen i Finland ger en massa utrymme till de invandringskritiska rösterna trots att vi knappt har några invandrare alls här. Kolumnen kunde fungera som ett underlag för en diskussion om invandring, medier och politik.  Till exempel kunde man fråga: – Stämmer det att invandringskritiker får oproportionerligt mycket utrymme i …

Varför får invandringskritiska röster så mycket synlighet i Finland? Läs mer »

Vardagsrasism i Finland

Maryan Abdulkarim har skrivit en kolumn i Fifi om vardagsrasism i Finland.  Läsvärt!

Imagine

Trevlig helg!

Henrik Aalto och Dregen på min morgon. Om mobbning och självmord.

Kollar inte på tv om morgonen och missade följdaktligen detta klipp då det ursprungligen visades tre veckor sedan.  Inlägget är dock så bra att det tjänar dras fram ur naftalinet och ses av så många som möjligt.

Detective Downs trailer

Trailern ovan är för filmen Detective Downs, en norsk film som handlar om en detektiv med Downs syndrom.  Filmen verkar festlig och får flera sympatipoäng för att den behandlar handikap.  De flesta andra diskriminationsgrunderna behandlas rätt så mycket i filmer men diverse handikapp är nog ännu ett ämne man inte berör så ofta.

Sexualundervisning i skolor

Sex, samtycke och våldtäkt är ett ämne som har kommit upp på flera håll på sistone. I Aftonbladet kan man läsa om hur sex pojkar våldtagit en 15 årig flicka och att hovrätten friat dem.  En insiktsfull och belysande kommentar från en polis som jobbade med fallet finns också att läsa här. Sist och slutligen vill jag länka …

Sexualundervisning i skolor Läs mer »

En samling citat av sverigedemokrater

Surfade precis in på en sida som samlar citat från Sverigedemokrater.  Fint att någon blottlägger galenskapen hos dessa människor som påstår sig vara seriösa politiker med respekt för männskliga rättigheter och demokrati.  När skall någon göra en sida likt denna om Sannfinländarna? SDcitat    

Rasism

“– De är i verkligheten inte alls kritiska, de är rasistiska. Det här begreppet är ett filter som de använder för att häva ur sig vad som helst. Invandringskritikern James Hirvisaari (Sannf) har jämfört svarta människor med apor. Riksdagsledamot Olli Immonen (Sannf) är ordförande för Suomen Sisu som är en invandringskritisk organisation vars värderingar är …

Rasism Läs mer »

FATTA

Den svenska hip-hop/reggae/dancehall gräddan har ställt upp för musikkollektivet Femtastic i deras upprop om att förändra synen på sex och våldtäkt.  Initiativet heter Fatta och i samband med lanseringen av låten publicerades också en debattartikel på SVTs hemsida. Läs mera i en intervju här eller på fatta.nu Låten har framgångsrikt användts på morgonsamlingar och lektioner …

FATTA Läs mer »

Project Unbreakable

Grace Brown är initiativtagaren till Project Unbreakable.  Hon fotograferar människor som blivit utsatta för sexuella övergrepp med plakat där förövarna citeras. Bilderna är väldigt starka och kan upplevas som upprörande.  Däremot är detta ämne något som inte skall sopas under mattan.  Sexuellt ofredande sker och ju mer man kan göra för att nöta in att …

Project Unbreakable Läs mer »

Hijab, niqab, chador osv.

Det är inte länge sedan många kvinnor också i Finland, speciellt på landsbyggden, täckte håret med en skarf.  Trots det verkar många uppfatta en kvinna i hijab som otroligt provocerande.  Den upprepade misshandeln av en gravid kvinna i Stockholm, bara för att hon uppträdde beslöjad på gatan, känns väldigt störande och fel på alla tänkbara …

Hijab, niqab, chador osv. Läs mer »

Tillgänglighetsspelet

Ännu ett material från Handisam.  Genom att klicka här kan du ladda ned Handisams tillgänglighetsspel.  Spelet är av det klassiska brädspelssnittet och behandlar tillgänglighetsfrågor.

Kortfilmer om funktionshinder

Handisam är den svenska myndigheten som driver funktionshinderspolitik.  De har producerat några riktigt roliga kortfilmer som på ett finurligt vis blottar de problem många handikappade får dras med varje dag.  

Fördomar är ett uttryck för okunnighet och rädsla

Väldigt fint och insiktsfullt tal om fördomar av Olof Palme, tonsatt med Latin Kings musik. “Fördomar är ett uttryck för okunnighet och rädsla.  Okunnighet om andra människors särart, rädsla för att förlora en position, ett socialt privilegium, en förhandsrätt.” Kanske en lämplig inledning för en morgonsamling eller temadag i skolan?

Bryt normen

Skolungdomsförbundet, Sakki, SLL och Seta har tillsammans skapat webbplatsen normer.fi Deras målsättning är en likabehandlande skola. Webbsidan beskriver hur normer skapas och blir utgångspunkten till hur vi tolkar vår omvärld.  Normer kan hjälpa oss att klara av vardagssituationer men de kan också lägga grunden till diskrimination av människor som avviker från det normativa. På webbsidans finskspråkiga version finns …

Bryt normen Läs mer »

Musta Barbaari

Ifall du lyckats missa ett av Finlands hetaste internetfenomen de senaste veckorna skall du bums kolla videon här ovanför.  Musta Barbaari vänder upp och ned på stereotypier.  Låten och videon känns både rätt och fel men gårdagens intervju med Musta Barbaari (James Nikander) i Helsingin Sanomat nyanserar det hela en aning. Eftersom låten blivit mycket populär …

Musta Barbaari Läs mer »

Övergångsstället

Övergångsstället utanför Ryska ambassaden i Helsingfors är inte längre så svartvitt. Via YLE Förslagsvis kan man be en ungdomsgrupp ta reda på händelserna som låg bakom att övergångsstället blev målat såhär eller så kan man tala om det för åhörarna.  I vilket fall som helst är exemplet bra som underlag för en diskussion om civil olydnad …

Övergångsstället Läs mer »

Får en lärare vara homosexuell?

“Får dina barns lärare vara homosexuell?” frågade Yles nyhetsprogram Ögonvittnet i måndags, inför ett inslag som sänds nu på torsdag. Frågan är en av många i en enkät där läsaren ska ta ställning till om det är acceptabelt att poliser, lärare, direktörer eller präster är homosexuella. Fyra svarsalternativ ges, tyvärr inte ”Vad är det för …

Får en lärare vara homosexuell? Läs mer »

Anne Frank – Historia i nutid

  Rauhankasvatusinstituutti och UngInfo erbjuder i samarbete utställningen Anne Frank – Historia i nutid.  Utställningen behandlar andra världskrigets folkmord utgående från Anne Franks liv.  Utställningen behandlar även mänskliga rättigheter, folkmord efter andra världskriget och Finlands roll i förintelsen. I samband med utställningen utbildar vi, genom en två dagars workshop, skolungdomar att guida jämnåriga genom utställningen.  …

Anne Frank – Historia i nutid Läs mer »

Rasism i Finland

Föreningen Yhteiset Lapsemme står för dagens kallsup.  Videon behandlar rasism i Finland och påminner om att den som inte ingriper då man bevittnar ett dylikt påhopp ger sitt tysta godkännande. Här nedan följer några diskussionsöppnare om rasism som vi har använt i samband med visningar av den ovanstående filmen. Frågor att fundera på och diskutera …

Rasism i Finland Läs mer »

Våga reagera

Det är knappast längre någon nyhet att Pekka Sauri försvarade en person som blev utsatt för ett rasistiskt påhopp i spårvagnen några år sedan.  Däremot är det bra att påminna sig själv och folk i sin omgivning att reagera då man bevittnar kränkande påhopp. Hufvudstadsbladets artikel “Sauris hjältedåd i spårvagnen väcker debatt” finns här.

Ett lysande svar

Australiens (fd) premiärminister Kevin Rudd ger ett lysande svar på frågan varför han stöder könsneutrala äktenskap. Ser man på klippet i en grupp kan man försöka sammanställa argumenten för och emot könsneutrala äktenskap och debattera huruvida de enskilda argumenten som framförs känns relevanta eller ej.

Tankeväckande video

Tankeväckande video.  Kolla kampanjens hemsida www.stopthetraffik.org för mera information och undervisningsmaterial.  

Jag kommer aldrig att lämna musiken

För tjugo år sedan gjorde jag ett beslut som skulle prägla resten av mitt liv. Jag tog steget ut på vägen ledande till ett liv, helt och hållet tillägnat musiken. Nåväl, hittills i alla fall. Att aldrig säga aldrig, är ett talesätt vi alla känner till, men envisheten levande i mig tillåter mig inte att …

Jag kommer aldrig att lämna musiken Läs mer »

Ibland behöver man pröva sig fram

Jag jobbar som krisarbetare vid Krisjouren för unga, en enhet inom HelsingforsMission rf. HelsingforsMission är en socialvårdsorganisation inom tredje sektorn, som erbjuder olika slags serviceformer för barnfamiljer, unga, seniorer och specialgrupper, genom professionella tjänster och volontärverksamhet. Hur det kommer sig att jag jobbar vid Krisjouren för unga är en längre historia… Efter studenten visste jag …

Ibland behöver man pröva sig fram Läs mer »

Diagnos F32.1

Det är diagnosen som ställdes på mig på våren för fyra år sedan. Så valde jag att kalla beskrivningen av kanske den tyngsta perioden i mitt liv. Medelsvår depressiv episod kallar man det. Ibland kan dagar kännas tunga eller särskilt besvärliga. Vissa nätter är oroliga och ställvis kan det vara svårt att somna. Tröttheten gör …

Diagnos F32.1 Läs mer »

Tillgänglighet

Tillgänglighet handlar inte bara om trösklar och smala dörrar.  Allergier, nedsatt hörsel, färgblindhet, religion och mycket annat kan begränsa människors möjligheter att delta i olika evenemang. LSU – Sveriges ungdomsorganisationer har gjort en checklista som man kan använda för att skapa tillgängliga evenemang.  Dessutom har de också skapat en annan checklista för föreläsare som vill …

Tillgänglighet Läs mer »

Nej betyder nej och tystnad betyder inte ja

Sex, samtycke och våldtäkt är ett ämne som har kommit upp på flera håll på sistone. I Aftonbladet kan man läsa om hur sex pojkar våldtagit en 15 årig flicka och att hovrätten friat dem.  En insiktsfull och belysande kommentar från en polis som jobbade med fallet finns också att läsa här. Sist och slutligen …

Nej betyder nej och tystnad betyder inte ja Läs mer »

Civilkurage!

Läste precis en otrolig berättelse om civilkurage.  Under en demonstration mot Ku Klux Klan i USA 1996 räddade en svart kvinna antagligen livet på en man med en SS tatuering, då hon skyddade honom från de arga demonstranterna. Berättelsen finns här. Hur skulle du själv ha reagerat?  Har du någonsin upplevt en situation där någon …

Civilkurage! Läs mer »

If you dream it, you can do it

Jag heter Sarah och jag har en dröm. Den har alltid funnits där och den definierar mig. Jag andas den ur varenda por och den finns i varenda ven. Den lyser upp min verklighet och gör en värld full av orättvisor och fel till en lite bättre plats, varje dag. En dröm ger åt tanken …

If you dream it, you can do it Läs mer »

Ta din plats!

Tema: Diskrimination, xenofobi, fattigdom, mänskliga rättigheter Gruppstorlek 10-30 Tid 30-60min Vi är alla jämlika men en del är jämlikare än andra. I denna övning får deltagarna uppleva hur det är att vara i någon annans skor. Övningen visar hur social ojämställdhet kan leda till utanförskap och diskrimination. Övningen uppmanar till empati med såna som är …

Ta din plats! Läs mer »

Vad tycker du?

Vad tycker du? Om man ställer allmänna diskussionsfrågor till gruppen är det ofta mer effektivt att be deltagarna placera sig längs en linje i rummet enligt om de instämmer helt, inte alls eller ställer sig någonstans mitt emellan ytterligheterna.  När alla valt sin plats så får de argumentera för var de står och om de …

Vad tycker du? Läs mer »

Att lyssna

Denna metod behandlar kommunikation och uteslutning.  Den kan vara en bra inledning till en workshop.  Genom övningen kan man förstå kommunikationens roll i uteslutning av andra samt hur uteslutning kan vara bundet till exempel till kön, ålder eller att någon sticker ut som annorlunda. Instruktioner: Be deltagarna forma par.  Den ena i paret skall berätta …

Att lyssna Läs mer »

Anton och Ali

Målsättningar: Denna övning handlar om stereotypier och fördomar.  Målsättningen är att syna de bilder vi har av människor från andra kulturer, sociala grupper osv. och att bli medveten om hur dessa uppfattningar påverkar våra förväntningar om människor som tillhör andra grupper.  Tid: 30 minuter  Gruppstorlek: 8-10 större grupper kan delas upp Förberedelser och material: –       …

Anton och Ali Läs mer »

Ta din plats!

Tema: Diskrimination, xenofobi, fattigdom, mänskliga rättigheter Gruppstorlek 10-30 Tid 30-60min Vi är alla jämlika men en del är jämlikare än andra.  I denna övning får deltagarna uppleva hur det är att vara i någon annans skor.  Övningen visar hur social ojämställdhet kan leda till utanförskap och diskrimination.  Övningen uppmanar till empati med såna som är …

Ta din plats! Läs mer »

Carpe possibilitātem!

Fånga möjligheten, ta vara på de chanser du får och döm inte ett jobb förrän du provat. Det är det bästa rådet jag kan ge någon som prövar sig fram i arbetslivet. Jag tror de flesta, inklusive undertecknad, inte riktigt visste vad man ville jobba med när man var yngre. Dessutom hade man heller inte …

Carpe possibilitātem! Läs mer »

Spänn sittmusklerna och forma Din framtid

Det krävs en del sittmuskler för att bli jurist. Det finns en mängd olika rättsområden man måste bekanta sig med under studierna vilket innebär en hel del text att plöja igenom. Men häri ligger också en av de stora fördelarna med att studera till jurist. Juristutbildningen i Finland ger nämligen en allmän juridisk kompetens. Det …

Spänn sittmusklerna och forma Din framtid Läs mer »

Du får inte jobbet om du inte söker det

Jag har en fin titel: övertranslator. Det finns inga ”undertranslatorer”, det är bara jag, så man får också kalla mig översättare. Jag har i två år jobbat vid utrikesministeriets kommunikationsenhet med att översätta pressmeddelanden, webbtexter, inbjudningar, tal, broschyrer, frågesporter, visitkort och tweetar från finska till svenska. Jag älskar mitt jobb, men undrar fortfarande ibland om …

Du får inte jobbet om du inte söker det Läs mer »

Fundera på vad du verkligen vill, våga ta omvägar och engagera dig socialt

Jag jobbar sedan 2006 som Key Account Manager (för tillfället mammaledig) på Korjaamo Group Oy. Utöver verksamheten på Kulturfabriken Korjaamo sysslar vi med sponsorering och content marketing för företagskunder, kulturfältet och offentliga sektorn. Vägen till mitt yrke har utgjorts av en rad mer eller mindre slumpartade val. Jag hörde till dem som inte riktigt visste …

Fundera på vad du verkligen vill, våga ta omvägar och engagera dig socialt Läs mer »

Sex&Sånt

Jag minns en dag i högstadiet, i nian tror jag att jag gick. En sexualterapeut var på besök i skolan och alla elever i klasserna 7 till 10 fick infinna sig i biologiklassrummet för ett par timmar sexualundervisning. För många av oss var det första gången vi fick någon sådan undervisning alls. Klassrummet var varmt, lite …

Sex&Sånt Läs mer »

Skapa ditt eget öde

När någon frågar vad jag jobbar med får jag börja med att ta ett djupt andetag för att förbereda mig för föreläsningen jag kommer att haspla ur mig. Det finns liksom inget kort svar. Jag är helt oförmögen att hålla mig till en sak. Jag vill göra lite av varje och ständigt lära mig nya …

Skapa ditt eget öde Läs mer »

Gör det du tycker om

”Gör det du tycker om. Det är det enda sättet att blir bra på något.” Så har jag alltid resonerat. Det är ingen idé att slösa tid på saker man verkligen inte tycker att är intressanta. Och dessutom – ingen blir gladare av folk som går omkring och tycker att de sysslar med något meningslöst. …

Gör det du tycker om Läs mer »

Om att lyssna till sin inre röst, pröva sig fram och att slutligen hitta rätt

När jag som nybakad student sommaren 2002 fick besked om att jag blivit antagen till Hanken uttryckte sig en av mina bästa vänner så här: ”NEJ! Eller alltså grattis men du hör inte hemma där, du skall söka dig till nåt där du får utlopp för din kreativitet”. Hon hade så rätt, och hennes ord …

Om att lyssna till sin inre röst, pröva sig fram och att slutligen hitta rätt Läs mer »

Att jobba med internationella frågor och integrationsarbete

Jag vill skriva till dig för att ge några tips om vad du kan studera om du vill jobba med internationella frågor eller med personer från olika kulturer. Idag jobbar jag på Luckan i Helsingfors med personer från en massa olika kulturer. Jag ger information och råd till invandrare som just har flyttat till Finland. …

Att jobba med internationella frågor och integrationsarbete Läs mer »