Ledig befattning: En utbildare för unga i Respekt-workshoppar och vardagskompetenser

Föreningen Luckan söker en utbildare till ungdomsverksamheten på deltid (60%) från 8.8 fram till 31.12.2022 med möjlighet till förlängning. Föreningen Luckan är ett finlandssvenskt informations- och kulturcenter. Luckans ungdomsverksamhet UngInfo erbjuder information, handledning och utbildningar för unga 13–29 år samt information och fortbildningar till professionella i ungdomssektorn. Luckan UngInfo erbjuder tjänster lokalt, regionalt och nationellt.…

Publicerat den
Kategoriserat som Alla

Barnskyddet – en viktig stödåtgärd som alla borde ha kunskap om

Barnskyddet är ett viktigt stöd för både barn och hela familjen. Det finns flera myter om barnskyddet, exempelvis att ”barnskyddet tar barn från familjen”, så fungerar det inte alls. Barnskyddet är en stödåtgärd som skyddar barn och stöder hela familjen. Syftet med barnskyddet är att stöda hela familjen och få vardagen att fungera, så att…

Publicerat den
Kategoriserat som Alla

Luckan främjar ungas psykiska hälsa i Österbotten med hjälp av digitalt stöd

Luckan Unginfo har startat ett nytt projekt, Digitalt stöd i Vasa, för att främja svenskspråkiga ungas psykiska hälsa i pandemitider. Projektet innebär en riktad insats i Österbotten och framförallt Vasa. Projektet förverkligas genom understöd av Evald och Hilda Nissis stiftelse.  Projektets övergripande mål är att främja ungas psykiska hälsa i pandemin och dess efterverkningar genom olika regionala…

Publicerat den
Kategoriserat som Alla

Nya videor i vardagskompetens stödjer ungas jobbsökande och flytt hemifrån

Vi på Luckan UngInfo är glada över att kunna presentera våra videor i vardagskompetens. Videorna kan fungera som stöd i undervisningen eller som en förberedande del inför ett digitalt skolbesök av oss. De teman som behandlas är hur man söker jobb och vad som är bra att tänka på när man söker en bostad. I…

Publicerat den
Kategoriserat som Alla

Hållbara lösningar behövs för att stödja ungas mående – inte en ständig jakt på pengar

Dagligen får vi info via nyhetsflödet och genom vårt arbete om att våra unga i samhället mår allt sämre. Pandemin skaver och den allt utdragna isoleringen och ensamheten samt ovissheten om framtiden sätter sina spår på såväl ung som gammal. ”Ny enkät slår larm – ungas välbefinnande har rasat under coronakrisen”– Hbl 16.2.2021 ”Tusen elever…

Publicerat den
Kategoriserat som Alla

Aktuellt från UngInfo i Åboland

Nätverksträffar ”Vem gör vad?” Unginfo kallar alla som arbetar med ungdomar i Åboland till nätverksträffarna ”Vem gör vad” på Zoom. Det planeras tre träffar till våren där utöver Unginfo, tre organisationer per träff presenterar sin verksamhet. Syftet med träffarna är att stärka samarbetet genom medvetenhet om service/tjänster på svenska. Så fort organisationerna är bekräftade publiceras…

Publicerat den
Kategoriserat som Alla

Sammanfattande hälsningar från projektet På samma linje 

Under projekttiden (2018-2020) har skapats material som ger tips och stöder idrottsorganisationer i att öka jämställdhet och likabehandling inom olika idrottsverksamheter. Passa på att bekanta dig med följande material: Inkluderande idrott guiden ger några konkreta verktyg för en mer inkluderande idrott. Guiden riktar sig till alla som vill stärka mångfalden och skapa ett inkluderande förhållningssätt…

Publicerat den
Kategoriserat som Alla

Så summerar vi coronahösten 2020

Inför årets slut sammanfattar vi hur Luckans ungdomsverksamhet UngInfo fortskridit under hösten, en höst präglad av coronapandemin. Sedan pandemin drabbade Finland under våren har allt fler unga nyttjat våra digitala stödtjänster och aktiviteten har hållit i sig under hösten. Samtidigt har den sociala distanseringen krävt nya verktyg för genomförandet av våra utbildningar, såsom våra skolpaket,…

Publicerat den
Kategoriserat som Alla

UngInfos tjänster Ärligt talat och Våga fråga håller öppet under helgerna

Julen kan vara en svår tid för många. Det tunga i vardagen slutar inte när julen börjar, förutom att det kanske finns en extra förväntan på att vara glad och nöjd. I år blir det för många dessutom ingen vanlig jul, lika lite som det har varit ett vanligt år. Därför kommer UngInfos stödtjänster hålla…

Publicerat den
Kategoriserat som Alla

”Det känns väldigt meningsfullt att få hjälpa andra ungdomar som grubblar på något”

Att vara ungdom i dagens värld är inte alltid en dans på rosor. Ofta hör man vuxna klaga på ”dagens ungdom”, men faktum är att ungdomarna är de samma som de var 50 år sen, det är bara samhället som har förändrats och till det anpassar man sig. Jag heter Sofia och är 22 år…

Publicerat den
Kategoriserat som Alla