BLOGG: Se potentialen – lyssna in rättvisan

Publicerat den Kategoriserat som Alla
Gun-Britt Karlsson har kort, ljust hår och glasögon.

I år har det förflutit 180 år sedan Minna Canths födelse. Den 19 mars uppmärksammas jämställdheten och Minna Canth som förebild för en viktig röst för jämställdhet i Finland och internationellt.

Var och en av oss har rätt till åsikts- och yttrandefrihet med behov att bli hörda och förstådda. Hur ser vi på främjande av sådana ideal och värderingar som vi ofta tar för givna när det kommer till att ta ett personligt ansvar för sina yttranden?

Man minimerar lätt betydelsen av sina handlingar, bortser från konsekvenserna för andra eller förvränger sin uppfattning om vad som är moraliskt acceptabelt. Speciellt i sociala medier kan debatter lätt eskalera. Att fokusera på bemötande är ett sätt att implementera god praxis i jämställdhetsfrågor. 

Senaste Medborgarpulsen påvisar att upplevelsen av rättvisa i samhället är sämre jämfört med föregående år. I Statsrådets rapport från februari 2024 gäller detta genomgående i alla åldersgrupper. Övriga sinnesstämningar och förväntningar inför framtiden samt myndigheternas verksamhet och kommunikation finns att utläsa i olika respondentkategorier. bl.a. 15-29 åringar. När det gäller rättvisa var Canth en förespråkare för tillgång till utbildning för alla. Hon kämpade för att öka tillgängligheten till utbildning för kvinnor, vilket på hennes tid var en kraftigt underrepresenterad grupp i utbildningssystemet.

Idag ligger utmaningarna i att främja användningen av AI på ett rättvist sätt. Det är viktigt att öka medvetenheten och förståelsen för de potentiella riskerna och möjligheterna på vägen. Utvecklingen av AI bör involvera en mångfald i grupper av människor för att säkerställa att olika perspektiv och erfarenheter beaktas. Vi är såväl utvecklare som användare av de verktyg som vi navigerar med. När AI börjar få ett större fotfäste i vår vardag ska vi vara redo. Hur vi definierar olika kompetenser, yttrar oss och bemöter varandra är helt avgörande i samarbetet med AI. Genom att lyfta fram goda modeller i våra professionella nätverk, på våra evenemang och i lärorika möten främjas mångfalden.

Unga människor har åsikter, perspektiv och speciellt potential att påverka sin vardag. Lyssna in och inkludera unga röster i diskussioner om jämställdhet och andra samhällsfrågor. Ett sätt att främja ideal och värderingar är att skapa en trygg plattform för nytänk i Minna Canths anda.

Minna Canth var en pionjär som kämpade för rättvisan. Dagen för jämställdhet är officiell flaggdag till Minna Canths minne.

Gun-Britt Karlsson

Luckan UngInfos teamkoordinator

Skip to content