Liselott Lindén

Den europeiska stadgan för ungdomsinformation nu översatt till svenska

Sedan 1993 har den europeiska organisationen för ungdomsinformation ERYICA arbetat med sin European Youth Information Charter. Målet är att stödja professionella genom att utarbeta riktlinjer, minimistandard och kvalitetskriter för ungdomsinformation. Luckan UngInfos Julia Hemgård och Jessica Lerche har nu översatt riktlinjerna till svenska i Den europeiska stadgan för ungdomsinformation. Principer för kvalitativ ungdomsinformation: 1. SJÄLVSTÄNDIG …

Den europeiska stadgan för ungdomsinformation nu översatt till svenska Läs mer »

Finansiering i framtiden

I november deltog jag i en nätverksträff för personer som arbetar med ungdomsverksamhet inom tredje sektorn. Träffen ordnades i ett samarbete med Allianssi och Studieförbundet. På agendan var ett ständigt aktuellt ämne för oss som arbetar inom tredje sektorn – nämligen finansiering. I och med förändringar i lagstiftningen gällande spelverksamhet kommer Veikkaus intäkter i framtiden …

Finansiering i framtiden Läs mer »

Utbildning inom ungdomsinformations- och rådgivningstjänster

I dag den 20.11.2019 firar vi Barnkonventionens dag 30 år och i år uppmärksammas barns rätt att vara sig själv. Rätt till information är erkänd i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, i FN:s konvention om barnens rättigheter samt i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Dessa och flera andra principer lagar såsom …

Utbildning inom ungdomsinformations- och rådgivningstjänster Läs mer »

190 sakkunniga i ungdomsfrågor samlades på Dagarna för finlandssvenskt ungdomsarbete

Den 29–30 november ordnades Dagarna för finlandssvenskt ungdomsarbete för fjärde gången, för första ordnades evenemanget i Österbotten. 190 sakkunniga inom ungdomsfrågor kom till Vasa från hela Svenskfinland för att delta i fortbildningar, workshoppar och träffa kollegor från andra delar av landet. Arrangörer för evenemanget var Luckan UngInfo i samarbete med Åbo Akademi, Barnavårdsföreningen, Folkhälsan, Finlands …

190 sakkunniga i ungdomsfrågor samlades på Dagarna för finlandssvenskt ungdomsarbete Läs mer »

En kväll om ätstörningar

Ätstörningar är en allvarlig psykisk sjukdom och varje person som drabbas bär på sin egna individuella berättelse. Det här betonade Nonni Mäkikärki, verksamhetsledare för Psykosociala förbundet, i sitt inledningstal under kvällsseminariet “En kväll om ätstörningar” på G18 den 9.10. Ätstörningar kan ta sig uttryck på olika sätt och de flesta som insjuknar är under 25 …

En kväll om ätstörningar Läs mer »

”Alla med – på riktigt!”-filmlanseringsturnén hade sin premiär i Vasa 1.10

Turnén är ett samarbete mellan Folkhälsan och projektet På samma linje. Under tillfället fick deltagarna ta del av Folkhälsans filmarbetsmaterial som fokuserar på fysisk aktivitet och jämlikhet. De fyra kortfilmerna behandlar teman delaktighet, bemötande, känslor, atmosfär inom idrottsgruppen, beslutsfattande och strategiarbete samt värderingar. Mellan kortfilmerna fick deltagarna möjlighet att diskutera kring egna tankar som väcktes …

”Alla med – på riktigt!”-filmlanseringsturnén hade sin premiär i Vasa 1.10 Läs mer »

Dags att söka om statliga ungdomsbidrag!

Den 16 september arrangerade UKM och utvärderings- och understödskommissionen ett organisationsseminarium för riksomfattande organisationer på ungdomsområdet på Ständerhuset. På seminariet behandlades matnyttigt om ansökningsprocessen kring understöden samt gav feedback på redovisningarna för 2018, som UKM gav goda betyg åt organisationerna för god och informativ redovisning. Konkurrensen blir hård om bidragen och direktör Henni Axelin hänvisade …

Dags att söka om statliga ungdomsbidrag! Läs mer »

UngInfo utvidgar sin verksamhet i Västnyland

I höst utvidgar Luckan Raseborg sin ungdomsverksamhet genom ett fondbidrag från bl.a. Karis-Pojo sparbanksstiftelse. Julia Hemgård har anställts som ungdomskoordinator för UngInfo i Västnyland med fokus på Raseborg. Julia är pedagogie magister och har tidigare jobbat med utbildnings- och föreläsningsprogram i regionen. Hon kommer att vara stationerad i Karis 1-2 dagar/ veckan. Syftet med verksamheten …

UngInfo utvidgar sin verksamhet i Västnyland Läs mer »

Nyhetsbrev 2/2018

LUCKAN UNGDOM Ungdomsakademin Luckan – Nyhetsbrev 2/2018 Luckan ger ut ett månatligt nyhetsbrev där vi puffar om vad som är på gång rörande ungdomsverksamhet. Detta är bara axplock. Tipsa gärna om vad ni vill föra fram till [email protected]   FÖRENINGEN LUCKAN RF:S SAMMANSLUTNING HAR ERHÅLLIT KOMPETENSCENTERSTATUS FÖR ÅREN 2018–2019 Undervisnings- och kulturministeriet med stöd av …

Nyhetsbrev 2/2018 Läs mer »

Sex, ömsesidighet och kommunikation

Pressmeddelande 15.03.2017 Unga uppskattar att diskutera sex på ett nyanserat och problematiserande sätt, och inte minst att få höra andras tankar. Det konstaterar Ungdomsakademin Luckan efter att ha diskuterat frågor om sex och ömsesidighet med ungdomar runt om i Svenskfinland. I samarbete med Folkhälsan ordnas den fjärde april ett seminarium för professionella, för att lyfta …

Sex, ömsesidighet och kommunikation Läs mer »