Anonymitet och regler

 

Anonymitet och tystnadsplikt

Handledaren har tystnadsplikt. Du har alltid rätt att vara anonym, vilket betyder att det du berättar stannar mellan dig och handledaren. 

I akuta fall där handledaren känner en stor oro för dig och ditt liv har handledaren en skyldighet att ta ärendet vidare eller om hen får kännedom om en redan utförd eller planerande av en brottslig handling.

Den unga informeras alltid i mån av möjlighet om handledaren behöver ta ärendet vidare.

Du kan läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.

Rättigheter och skyldigheter

Den ungas rättigheter och skyldigheter
 • Den unga har rätt att veta ifall han/han kan ta kontakt anonymt
 • Den unga har rätt att veta i vilken mån diskussionerna på chatten, privat eller allmänt, är konfidentiella
 • Den unga har rätt till förtroendefull, trygg och rättvis service
 • Den unga hänvisas vid behov vidare till annan service
 • Den unga är skyldig att följa chattens regler
Handledarens rättigheter och skyldigheter
 • Handledaren har rätt att befatta sig i beteende som bryter mot tjänstens och chattens regler
 • Handledaren binder sig till att arbeta enligt den bakomliggande organisationens principer och värden
 • Handledaren har rätt att förbigå tystnadsplikten ifall han/hon får kännedom om en redan utförd eller planerande av en brottslig handling eller vid uppstådd oro som berör barnskyddsliga ärenden. Ifall handledaren förbigår tystnadsplikten är han/hon i mån av möjlighet skyldig att informera den unga om detta.
 • Handledaren håller inte kontakt med den unga utanför arbetstiden
Vi godkänner inte:
 • kränkningar av något slag
 • spridning av sekretessbelagda uppgifter
 • hets mot folkgrupp
 • brottslighet
 • svordomar eller vulgära uttryck
 • länkar som inte stöder diskussionen
 • kommersiella inlägg
 • inlägg som innehåller person- eller kontaktuppgifter av en annan enskild