Med hjälp av appen kan hitta svenskspråkiga stödtjänster för unga och unga vuxna. Du kan också använda dig av webbversionen av stödtjänsten.

Genom att ladda ner appen kan du lätt hitta vart du kan vända dig i frågor om  psykisk och fysisk hälsa, studier, arbete och ekonomi. Här några exempel på vad appen kan hjälpa dig att hitta fram:

  • Stöd och information om yrken, arbetssökning, rättigheter och skyldigheter som arbetstagare etc.
  • Stöd och information om studier, arbete och praktik utomlands.
  • Stöd och information om svenska skolor, studiehelheter och kurser.
  • Information om hur och var man kan söka ekonomiskt stöd, få råd och hjälp med personlig ekonomi etc.
  • Stöd och information om fysiskt och psykiskt välmående, samt var man kan söka hjälp.
  • Information om samtalstjänster.
  • Kalenderfunktion med svenskspråkiga evenemang, viktiga datum för ansökningar till skolor och datum för ansökan om stipendier och bidrag, studentskrivningar etc.
  • Möjlighet att ställa frågor anonymt på frågetjänsten Fråga.
  • Direkt länk till chatten Sluta Panta

LADDA NER UNGINFO APPEN

Appen är enkel att använda. På första sidan hittar du enkla frågor som leder dig vidare till de tjänster du söker.

Under välmående hittar du information om psykisk, fysisk eller sexual hälsa, familjerelationer, missbruk och rusmedel. Om du vill hitta information om samtalstjänster, vårdtjänster eller webbtjänster där du kan tala med någon anonymt, så finns också den informationen här.

Här hittar du information om jobb i Finland eller utomlands, volontärarbete, Au Pair-arbete och praktikmöjligheter. Du hittar även organisationer som erbjuder arbets- och karriärvägledning ifall du vill tala med någon i person.

Här hittar du information om svenskspårkiga utbildningar på andra stadiet, tredje stadiet, studier utomlands samt kortare kurser och utbildningar. Du hitta också information om var du kan få studievägledning i person.

Här hittar du information om hur man kan sköta sin egen personliga ekonomi, var och när man kan söka stipendier eller andra bidrag samt var man kan få hjälp och stöd med sin personliga ekonomi.

Här hittar du information om olika svenskspråkiga samtalstjänster som erbjuds i Nyland. Vare sig du vill tala om arbets- eller studiemöjligheter eller kanske vill tala om något som besvärar dig. Du hittar även uppgifter till telefon- och online tjänster ifall du inte har möjlighet eller vill träffas i person.