Nätverksträffar i Åboland

Luckan UngInfo arbetar för att skapa större medvetenhet och samarbete mellan aktörer som arbetar med ungdomar (13-29 år) i Åboland. Nu har vårens nätverksträffar “Vem gör vad” rullat igång! Meningen är att olika aktörer får möjlighet att presentera sin verksamhet i hopp om att underlätta att hänvisa vidare, då man har en bild av hurdana tjänster som finns tillgängliga och vem som tar lyra i andra ändan.

Träffarna är uppbyggda så att UngInfo presenterar sina tjänster innan tre inbjudna organisationer presenterar sin verksamhet. Till varje presentation är det reserverat 15 minuter frågetid.

Den första träffen hölls den 21.4, de kommande nätverksmötena är den 5.5 och 19.5 kl. 9-11 på Zoom. Träffarna kräver anmälning på förhand. Välkomna med!

Den 5 maj presenterar Brottsofferjouren, Flickornas hus i Åbo och Uppsökande ungdomsarbetet i Åbo Komppi sin verksamhet. Läs mer och anmäl dig här.

Den 19 maj är det Pilari / Ensi- ja turvakotienliitto, A-klinikens ungdomstjänster och Navigatorn i Åbo (på finska) som presenterar sina tjänster. Läs mer och anmäl dig här.

Hösten 2020 startade Luckan UngInfo ett privatfinansierat projekt bl.a. med syftet att samordna ungdomstjänsterna för att tillgodose att ingen ungdom blir utan adekvat stöd och handledning. Det kräver vetskap om vilka tjänster det finns att kontakta och hänvisa vidare till. Som stöd till träffarna utvecklas som bäst en servicehandledningswebbsida för regionalt och nationellt bruk, med betoning på svenskspråkiga tjänster.