Luckan UngInfos vägledning utvidgas – lokalt stöd i Borgå, Kyrkslätt, Västnyland, Åbo och huvudstadsregionen

I höst utvidgar UngInfo sin vägledning på flera orter och erbjuder kostnadsfri vägledning för unga 13–29 år. UngInfos vägledare Alexandra och Rosanna i Borgå, Riika i huvudstadsregionen, Marina i Kyrkslätt och i Västnyland samt Jannike i Åbo är tillgängliga för de unga som är i behov av stöd och hjälp i frågor som gäller studier, arbete, fritid och flera andra frågor. Vägledningen kan ske på Luckan, via telefon, digitalt eller via e-post. 

Vägledningen vid Luckan UngInfo har som målsättning att informera, fungera som bollplank och att tillsammans med den unga formulera väglednings alternativ och förbättra klientens självkännedom och att stärka dennes självkänsla och självförtroende. 

Du hittar information om vägledningen på unginfo.fi/vagledning/

På vägledningssidan har vi även en Kunskapsbank där de unga kan läsa olika artiklar med information om att arbeta, studera eller göra praktik i Finland eller utomlands, volontärarbete, fritidsintressen, psykiskt och fysiskt välmående och annat smått och gott. 

Vägledarna är även tillgängliga via digitala tjänster och chattar som handledare på Ärligt talat-chatten och svarar de på frågor via Våga Fråga-tjänsten