Stödchatten Ärligt talat utökar öppettiderna – Ger unga möjlighet att chatta med psykolog fyra dagar i veckan

På Luckan Unginfos stödchatt Ärligt talat har trycket ökat från unga som söker hjälp och behöver någon att prata med. Under coronakrisen har chatten haft nästan dubbelt fler besökare än vanligt. Unga har ofta vänt sig till chatten i frågor om psykisk ohälsa, ensamhet och våld i par- och familjerelationer. Därför utökas öppettiderna från nio till arton timmar i veckan.

Sedan sommaren 2018 har unga även haft möjlighet att chatta med en psykolog på Ärligt talat. Nu kommer psykologen finnas tillgänglig på chatten varje dag från måndag till torsdag.

Ärligt talat-chattens nya öppettider börjar gälla från och med den 2.9.2020. Då kan unga chatta anonymt med psykolog eller handledare följande tider:

måndag: kl. 9–12, 19–22
tisdag: kl. 19–22
onsdag: kl. 9–12, 19–22
torsdag: kl. 19–22

Ärligt talat-chatten upprätthålls med finansiering från Undervisnings och kulturministeriet, STEA , Lisi Wahl, Caritas, Brobergska skolans vänner, Aktiastiftelsen i Vanda, Svenska kulturfonden i Björneborg och Stiftelsen 7:nde mars fonden.