Den nya Chatt- och telefonkalendern samlar nationella stödtjänster för unga

Måndagen den 15.6 lanseras Chatt- och telefonkalendern, som samlar alla tjänster som stödjer den psykiska hälsan och erbjuder direkt samtalsstöd till unga på svenska. Syftet med kalendern är att göra det enklare och mera överskådligt för unga att hitta till de svenskspråkiga stödtjänsterna och veta när de håller öppet. Kalendern hittas på unginfo.fi/chattkalender.

Med Chatt- och telefonkalendern vill vi samla de tjänster som finns på ett och samma ställe. Speciellt nu i och med coronakrisen och sommarmånaderna vill vi att unga lätt ska hitta till stödtjänsterna som finns där för dem, säger Louise Mannil, koordinator på Luckan UngInfo. 

Det finns idag ingen enskild heltäckande samtalstjänst på svenska i Finland. Istället finns det flera olika aktörer som erbjuder samtalsstöd för unga och under coronakrisen har nya digitala stödtjänster startat upp. Så trots att det finns hjälp och stöd att få kan det vara svårt för den unga i behov av stöd att i stunden kunna hitta vilken tjänst som håller öppet.

– Ibland behöver man få säga ut sin fråga eller känsla ganska fort och då kan man via kalendern se vilken stödtjänst som har öppet just då. Kalendern hjälper också oss att koordinera våra öppethållningstider så att vi kompletterar varandra, säger Sara Grönqvist, sakkunnig på Kyrkostyrelsen, Kcsa.

Luckan Unginfo har utvecklat kalendern och upprätthåller den i samarbete med Brottsofferjouren, Mannerheims barnskyddsförbund, Österbottens kriscenter Valo, Kyrkans samtalstjänst, Nyyti ry, Barnavårdsföreningen, Psykosociala förbundet, Stiftelsen Bensow, Varjomaailma och USM rf. 

 

Hjälp oss sprida info om Chatt- och telefonkalendern!

Bilderna nedan får gärna ladda ner och spridas, så att fler unga hittar till Chatt- och telefonkalendern.

Ladda ner pressbilden om chatt- och telefontjänster här, fotograf: Fredrik Enges

Ladda ner illustrationen Hitta samtalsstöd! för sociala medier här (kvadrat)

Ladda ner illustrationen Hitta samtalsstöd! för stories här (avlång)