Ledig befattning: projektkoordinator stationerad i Åbo

Ett nytt projekt (på ca 1 1⁄2 år) inom Föreningen Luckans ungdomsverksamhet kommer att starta upp hösten 2020 i Åbo med omnejd. Vi söker en projektkoordinator med uppgift att starta upp projektet och genomföra de arbetsuppgifter och jobba mot de målsättningar som projektet har och kommer att få finansiering för.

Målsättningarna för projektet ifråga är följande:
● Att utveckla och driva svenskspråkiga lågtröskeltjänster för unga och unga vuxna specifikt för
Åbo med omnejd (med hjälp även av digitala vägledningsverktyg såsom via chatten Ärligt
talat, Våga fråga samt via mobilapplikation (med andra ord hjälpa unga och unga vuxna att
navigera till rätt stödtjänst i Åboland)
● Att skapa en bättre och mer heltäckande stöd- och vägledningstjänst med hjälp av samverkan
med Luckan, ungdomsverkstaden Troja mfl.
● Att skapa en hållbarare arbetsfördelning och finansieringsstruktur för informations-, rådgivnings och vägledningstjänster på svenska

Projektkoordinators arbetsuppgifter är inledningsvis följande:
● Koordinatorn skall utveckla och driva lågtröskel-, stöd- och vägledningstjänster i Åbo
● Koordinatorn skall vara närvarande i chatten (kvällstid), koordinera och svara på frågor i regionen
samt tillgängliggöra stödtjänster för unga i regionen
● Koordinatorn skall skapa en hållbar heltäckande tjänstemodell för karriär, studier, och
välbefinnande för unga på svenska i regionen (i samråd med befintliga aktörer och styrgruppen
för projektet)

Vi söker en person med lämplig examen och som har arbetserfarenhet av självständigt projektarbete och
vägledning. Kunskaper om och tidigare arbetserfarenhet inom området ungdomsarbete och
ungdomssektorn eller motsvarande är en merit. Arbetet kräver god organisationsförmåga, förmåga till
samarbete och nätverkande och av att arbeta självständigt och som en del av Luckans ungdomsteam.
Arbetet kräver goda kunskaper i svenska och finska.

Befattningen är inledningsvis tidsbunden fr.o.m 1.8.2020 till 31.1.2021 med möjlighet till förlängning och på
deltid (50%). Befattningen är projektfinansierad genom privata medel. Den fasta arbetspunkten är i Åbo
(exakt adress ännu öppet). Arbetet involverar en del arbete kvällstid. Lönen för tjänsten är cirka 1500-1700
€/mån (deltid med en arbetsinsats på 50%) och beroende på tidigare arbetserfarenhet och kompetens.

Ansökningstiden är förlängd till den 11.6. Skicka din CV och ansökan till [email protected] För frågor och mera information kontakta Jessica Lerche: [email protected] eller per telefon 050- 373 39 25.