Luckan UngInfo erbjuder digitala skolpaket

På grund av den nuvarande coronasituationen och skolornas stängning kan Luckan UngInfo för tillfället inte dra workshoppar och hålla föreläsningar på samma sätt som vanligt. Därför har vi utvecklat digitala skolpaket riktade till högstadier och andra stadiets utbildning. Tack vare dessa paket kan elever ta del av våra workshoppar även nu när vi inte har möjlighet att vara fysiskt på plats i skolorna.

Vi erbjuder följande digitala skolpaket:

Jämlikhet och respekt
Nätrespekt
Ledarskapsutbildning för vänelever och tutorer

Jämlikhet och respekt
Det här skolpaketet behandlar temana jämlikhet och respekt. Genom sex olika övningar får eleverna fundera över jämlikhet och vad som påverkar hur vi behandlar varandra och hur vi själva blir behandlade. Övningarna är öppna frågor som ger dem möjligheten att reflektera över sina egna åsikter och värderingar. Det finns inget rätt svar utan huvudsaken är att de tycker till och funderar själv.

Nätrespekt
I det här skolpaketet arbetar vi med värderingar, kommunikation, relationer och funderar på hur vi själva kan ta ansvar för att skapa ett respektfullt klimat på nätet/sociala medier. Syftet är att motarbeta hat och kränkningar på nätet, vilka medför allvarliga konsekvenser på både individ- och samhällsnivå. Skolpaketet ger möjlighet till reflektion och konkreta övningar för att öka förståelsen för hur man kan skydda sig själv och hur man kan handla ifall man som åskådare stöter på kränkningar och hot på nätet. Materialet har ett genomgående normkritiskt angreppssätt och ger eleverna en möjlighet att fundera på integritet, gränsdragningar och förhållningssätt på nätet.

Ledarskapsutbildning för vänelever och tutorer
Ledarskapsutbildningen är avsedd för elever som ska bemöta skolans nya elever i form av vänelev eller tutor. Utbildningen ger redskap i gruppdynamik, ledarskap, normkritik och i bemötande av nya studerande. I bemötandet av nya elever är det viktigt att ha redskap i att ifrågasätta tidigare tankemönster och att kunna jobba på ett inkluderande och fördomsfritt sätt oberoende av vem man bemöter.

Utbildningen bygger på en gruppbyggande tanke där gruppens medlemmar reflekterar över sina egna roller och positioner. Den kunskap som eleverna får med sig för de vidare till den egna skolkulturen med syftet att skapa ett inkluderande klimat. Vänelever och tutorer innehar en position som förebilder för de nya eleverna. Den här typen av utbildning fungerar förebyggande genom att en normkritisk värdegrund sprider sig från välhandledda tutorer och vänelever till de nya årskurserna.

Utbildningen kan användas i sin helhet eller fungera som en inspirationskälla. Den fokuserar på teori och följer tre huvudteman:

1. Normer
2. Härskartekniker
3. Att leda en lek

Utbildningen är en del i att förankra mobbningsförebyggande arbete i skolor, på så sätt att eleverna för vidare den normmedvetna värdegrunden till nya elever i skolan.

Vill du ta del av något av paketen – kontakta:

Johanna Östling
Utbildningskoordinator
[email protected]
+358 (0)40-835 0142