Finansiering i framtiden

I november deltog jag i en nätverksträff för personer som arbetar med ungdomsverksamhet inom tredje sektorn. Träffen ordnades i ett samarbete med Allianssi och Studieförbundet.

På agendan var ett ständigt aktuellt ämne för oss som arbetar inom tredje sektorn – nämligen finansiering. I och med förändringar i lagstiftningen gällande spelverksamhet kommer Veikkaus intäkter i framtiden att minska. Mindre intäkter betyder följaktligen mindre utdelning av finansiering.

För ungdomssektorn innebär detta i stora drag att finansiering från Veikkaus och Utbildnings- och kulturministeriet kommer att förändras, och sannolikt även minska. Vad innebär detta i praktiken för ungdomssektorn och i synnerhet för dem som jobbar med ungdomsverksamhet inom tredje sektorn?

Den knepiga frågan diskuterades flitigt under träffen, men någon enhetlig lösning på problemet hittade vi inte. Att kunna spå framtiden är tyvärr ännu inte ett alternativ – men att jobba proaktivt är däremot ett. Vi som jobbar inom tredje sektorn är vana att utföra arbete med osäker framtid, och vi är duktiga på att hitta lösningar även i kritiska lägen. Det är tack vare denna flexibilitet och kreativitet som jag tror att vi även kommer att tackla framtida finansiella förändringar.

Ungdomsverksamheten på svenska i Finland är relativt liten, och dess litenhet kan vi dra nytta av i situationer som dessa. Genom ökat samarbete mellan organisationer och kartläggning av behov och resurser på svenska i framtiden, kan vi tillsammans skapa en mer professionell och effektiv verksamhet och samtidigt påvisa hur viktigt tredje sektorns arbete är. För en sak är säkert, ungdomsverksamheten betydelse i framtiden kommer inte att minska, snarare tvärtom.

Julia Hemgård,
Ungdomskoordinator Unginfo