Utbildning inom ungdomsinformations- och rådgivningstjänster

I dag den 20.11.2019 firar vi Barnkonventionens dag 30 år och i år uppmärksammas barns rätt att vara sig själv. Rätt till information är erkänd i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, i FN:s konvention om barnens rättigheter samt i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Dessa och flera andra principer lagar såsom Ungdomslagen styr ungdomsinformations- och rådgivningsarbetet i Finland. 

Under hösten har jag fått möjligheten att delta i två olika utbildningar anordnade av Koordinaatti, om kvalitet inom ungdomsinformation- och rådgivningstjänster. 

Koordinaatti är ett kompetenscenter som producerar expert- och stödtjänster för det nationella servicenätverket. Nätverket består av ungdomssektorns yrkesmänniskor från kommuner och föreningar som erbjuder unga tillgång till högklassiga informations- och rådgivningstjänster överallt i Finland.

Den 3-4 oktober samlades ungefär 90 sakkunniga inom den finska ungdomssektorn i ett soligt Uleåborg. Temat för seminariet var digitalt ungdomsinformations- och rådgivningsarbete, tjänstedesign och hur man jobbar med branding och skapar ett varumärke. Deltagarna på seminariet fick information om Koordinaattis projekt Grooming – Identifiering och förebyggande av grooming inom ungdomsarbetet.

Vi fick också matnyttig information om ungas identitetsutveckling, marknadsföring av ungdomstjänster och hur man kan jobba med tillgänglighet. Material från seminariet finns tillgängligt på Koordinaattis hemsida: http://www.koordinaatti.fi/sv/materiaalit/moodi19

Den här veckan fick jag delta i utbildningen Jimmy tillsammans med sakkunniga på Navigatorn i Helsingfors. Varje måndag jobbar jag på Navigatorn och handleder på svenska utan tidsbeställning. På Jimmy-utbildningen behandlades vad informations- och rådgivningstjänsterna är som en del av arbetet på Navigatorn. Vi diskuterade färdigheter som behövs för handledningen och rådgivningen. Vi funderade kring hur de europeiska principerna kan ses i vårt arbete. Vi fick också jobba med Sitras Megatrendkort https://www.sitra.fi/sv/publikationer/megatrendkort/ som utvidgade vårt tänkande och fick riktigt fart på visioner och nya lösningar i vårt arbete. 

Navigatorn Helsingfors hemsida: https://ohjaamo.hel.fi/ohjaamo-helsinki/pa-svenska/ 

Tack Koordinaatti och Navigatorn Helsingfors för ett välfungerande samarbete!

 

/Riika Leppinen

 Ungdomsinformatör och vägledare