190 sakkunniga i ungdomsfrågor samlades på Dagarna för finlandssvenskt ungdomsarbete

Den 29–30 november ordnades Dagarna för finlandssvenskt ungdomsarbete för fjärde gången, för första ordnades evenemanget i Österbotten. 190 sakkunniga inom ungdomsfrågor kom till Vasa från hela Svenskfinland för att delta i fortbildningar, workshoppar och träffa kollegor från andra delar av landet. Arrangörer för evenemanget var Luckan UngInfo i samarbete med Åbo Akademi, Barnavårdsföreningen, Folkhälsan, Finlands svenska ungdomsförbund, Koordinaatti, Eryica, Metropolia och Osuma – Delaktiga Finland. 

Fokus på digitalt ungdomsarbete och ungas välmående

Temat för den fjärde upplagan av Dagarna för finlandssvenskt ungdomsarbete var digitalt ungdomsarbete och ungas välmående. Eftersom en stor del av ungas kommunikation och vardag sker via nätet, behöver också ungdomsarbetet finnas där. Vi ville också uppmärksamma metoder och material som kan användas för att förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga. 

Bland föreläsarna kan nämnas Rasmus Isomaa och Felicia Margineanu (SE).  Rasmus Isomaa är verksamhetsledare för Fredrikakliniken i Jakobstad och kommer tala under rubriken “Tappa din kontroll – självbild, kontroll och ätstörning”. Felicia Margineanu delar med sig av sina erfarenheter från social medier, hur de räddade henne från ett liv som ung, mobbad tjej till att få mening i livet. Förutom en inspirerande livsberättelse fick vi höra hur sociala medier kan användas för att skapa samhällspåverkan.

Programmet i sin helhet hittas på luckan.fi/ungdomsarbetsdagar

Se bilder från evenemanget på Luckan UngInfos Facebooksida. Fotograf: Fredrik Enges/Luckan