”Alla med – på riktigt!”-filmlanseringsturnén hade sin premiär i Vasa 1.10

Turnén är ett samarbete mellan Folkhälsan och projektet På samma linje. Under tillfället fick deltagarna ta del av Folkhälsans filmarbetsmaterial som fokuserar på fysisk aktivitet och jämlikhet. De fyra kortfilmerna behandlar teman delaktighet, bemötande, känslor, atmosfär inom idrottsgruppen, beslutsfattande och strategiarbete samt värderingar.

Mellan kortfilmerna fick deltagarna möjlighet att diskutera kring egna tankar som väcktes under filmerna, samt arbeta kring det tillhörande arbetsmaterial som ger redskap och tips för hur man kan motverka diskriminering och annat osakligt beteende i sin verksamhet.

– Filmerna baserar sig på verkliga händelser. I skolidrotten och inom idrottsföreningarna uppstår många olika situationer där ledarna, medvetet eller omedvetet, säger och gör saker som kan såra och som kan få barn och unga att känna sig exkluderade. Vi hoppas att filmerna lockar till reflektion och skapar diskussion, säger Karin Storbacka från Folkhälsan.

Efter Österbotten fortsätter lanseringsturnén i Åboland och Nyland. Tillfället riktar sig även till skolor, kommuner och föreningar som vill ha en verksamhet som är inkluderande och hur man strategiskt arbetar med dessa frågor ifall den inte är det. Materialet är välarbetat och begripligt som kan implementeras på flera olika plan, inte enbart inom idrottsföreningar.

”Alla med –på riktigt!”-turnén fortsätter på följande ställen:

9.10 Åbo
Kvartersklubben, Folkhälsan (Henriksgatan 9, 20500 Åbo)

21.10 Borgå
Kulturhuset Grand, utrymme Lindsén, (Biskopsgatan 28, 06100 Borgå)

24.10 Helsingfors
Folkhälsanhuset i Brunakärr, föreläsningssalen (Mannerheimvägen 97, 00280 Helsingfors)

12.11 Karis
Karis svenska högstadium, matsalen (Torggatan 10, 10300 Karis)

Mera information och anmälan på: https://sammalinje.fi/alla-med-pa-riktigt/

Texten är skriven av Saara Norrgrann