Dags att söka om statliga ungdomsbidrag!

Den 16 september arrangerade UKM och utvärderings- och understödskommissionen ett organisationsseminarium för riksomfattande organisationer på ungdomsområdet på Ständerhuset.

På seminariet behandlades matnyttigt om ansökningsprocessen kring understöden samt gav feedback på redovisningarna för 2018, som UKM gav goda betyg åt organisationerna för god och informativ redovisning.

Konkurrensen blir hård om bidragen och direktör Henni Axelin hänvisade till regeringsprogrammet och uttryckligen till sidan 162; ” I det riksomfattande programmet för ungdomsarbete och ungdomspolitik lyfts som huvudtema fram åtgärder för att förebygga utslagning bland ungdomar och stärka de ungas delaktighet.”

Bl.a. digitalt ungdomsarbete, kompetenshöjning, de ungas välmående och att motverka marginalisering betonas. För riksomfattande organisationer viks 18,6 miljoner.

Det gäller att inte missa deadline och råden från tjänstemännen var att inte vara ute i sista minuten, sista dagen för ansökan är 2.10 kl. 16.15. På hemsidan finns den anvisningar för själva ansökningsförfarandet som det gäller att bekanta sig med. Lycka till alla samarbetsorganisationer med det tuffa arbetet!

Här kan du bekanta dig med det nya regeringsprogrammet.