UngInfo utvidgar sin verksamhet i Västnyland

I höst utvidgar Luckan Raseborg sin ungdomsverksamhet genom ett fondbidrag från bl.a. Karis-Pojo sparbanksstiftelse. Julia Hemgård har anställts som ungdomskoordinator för UngInfo i Västnyland med fokus på Raseborg. Julia är pedagogie magister och har tidigare jobbat med utbildnings- och föreläsningsprogram i regionen. Hon kommer att vara stationerad i Karis 1-2 dagar/ veckan.

Syftet med verksamheten är att kunna erbjuda mera föreläsningspaket och workshops till skolor, samt tillgänglighet via digitala stödtjänster och personlig handledning för unga. Målet är att öka medvetenheten kring unga i Västnyland, deras behov och intressen. Vi vill skapa verksamhet som är nödvändig och relevant för dagens ungdom, och hoppas på ett aktivt samarbete med skolor och andra ungdomsaktörer.