Rubufest 2019

I år hölls Rubufest på centralbiblioteket Ode tisdagen den 28.5. Evenemanget organiseras av Krut, Helsingforsungdomarnas egna system för påverkan. Idén med evenemanget är att samla in information till KrutBudgeten, som är en del av Helsingfors stadsbudget och som används för att synliggöra ungdomars idéer gällande fritidsaktiviteter.

Runt 400 elever från Hoplaxskolan, Norsen, Botby, Åshöjden och Steinerskolan bjöds in för att delta i evenemanget.

Temat för Rubufesten 2019 var klimat och hållbar utveckling. Luckan höll sin station på Odes andra våning med fokus på sortering och återvinning. Ungdomarna kom till stationen i grupper på 8–15 personer och fick som uppgift att sortera rätt avfall i rätt avfallskärl. Tillsammans gick vi sedan igenom vad som hör vart och varför.

Flera ungdomar hade redan goda förhandskunskaper om sortering och återvinning. De flesta kände till att gamla mediciner ska föras tillbaka till apoteket och att trasiga hörlurar hör till el- och elektronikskrot. Några knepigare fall att sortera visade sig vara sprayflaskor och batterier.

Överlag var Rubufesten mycket väl organiserad i år och dagen fortlöpte smidigt.

Rebecka Aniche

Praktikant på Luckan UngInfo