Projektet På samma linje delade respekt budskapet under Stafettkarnevalen

I helgen arrangerades 59:nde Stafettkarneval, denna gång på Alberga stadion i Esbo. Projektet På samma linje hade ett tält tillsammans med Luckan UngInfo och Barnkultur. Temat var respekt inom idrott. Detta passade som handen i handsken, då fredagen var internationella dagen mot homofobi och transfobi.

Under dagens lopp blev tältet kallat för ”respekt tältet”. Glädjande kan vi konstatera att respekt konceptet var lyckat, då barn och ungdomar fick fundera på deras erfarenheter och inställning till respekt inom idrotten. I tältet fanns nämligen möjlighet för dem unga att kasta ärtpåsar i korgar med olika påståenden som hade med respekt och idrott att göra. Även internationella dagen mot homofobi och transfobi ville uppmärksammas med detta tema.

Det var givande att höra, vad barn och ungdomarna berättade om sina erfarenheter kring idrott och respekt. På den mest prickade korgen stod påståendet ”alla skall ha lika möjligheter att delta i idrotten” där en ung lågstadieelev lyfte upp betydelsen av att pengar inte skall hindra deltagande. Även ”alla skall bemötas lika” hade flera träffar, där de unga lyfte upp erfarenheter av att ta emot skällsord som ”hurri”, ”lesbo” och andra elaka ord i idrottssammanhang. Sorligt nog kom det också fram att elaka ord från lagkamrater och tränare har resultera i att en del helt enkelt lämnat helt och hållet föreningsidrotten.

Det fantastiska var, att majoriteten av de unga försökte pricka också på ”alla borde heja på varandra”. Det upplevdes av de unga mycket viktigt, oberoende om man var i samma eller olika skolor, lag eller föreningar. Detta gick perfekt in med den andra programpunkt som bjöds på, nämligen ett glatt gäng cheerleaders från Funky Team Finland som presenterade för intresserade vad cheerleading går ut. Det blev ett intensivt lyftande för cheerleadersna, men den mödan belönades med lyckliga och belåtna leenden hos dem som vågade prova.  Det härliga var att se, hur det dessa cheerleaders tog emot alla, oberoende kön, ålder, utseende etc. Och sparrade nykomlingarna så att de skulle ha möjligheten att lyckas och t.o.m. övervinna ett litet höjdskräck. Detta ledde till att utomstående barn och unga ivrigt kom med i deras hejaropramsor med färggranna pompoms samt blev fans. Någonting som vi alla kan ta modell av till våra verksamheter, speciellt inom idrotten.

Tack till alla som besökte vårt tält, delade med sig av sina tankar och erfarenheter samt hjälpte till i arrangemanget. Nästa år syns vi i Vasa! Tills dess önskar vi er alla angenäma stunder inom idrotten.

Med vänliga hälsningar,
Tarja Krum
Projektkoordinator, På samma linje
Bilder: Abbe Karlsson