Mentorträff i Luckan

Avslutande mentorträff 21.5 med Heidi, Christine och Kristina, som medverkat i Stora Komets piloterande mentorskapsprogram, som startade under senhösten 2018. Nu i maj hade alla de 6 paren avslutat sitt organiserade mentorprogram. Paren hade regelbundet träffats under 6 månader och responsen var god. Man rekommenderar varmt branschinriktat mentorprogram riktat till studerande i slutskedet av studierna. Alla de medverkande adepterna var studerande vid Arcada och många mentorer hade också anknytning till högskolan bl.a. som alumner. Under den evaluerande diskussionen framkom vikten av att förväntningarna är realistiska och att målen för processen klart uttalade.
Stort tack till alla som medverkat i programmet! Speciellt Tack till Mia Ingman och Jessica Karlsson som koordinerat och skött om den lyckade matchningen.
Jessica Lerche
Luckan