Förbundsbarometern 2018 – Arbetsglädje i förbundsvärlden

Svenska studieförbundet i samarbete med Finlands Ungdomssamarbete Allians arrangerade ett möte 9.5 på G18 i Helsingfors för organisationsanställda inom ungdomsverksamhet. Temat för mötet var Välmående i arbetet. Deltagare från ett tiotal organisationer fick ta del av resultaten av Studieförbundets och Psykosociala förbundets kartläggning bland tredje sektorns organisationer inom ungdomsverksamhet.

Frågorna i enkäten anknöt bl.a. till arbete och fritid, vad som är viktigt i arbetet, arbetsgemenskapen och personliga motivationsfaktorer.

192 personer svarade på bl.a. följande frågor och påståenden:

  • Vad är viktigt i mitt arbete?
  • Jag kan nå personliga målsättningar i mitt arbete
  • Hur ofta läser du arbetsrelaterade mail utanför din arbetstid?
  • Jag måste ofta förlänga min arbetsdag för att hinna med allt
  • Jag kan påverka mina arbetsuppgifter

Vad skulle du ha svarat?
Och vilka andra frågor byggde kartläggningen på?

Frågorna och rapporten i sin helhet kan du läsa i publikationen Förbundsbarometer 2018 – Arbetsglädje i förbundsvärlden.

Efter presentationen och diskussioner spånade vi deltagare på mötet om vilka andra teman vi vill ska diskuteras på framtida gemensamma möten. Fortsättning följer.

 

Greta Storlund
Luckan UngInfo