Vill du bli vår nya utbildningskoordinator?

Utbildningskoordinator, Föreningen Luckan R.f.

Luckans ungdomsverksamhet UngInfo, erbjuder diskrimineringsförebyggande workshops och föreläsningar med syfte att höja ungas vardagskompetenser, för elever i högstadiet och andra stadiet. Arbetet sker främst i huvudstadsregionen med även på andra orter i landet där svenskspråkiga skolor finns. Till arbetsuppgifterna hör att leda workshoppar och föreläsa för unga, utveckling och produktion av workshops, föreläsningar och material riktade till unga, information och kommunikation med skolor och samarbetspartners, koordinering av skolsamarbetet lokalt och riksomfattande samt stöd för Luckans övriga utbildare. Vi söker en aktiv person, som kan arbeta självständigt och kan ta egna initiativ samt klarar av att tala framför både större och mindre grupper.

Du bör ha lämplig utbildning för ungdomsverksamhet. Erfarenhet av pedagogiskt arbete, att leda grupper samt utveckla material/metoder är egenskaper som ses som meriter.

Arbetet är heltid. Arbetsplatsen är Helsingfors men du bör vara villig och ha möjlighet att resa i landet.

Avtalet är tidsbundet med inledning 5.8.2019-28.2.2020, med möjlighet till tillsvidare ifall finansiering säkerställs.

Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.

För närmare information vänligen kontakta Mimmi Malik  ([email protected]) eller Jessica Lerche ([email protected])

Se även unginfo.fi/skolbesok-workshoppar för mera information om skolsamarbetet.

Ansökan med CV och löneanspråk sänds till [email protected] senast 24.5.2019