OECD:s rapport Investing in Youth: Finland – granskning av ungdomstjänsterna i vårt land

Tisdagen den 7.5 publicerades en publikation om hur OECD utvärderat ungdomarnas situation i Finland  och hur våra ungdomstjänster klarat sig i förhållande till andra länder.

Sysselsättningsgraden av unga idag i Finland är 55%, lite högre än medeltalet inom OECD (53%), dock lägre i jfr med de övriga nordiska länderna. 2017 var 15% av unga i åldern 15-29 år arbetslösa i vårt land, vilket är sjunde högst inom OECD området.

Det som är positivt i Finland i jämförelse med andra länder är sammanfattningsvis:

– studiebidragssystemet

– studiehandledningen och vägledningen

– de sociala nätverken för de unga utanför skolan

Man rekommenderar att göra stödsystemen enklare och mera genomskinliga för de unga, och i ökad grad tillämpa “en luckas system”.

Ungdomsforskare Tomi Kiilakoski konstaterade att det i rapporten förekommer många heta potatisar och hoppas på att lösningar/förbättringsåtgärder kommer att synas i regeringsprogrammet.

Han påpeka bland annat varför integrering av digitala stödtjänster- och funktioner fortfarande dröjer trots att man påtalat denna brist under många år.

Se närmare:

Länkar till Investing in Youth: Finland-rapporten får du här

på engelska

på finska

Jessica Lerche
Föreningen Luckan