Anna Salonen på “Mitä mä funtsin?” Vaali Dialogi

Jag heter Anna Salonen och är praktikant för Luckan UngInfo nu under denna vår.

2.4.2019 Fick jag möjligheten att vara med på ett evenmang som ordnades i Navigatorn av Kanssala. Evenemanget hette “Mitä mä funtsin?” vaali dialogi. I evenemanget deltog 20 unga vuxna och vuxna som hade möjlighet att diskutera med riksdagskandidater om utsatta ungdomars situation och om saker som oroar dagens unga i dagens samhälle och i dagens huvudstadsregion.

Det fanns fyra riksdagskandidater med i evenemanget, från Vänster, De gröna, Den blåa framtiden och från den Socialdemokratiska partin.

Under evenemanget fick vi först i mindre grupper diskutera om vad som oroar i dagsläget och sedan diskutera i en större grupp om samma tema. Det kom fram om samhällets hårda klimat mot unga och även ökning av klasskillnader i samhället. Kraven för unga inom skola och arbete upplever många att har höjts, samt inbesparingar på studerandes och låginkomstagares bekostnad.

Vi diskuterade även om mångkulturalitet och hur det speciellt kommer fram i Helsingforstrakten. Finland börjar vara allmänt mer multikulturellt, men det känns som att inte alla i befolkningen är beredda på det. Under diskussionen kom det även fram att vi borde ta tillvara och använda mångkulturaliteten till Finlands nytta, samt att vi i Finland är ett fint och framgångsrikt folk som har bra grundutbildning och oftast har mycket bra språkkunskaper, som i dagens globala värld borde satsas mera på och bevaras.

Det kom även fram att unga lätt kan känna sig utanför när det handlar om politik, att äldre individer oftast ser ner på de unga och om hur mycket unga faktiskt hänger med i politiken och som skulle vilja rösta även förrän de är 18 år gamla. Unga kan och vet mycket och borde definitivt få vara mer delaktiga inom politiken än vad de är för tillfället.

Jag tycker att evenamnget var lärorikt och att det skulle kunna utnyttjas av många unga och vuxna i framtiden.