Tjejzonen från Sverige på besök i Luckan

Ibland behöver man inte uppfinna hjulet på nytt – speciellt inte om hjulet fungerar. Så resonerade vi i projektet “På samma linje” när vi fick nys om Tjejzonens etablerade stödverksamhet.

Tjejzonen är Sveriges största stödorganisation för tjejer. De arbetar för att tjejer mellan 10-25 år ska bli lyssnade på.

Varför arbete för tjejer?

Jo, för att allt fler tjejer mår psykiskt dåligt och är den grupp som rapporterar de högsta nivåerna av stress och oro. Många tjejer upplever dessutom att de inte har någon vuxen att prata med. Tjejzonens målsättning är att minska den psykiska ohälsan och utsattheten. Detta görs genom volontärer, så kallade storasystrar, som ger sin tid och sitt engagemang till de unga tjejerna, så kallade lillasystrar, genom att lyssna och finnas till som medmänniska i fysiska eller virtuella möten.

 

Projektteamet “På samma linje” ser att samma problem sträcker sig över riksgränserna och försöker därför ta i några extra spadtag för att främja den psykiska hälsan bland unga kvinnor. Tjejzonen och På samma linje har därför inlett ett nordiskt samarbete.

Under våren 2019 har vi fått ta del av volontärutbildning, uppdragsutbildning och Tjejzonens samverkan och metod. Vi hoppas på att få fortsätta utveckla kamratstödet på finlandssvenskt håll med hjälp av Tjejzonens expertis.

Ibland räcker det endast att lyssna och finnas till för att ge mening åt någon annan. Kanske du kunde agera storasyster åt någon redan idag? För tillsammans blir vi alla bättre, eller hur?

En del av texten är hämtad från Tjejzonens egna produktion. Det övriga är författat av Sonja Rodén, projektet På samma linje.