“Så att vi alla ska få uppleva trygghet”

Onsdagen den 27.2 ordnade Luckan UngInfo i samarbete med Brottsofferjouren, Folkhälsan och Förlaget en fortbildning i Helsingfors med temat Brottsprocessen. Föreläsaren Sari Somppi, som är kriminolog och regionchef på Brottsofferjouren i Västra Finland, inledde med att berätta om sitt arbete och om hur Brottsofferjouren kan stödja brottsoffer i olika ärenden. Därefter gick hon steg för steg igenom brottsprocessen och belyste kritiska steg i processen som är värda att fästa särskild uppmärksamhet vid. Brottsprocessen kan i vissa fall upplevas som väldigt lång och utdragen och att hålla koll på alla detaljer som bör lyftas fram under förhör och i rättegången kan uppfattas som ett stort pussel där bitarna är spridda över hela golvet. Men med hjälp av Brottsofferjouren kan brottsoffer bli försedda med stödpersoner som hjälper till under hela brottsprocessen och stödpersonerna kan fungera som ett personligt stöd under besök till polisstationen, innan rättegången och även efteråt.  

Sari Somppi har en mångfacetterad arbetslivserfarenhet och har bland annat jobbat inom fängelsevården, där hon har haft en aktiv roll i rehabiliteringsarbetet av fångar. De senaste fyra åren har Sari arbetat som regionchef på Brottsofferjouren i Västra Finland och Sari har även bidragit med ett kapitel i boken Dammen Brister, som publicerades av Förlaget under hösten 2018. Under fortbildningen diskuterades boken och #metoo-rörelsen som gav upphov till boken. Saris kapitel behandlar Brottsprocessen, sexualbrott och rättigheter och när Sari blev intervjuad om boken och vad hon tror att kan behövas för att motarbeta sexuella trakasserier, sexualbrott och våld i parrelationer så betonade hon vikten av förebyggande arbete och ett tidigt ingripande. Sari menar att en öppenhet att tala med vårdnadshavare om potentiella faktorer och tecken som kan leda till aggressivt beteende är väsentlig i det förebyggande arbetet och hon poängterar att denna insats skulle kunna förekomma i ett väldigt tidigt skede, bland annat under besök till mödrarådgivningen och på föräldrakurser.

Sari avslutade sin föreläsning med att besvara frågan “vad tycker du att är det viktigaste som #metoo har lett till”, och hon gav följande svar: Att vi äntligen vågar prata. Och enligt mig är det oerhört viktigt att vi tar med oss denna fras när vi arbetar med ungdomar. Vi ska våga prata och lyssna på våra ungdomar så att vi förhoppningsvis en dag kan se hur våra attityder har bidragit i skapandet av ett tryggare samhälle.

Ellen Sammallahti