Vem gör vad – förbyggande arbete i skolan 

Skolsamarbetsnätverket som erbjuder förebyggande välmående-workshops och föreläsningar har nyligen lanserat en sticker (klisterbild) för dig som jobbar i skolor. Tanken är att göra det tydligt för skolor vem som erbjuder vilken service, främst i Nyland, och vissa organisationer i hela Svenskfinland.   

”Det här är precis vad vi behövde!”

Sade några anställda på Helsingfors stads bildningssektor då de fick stickern i handen på Educamässan 2019Det gav upphov till vidare diskussion om behovet av samarbete mellan organisationer och skolor för att kunna synliggöra verksamhet arrangerat av tredje sektorn för skolelever. 

Efter Educamässan har också andra funderingar nått nätverkets öron. Hur skall man göra för att allt som erbjuds skolorna inte blir för mycket och för råddigt? Om det hela tiden dyker upp nya projekt med nya vinklingar/teman och alla vill få ut sitt budskap till skolan. Kan det då bli för mycket av det goda?

Svaret på frågan om tydlighet har resulterat i stickernDen kunde inte ha blivit verklig utan ett aktivt samarbete mellan organisationer som jobbar inom samma område med samma målgrupp. 

Tveka inte att höra av er för att boka in nätverkets professionella ledare till din välmåendedag för unga! 

Oscar Lehtinen, 

Krisjouren för unga/HelsingforsMission