Alla får vara – en kväll om kropp, kroppspositivism & identitet

I slutet av januari ordnade Luckan i Helsingfors evenemanget Alla får vara – en kväll om kropp, kroppspositivism & identitet. Evenemanget var uppdelat i två helheter: pjäsen Alla får vara och paneldiskussionen med Unga Scenkompaniet, Krisjouren för unga och författaren Ellen Strömberg om kroppen.

Hela kvällen var väldigt lyckad och det har tagit en längre tid för mig att reflektera över vad jag tyckte och kände under kvällen. Pjäsen handlade om kvinnors kropp i olika skeden av livet och skildrade på ett verkligt sett hur man tänker på sin kropp och hur man första gången blir medveten om den egna kroppen. Speciellt fängslande var pjäsen eftersom alla repliker var tagna direkt ur de intervjuer som skådespelarna gjort med kvinnor i olika åldrar.

Efter pjäsen följde paneldiskussionen, som behandlade teman om kroppen och teman som tagits upp i pjäsen. Överlag märkte man att publiken var engagerad och behövde få diskutera temat. Det förekom spontana applåder efter olika påståenden av paneldeltagarna och publiken deltog aktivt med frågor till panelisterna. Det största jag tog med mig från diskussionen var att man inte behövde gå från att hata sin kropp till att älska den, eftersom det är ett väldigt stort steg att ta. Snarare borde man börja sakta gå mot att vara okej med sin kropp. Ellen Strömberg talade om sin kropp som en vän. Ibland hatar du din vän och strider med den, men i det långa loppet tycker du ändå om och älskar den.

Jessica Karlsson