Kulturpalett för 13-16-åringar i Helsingfors

Kulturpalett med drama, ordkonst, musik och rörelse!

En ny verksamhet kallad Kulturpaletten startar i Luckans nya utrymmen på Georgsgatan 27. Under Kulturpaletten har unga i åldern 13-16 år möjlighet att prova på fyra olika konstgrenar :drama, ordkonst, musik och rörelse. Kulturpaletten erbjuder deltagarna en möjlighet att utveckla sin kreativitet och uttrycksförmåga, samt träffa andra som har samma intressen som du! Ingen tidigare erfarenhet behövs.

Gruppen träffas varje tisdag eftermiddag på Luckan med start 26.2. Kulturpaletten avslutas med en festival hos DOT 16.5.

Verksamheten leds av DOTs och Sydkustens ordkonstskolas pedagoger. Kulturpaletten arrangeras av Föreningen för Drama Och Teater, DOT r.f. I samarbetet med Sydkustens ordkonstskola och Luckan i Helsingfors. Mer information här: www.dotdot.fi

Om du som läser det här inte hör till Kulturpalettens åldersgrupp, tipsa gärna dem som är det!

Anmälningar och frågor skickas till Helena Laxén: 0458991404 eller [email protected]. Verksamheten är kostnadsfri under våren 2019, men har ett begränsat antal platser.