Praktik på Luckan

Eftersom jag alltid haft ett stort intresse för att jobba med ungdomar, valde jag att göra min korta praktikperiod på ungdomsakademin Luckan, och jag kunde inte vara nöjdare med mitt val!

Praktikperioden på Luckan har varit mycket givande, och jag har fått jobba mångsidigt med olika och intressanta uppgifter. På en relativt kort tid har jag lärt mig bl.a hur en organisation i tredje sektorn i praktiken fungerar, fått erfarenhet i hur man jobbar med marknadsföring på sociala medier samt fått bemöta ungdomar i målgruppen.

I denna bloggtext vill jag berätta lite närmare om en fortbildnings-/workshopdag för vänelever och ek-styrelsemedlemmar i ett högstadium som jag fick vara med på, både i planeringen och utförandet av dagen. Syftet med dagen var att ”boosta till” vänelevsverksamheten litet. Att ge väneleverna och ek-styrelsemedlemmarna mer verktyg i hur de fortsättningsvis kan bidra till en trygg och inkluderande skolmiljö. Dagen gick ut på olika slags lekar och övningar som stöder samarbete i grupp, aktivt lyssnande och observation. Det var otroligt fint att se hur gruppdynamiken utvecklades och förstärktes under dagens lopp. Vi lyckades också skapa en sådan trygg och öppen miljö, där eleverna upplevde det enkelt att föra fram sina egna åsikter och synpunkter, och därigenom uppstod det också mycket bra dialoger och diskussioner både med eleverna sinsemellan och mellan oss handledare.

Praktikperioden på Luckan har definitivt förstärkt min vilja att i framtiden jobba med ungdomar samt med att främja ungdomsverksamhet.

Maarit Ekholm