Från humaniora till internationell marknadsföring

Efter att jag hade skrivit studenten var jag helt säker på vad jag ville jobba med som stor. Jag hade skrivit lång franska i studenten, bott ett år som utbyteselev i Bryssel och var väldigt fascinerad av allt som hade med Europa och det europeiska samhället att göra. Jag var bombsäker på att jag skulle bli EU-tolk och började därför studera franska språket och litteraturen vid Åbo Akademi. Som biämne valde jag företagsekonomi på Handelshögskolan vid Åbo Akademi vilket väckte mitt intresse gentemot ekonomi och särskilt marknadsföring.

Efter ungefär ett och ett halvt år av humanistiska studier bestämde jag mig för att fokusera om min studieinriktning och sökte in till den finskspråkiga handelshögskolan i Åbo, Turun kauppakorkeakoulu. Jag trivdes väldigt bra med att studera lite bredare och snabbt kände jag att jag hade gjort ett bra val med att göra en dubbelexamen inom humaniora och ekonomi. Efter första året på Turun kauppakorkeakoulu valde jag sedan marknadsföring som huvudämne och informationssystem som biämne. Under studietiden gjorde jag även en sex månaders Erasmus-utbyte i södra Frankrike där jag studerade kommunikation och innovation vid Université de Montpellier. Efter vistelsen i Frankrike blev jag allt mer intresserad av att jobba med globala varumärken och började fundera på en internationell karriär inom marknadsföring.

Idag jobbar jag med marknadsföring på det internationella företaget Unilever i ett program som heter Unilever Future Leaders Programme (UFLP). Unilever är känt för sin breda portfölj av konsumentvaror, både globala varumärken så som Dove, Lipton och Magnum och mer lokala varumärken som till exempel Ingman och Turun Sinappia. Dessutom finns det en stark vilja på Unilever att skapa tillväxt genom hållbarhet, något som ligger mig varmt om hjärtat. Som ett globalt företag är arbetsmiljön både ambitiös och fartfylld. Under UFLP-programmet roterar man inom olika produktkategorier och positioner både hemma i Finland och ute i Europa. Under mitt knappa år på Unilever har jag redan jobbat med allt från marknadsföring för Crème Bonjour i Finland till strategiskt arbete på europeisk nivå på huvudkontoret i Rotterdam. Att ha fått möjligheten att se och uppleva olika kategorier och roller både hemma i Finland och ute i Europa har varit både utmanande och utvecklande. Det är nog det som gör jobbet intressant – på Unilever är verkligen ingen dag den andra lik!

Även om mitt jobb baserar sig nästintill helt på mina studier vid handelshögskolan, känner jag att jag har haft en stor fördel av att ha studerat även franska som huvudämne. Utöver språket i sig, har språkstudierna lärt mig mycket om interkulturell kommunikation och olika kulturer. När jag blickar tillbaka till min studietid, är jag väldigt glad över att jag valt en tvärvetenskaplig studieinriktning och tagit vara på alla chanser och möjligheter att leva och bo utomlands.

Tiina Lempinen