Vad är det nästa steget?

Sedan gymnasiet har jag haft viljan att arbeta med människor. Jag visste inte alls hur eller på vilket sätt. Det ända kriteriet jag hade för den fortsatta utbildningen var att jag i framtiden kan arbeta tillsammans med människan och att hjälpa hen. När deadlinen närmade sig på att söka in till universitet och yrkeshögskola bestämde jag mig för att ordentligt se vad för utbildningar det finns. Jag hittade någonting nytt, socialt arbete. Jag valde att söka till denna linje då det verkade som en mycket bred utbildning, vilket jag nu efter att ha studerat en stund kan bekräfta. En annan faktor som påverkade mitt val av utbildning var språket. För att läsa socialt arbete på svenska i Finland blev Soc&kom ett ännu klarare alternativet.

Flera ställer frågan att vem passar utbildningen till? Eller är det svårt att komma in på denna linje? Personligen tycker jag att det inte finns någon viss sorts person som passar en viss sorts utbildning, utan det handlar om att vad man är intresserad av samt är man tillräckligt motiverad att studera det. Då passar utbildningen dig och då har man större möjligheter att komma in på sin första utbildnings alternativ.

Jag kom själv in på mitt första alternativ och jag har byggt upp mina studier på två fakulteter. Jag har socialt arbete som mitt huvudämne och är glad över valet. Men eftersom jag vill arbeta i framtiden med barn och ungdomar så har jag valt till mitt biämne pedagogik. Jag har det här året påbörjat studierna inom pedagogik och är väldigt nöjd med dem. Jag tycker det finns en stor skillnad mellan studierna inom socialt arbete och pedagogik, vilket ger en liten omväxling i studierna. Inom studierna för socialt arbete ingår även några kurser i rättsvetenskap, jag tycker att de studierna också har varit mycket intressanta och givande, speciellt med de rättsfall som vi haft.

Någonting som ha ändrat mina studier är de nya ändringarna som har gjorts i kandidatprogrammet på Soc&Kom. Jag har själv fått arbeta mera med att få ihop tillräckligt studier. Då man som en äldre studerande kunde välja att stanna kvar i det ”gamla” programmet. Det är ett beslut som jag valde. Men hittills har det gått okej, ända problemen som uppstår är då man skall välja nästa periods kurser. Vad skall jag ha för kurser i nästa period? Det är en vanlig fråga i mina vänkretsar. Men det är inte ett problem för dig som tänker på att studera socialt arbete.

Utöver studierna inom skolan har man inom kandidatprogrammet två praktik perioder, en kort och en längre. Just nu är jag på min korta praktik på Ungdomsakademin Luckan. Meningen under min praktik är att bekanta sig med deras verksamhet i inriktningen på ungdomar. Vad de gör inom det området samt vara med på olika evenemang och handledningar. Under mina praktik timmar har jag bl.a. varit med på några handledningar och skolbesök. Min praktik lider mot sitt slut och jag anser själv att jag har både lärt mig nytt men att mycket har också varit bekant från tidigare. Då det handlar om t.ex. handledning till ungdomar, så har flera frågor varit aktuella för mig ett par år sedan.

Du som funderar på vad du vill studera eller göra efter t.ex. gymnasiet eller yrkesskolan har jag ett litet tips till dig. Fundera noggrant på vad just du vill göra eller studera i framtiden och fortsätt efter det med att leta fram olika möjligheter till utbildning.

/Tua Heimburger