“Audionom – det har jag aldrig hört talas om tidigare?”

För ungefär fem år sedan beslutade jag att flytta till Sverige för att börja utbilda mig inom ett
område som kallas för audiologi. Jag hade aldrig hört talas om det tidigare men när jag läste
om utbildningen visste jag direkt att det var något för mig. Jag påbörjade utbildningen vid
Lunds universitet och var färdigutbildad audionom tre år senare.

När jag berättar att jag arbetar som audionom är det nästan aldrig någon som vet vad det
egentligen är jag sysslar med. Det vanligaste folk gissar på när de hör ordet audionom är att
det handlar om ljud. Det stämmer till en viss del, för kunskap om ljud är nämligen
grundläggande inom audiologi, men det handlar om så mycket mer än så.

Kort och gott betyder audiologi läran om hörseln på latin. Som audionom arbetar man med
utredning av hörsel genom olika hörselmätningar samt med rehabilitering av hörselskadade
personer i alla olika åldrar. En viktig del av arbetet är att förebygga uppkomsten av
hörselskador genom att exempelvis informera om hörsel, förbättra ljudmiljön i omgivningen
eller att prova ut individuellt anpassade hörselskydd. Vissa audionomer väljer istället för
patientarbete att jobba med produktutveckling, vilket kan handla om att förbättra hjälpmedel
som hörapparater, eller att jobba med undervisning och forskning. Det är möjligt att jobba
både inom sjukvården och på privata företag. Jag arbetar själv på en privat hörselmottagning
där mina största arbetsuppgifter är att utreda hörselbesvär och att prova ut hörapparater för
att kompensera för hörselnedsättningar hos personer över 20 år.

I Sverige är det möjligt att studera till audionom i fyra olika städer: Göteborg, Lund,
Stockholm och Örebro. Det tar tre år att få en kandidatexamen inom audiologi och att bli
utbildad audionom. Vid Lunds universitet kan man studera ytterligare ett år för att få
fördjupad kunskap och därmed få en magisterexamen inom audiologi. Att ansöka till ett
universitet i Sverige skiljer sig åt jämfört med hur det går till i Finland. För att komma in till en
utbildning i Sverige baseras antagningen på en del av dina gymnasiebetyg (och det går bra
att ha gått gymnasiet i Finland). Man gör dock inget specifikt inträdesprov för att komma in
på en utbildning som i Finland utan för att öka sina chanser att komma in på en utbildning
kan man delta i något som kallas för högskoleprovet. Det går att studera till audionom även i
Finland men där måste man också ha en vårdutbildning för att kunna vara yrkesverksam
som audionom.

En av de största fördelarna med audiologi är att få studera och jobba inom ett
tvärvetenskapligt område som omfattar allt från medicin och teknik till pedagogik och
undervisning. Det är aldrig tråkigt på jobbet och det finns alltid något nytt att lära sig. Det
absolut bästa med att jobba som audionom är ändå att få hjälpa människor och att få göra
skillnad. Att åter igen kunna höra sina barn eller barnbarn prata, fåglar som kvittrar, sina
arbetskollegor i lunchrummet eller sitt favoritprogram på TV kan göra en så stor skillnad i
människors liv och det är fantastiskt att få se hur mitt arbete kan ge människor en
fungerande vardag igen. Att ta steget att flytta till Sverige och utbilda mig till audionom är ett
av de bästa beslut som jag har gjort och jag har inte ångrat mig en enda sekund.

Linn-Marie Söderberg
Legitimerad audionom