Sex, ömsesidighet och kommunikation

Pressmeddelande 15.03.2017

Unga uppskattar att diskutera sex på ett nyanserat och problematiserande sätt, och inte minst att få höra andras tankar. Det konstaterar Ungdomsakademin Luckan efter att ha diskuterat frågor om sex och ömsesidighet med ungdomar runt om i Svenskfinland. I samarbete med Folkhälsan ordnas den fjärde april ett seminarium för professionella, för att lyfta temat och föra ungdomarnas röst vidare.

Liselott Lindén och Fanny Södergran vid Ungdomsakademin Luckan har de senaste åren arbetat med den normkritiska metoden Fair Sex. Materialet utgår från de sociala aspekterna av sex, där kommunikation och lyhördhet lyfts fram som verktyg för att ha jämlika relationer samt undvika att gå över sina egna eller andras gränser. Syftet är att främja positiva sexuella relationer och motverka sexualiserat våld.

Under heldagsseminariet Sex, kommunikation och ömsesidighet – hur pratar vi om sex? den 4.4 på G18 i Helsingfors, kommer Ungdomsakademin att presentera sitt arbete med workshopen Fair Sex.

Varför är det här ämnet  viktigt för professionella som möter unga i sitt arbete?

“De ungdomar vi träffar efterfrågar fler tillfällen att diskutera sociala aspekter av sex, till exempel normer och förväntningar. Sex och sexualitet borde närmas på ett mer holistiskt sätt och är någonting som kunde passa vilket skolämne som helst. Vi har blivit inbjudna att hålla Fair Sex-workshopar under lektioner i religion, filosofi, psykologi och hälsokunskap.”
                                                                                                    – Fanny Södergran, koordinator Ungdomsakademin

Huvudtalare vid fortbildningen är Sandra Dahlén (Sverige) som i 15 år har arbetat professionellt med frågor om genus, diskriminering, normer och sexualupplysning, bland annat för RFSU. Hon är författare till bland annat Sex med mera, Hetero och metodmaterialet Bryt! Under seminariet föreläser och modererar även Suss Åhman, sakkunnig i sexuell hälsa vid Folkhälsan, som har lång erfarenhet av sexualundervisning för barn och unga. Suss utbildar pedagoger i ämnet och medverkar bland annat i Radio X3M:s radio- och tv-program Sex & sånt. Dagen avslutas med Teater Nakens pjäs Vargen Kommer!, som handlar om en kärleksrelation mellan två ungdomar som mynnar ut i ett övergrepp. Pjäsen blandar fiktion med dokumentärt material och balanserar mellan allvar och humor. Föreställningen ifrågasätter rådande strukturer, attityder och könsnormer som normaliserar sexualiserat våld.

Mer information om seminariet hittar du HÄR.

Kontakt:

Fanny Södergran, koordinator: [email protected] tel. 050 5624846

Liselott Lindén, koordinator: [email protected] tel. 0400 593919

 

Foto: Daniel Karlsson