Hon som inte skulle bli lärare…

I barndomen var mitt drömyrke veterinär, lärare eller delfinskötare. Drömmarna förändrades ändå med tiden. Efter högstadiet valde jag att fortsätta till gymnasiet eftersom jag inte kände mig redo för att välja ett yrke redan då. Sista året i gymnasiet visste jag ännu inte vad jag ville fortsätta med. I studentskrivningarna skrev jag bland annat biologi och i det skedet började det klarna för mig vad jag ville bli då jag blir stor. Biolog ville jag bli. Efter att jag blev student från Hangö Gymnasium våren 2005 började jag studera miljöbiologi vid Åbo Akademi.

Ännu under studietiden ändrade drömmarna och biologyrket motsvarade inte mina förväntningar. Möjligheten att få jobb som biolog visade sig också vara ganska små. Jag valde därför att även läsa pedagogik för att få lärarbehörighet. Geografi hade också alltid intresserat mig så det var ett naturligt val att även studera geografi för att också få behörighet som geografilärare. Lärare var inget jag drömde om i tonåren. Min pappa och två systrar är lärare och jag ville absolut inte bli lärare. Men lärare blev jag trots det. Under studietiden gjorde jag också mycket annat. Jag jobbade vid sidan om studierna under nästan hela studietiden, jag var utbytesstuderande vid Uppsala Universitet och gick intressanta kurser som t.ex. kurser i italienska. Grundstudierna läste jag som nätkurser och distansstudier. För att bli behörig ämneslärare från Åbo Akademi måste man göra praktik vid Övningsskolan i Vasa samt gå en del av pedagogikkurserna där. I slutet av mina studier flyttade jag därför till Vasa för ett halvt år för att auskultera. Under auskulteringen åhör man lektioner, håller egna övningslektioner, studerar pedagogik för att slutligen få lärarbehörighet. Liksom många andra har jag alltid ogillat att prata inför en klass eller grupp. I början var det nervöst och spännande. Efter några lektioner kändes det ändå hur naturligt som helst att stå inför en klass. Det var faktiskt riktigt roligt. Jag började känna mig rätt nöjd med mitt yrkesval. Våren 2013 blev jag slutligen färdig filosofie magister.

Under våren och försommaren 2013 började jag söka jobb. Det visade sig vara ett riktigt bra beslut att bli lärare. Direkt efter att jag blivit utexaminerad fick jag jobb som djurlärare vid Axxell i Brusaby. Yrkesutbildning var ändå väldigt främmande för mig eftersom jag själv hade gått i gymnasiet. Ämneslärarstudierna i sin tur berör endast högstadiet och gymnasiet. Jag var förberedd på att det första året som lärare skulle vara tungt så det kom inte som en överraskning att det var det. Inte på grund av undervisningen utan på grund av att det fanns så mycket övrigt utöver det som jag var tvungen att lära mig. På Brusaby har vi nämligen djurhus med bland annat fiskar, fåglar, reptiler, små gnagare, kaniner, produktionsdjur och hundar. Jag hade ändå turen att ha väldigt hjälpsamma kollegor som ställde upp och hjälpte och berättade både om själva undervisningen och om djurhuset. Mitt arbete är väldigt varierande och jag har många övriga arbetsuppgifter utöver själva undervisningen. Bland annat är jag egenlärare och ibland får vi lärare också hoppa in och sköta djuren i djurhuset. Jag har alltid tyckt om djur och har tre hundar själv så det är väldigt roligt att få undervisa sådant som jag även sysslar med på fritiden. I och med att vi har djur som behöver skötas varje dag, året runt så har vi alltid åtminstone några studerande på skolan. Därför har även vi lärare lite andra arbetstider än lärare i grundskolan eller gymnasium. Vi jobbar åtta timmars dagar och har alltid någon lärare på jobb även under skolloven.

För att vara en bra och inspirerande lärare måste man ha kunskap i det man undervisar och även själv vara intresserad av det. Orsaken till att jag började studera biologi var nog att jag under gymnasietiden hade en biologi-geografilärare som var väldigt intresserad av det hon undervisade. En del kreativitet behövs för att utveckla sitt material och hitta på nya sätt att undervisa och hålla undervisningen intressant. Speciellt i dessa tider då man gärna skall utveckla material som fungerar digitalt och ibland även på distans. Läraryrket kan ibland vara ganska ensamt. Du planerar din undervisning själv och håller dina lektioner själv. Därför behövs en del självdisciplin också. På mitt jobb är vi ofta flera lärare som håller kurser tillsammans vilket gör det roligare då man kan bolla idéer och planera undervisningen tillsammans. På det sättet kan vi också utnyttja varandras styrkor inom olika områden. Som lärare behövs det förstås också ibland en hel del tålamod. Jag tror det är ganska få som verkligen vet att de vill bli lärare. Ofta halkar man in på den banan lite i misstag. Hittills har jag ändå inte ångrat mitt yrkesval.

Sofia Knuts
Djurlärare vid Axxell, Brusaby