Sociologi och praktik

Jag minns känslan på studentdagen, när framtiden stod öppen och det för första gången inte fanns någon tydlig plan om hur den kommande hösten skulle se ut. Valmöjligheterna var oändligt många vilket kändes fantastiskt, men samtidigt rätt stressande. Alla dörrar stod öppna. En kunde söka studieplats, resa, jobba eller helt enkelt passa på att göra sådant som man inte haft tid för i gymnasiet. En kunde göra nästan vad som helst, men vad skulle jag välja?

Jag bestämde mig för att ta ett mellanår. Jag flyttade hemifrån och började jobba på daghem, vilket visade sig passa mig väldigt bra. Från att tidigare ha umgåtts väldigt lite med barn och aldrig jobbat med dem gick jag till att identifiera mig som en väldigt barnkär person. Barnens temperament, positivitet, uppriktighet och närvaro gav mig energi. Det kändes också väldigt skönt att få en paus från skolbänken och att prova på att jobba heltid. Under mitt mellanår funderade jag även mycket på framtida studie- och livsval. Jag började intressera mig alltmer för feministiska frågor, och kom via det in på tvärvetenskapen sociologi.

När mellanåret började lida mot sitt slut sökte jag in till sociologin på Social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, och kom in. När jag säger att jag studerar sociologi får jag ofta frågor om vad det är. Kort sammanfattat handlar sociologi om sociala relationer och sociala processer i samhället. Kärnan i sociologin är att studera samhället ur ett normkritiskt perspektiv och granska hur maktstrukturer formar våra handlingar, våra val och våra liv. Sociologin ifrågasätter det i vår vardag som annars tas för givet. Inom sociologin finns det även många olika delområden som till exempel arbets-, hälso- och familjesociologi. Jag har trivts mycket bra med mina studier, som både har format mig som person och gett mig nya perspektiv på framtida yrkesval. Jag har alltid tyckt om att skriva och har därför studerat journalistik som ett av mina biämnen. Mitt andra biämne är genusvetenskap som jag läste i Sverige under min utbytesperiod vid Lunds universitet.

I skrivande stund har jag precis avlagt min tre månader långa praktik på UngInfo/De Ungas Akademi som drivs av Luckan r.f. Det har varit en intressant och lärorik tid som gett mig värdefull erfarenhet inför framtiden. Mina arbetsuppgifter har varit varierande och mångsidiga vilket har skapat en komplett helhet. Jag har fått ta del av det vardagliga arbetet på ett kontoret, men även varit ute på fältet. Jag har deltagit i veckomöten, seminarier, olika evenemang och mässor. Jag har arbetat med en del kontors-, assistent- och arkiveringsuppgifter som till exempel att sammanställa feedback från utbildningar. Jag har suttit i informationsdisken på Luckan och även på ungdomsrådgivningstjänsten Navigatorn i Helsingfors. Utöver det har jag även gjort studiebesök samt fungerat som handledare på nättjänsten Sluta panta.

En av de mest inspirerande uppgifterna under min praktik har varit att arbeta med workshopen Fair sex, utvecklad av Ålands fredsinstitut. Syftet med projektet är att förebygga sexuellt våld samt att främja positiva sexuella upplevelser och relationer. Workshopen betonar kommunikation gällande sex, är interaktiv och riktar sig till andra stadiets studerande. Under min praktik har jag gått en ledarutbildning och dragit workshopen i gymnasieskolor, vilket har varit väldigt roligt och utvecklande. På sidan om detta har jag läst manualer och material inom temat.

Under min praktikperiod har jag fått använda min sociologiska kunskap på olika sätt, i och med att normkritik fungerar som en röd tråd genom hela UngInfo/De Ungas Akademis verksamhet. Jag har fått en tydlig inblick i ungdomsarbete och fått se hur en konkret kan jobba med jämlikhetsfrågor. Jag har lärt känna många trevliga människor och alltid känt mig naturligt inkluderad i arbetsgemenskapen. Det känns tomt att min praktikperiod nu är slut, men det är med ett stort leende på läpparna som jag ser tillbaka på de månader som gått.

När jag tog studenten hade jag ingen aning om att det var det här jag skulle få vara med om några år senare. Och fortfarande har jag ingen aning om var jag är eller vad jag gör om några år. Men något jag i alla fall vet nu, är att en sak leder till en annan och att det inte lönar sig att bli stressad av de många valmöjligheterna. Det viktigaste är att hitta något som för just en själv, och just för stunden, känns intressant och inspirerande.

Johanna Östling
Praktikant på UngInfo/De Ungas Akademi