Att jobba som talterapeut

Jag heter Filippa Andersson och jobbar som talterapeut. Ofta då jag nämner mitt yrke är det någon som utropar ”ni lär visst barn att säga R och S” och berättar om sina egna erfarenheter eller någon annans erfarenheter hos en talterapeut. Dessa personer har rätt, en talterapeut kan jobba med barn som har svårigheter med R och S, men det är bara en bråkdel av det en talterapeut egentligen gör.

Vad är det då som en talterapeut gör? Det beror väldigt mycket på arbetsplatsen. En talterapeut kan jobba kommunalt eller privat, med barn eller vuxna. Jobbar man kommunalt är det oftast en hälsocentral eller ett sjukhus man jobbar på. Till hälsocentralen kommer för det mesta barn med artikulationssvårigheter, språkstörning och försenad talutveckling. Artikulationssvårigheter innebär att man har svårt med att säga vissa språkljud och försenad språkutveckling att talet kommer senare än hos typiskt utvecklade barn. De som arbetar privat jobbar oftast för en firma och tar hand om klienter som får talterapi bekostad av FPA. Dessa barn har oftast gravare svårigheter och behöver mer talterapi än vad man kommunalt kan erbjuda. Talterapeuten kan träffa samma barn 40-60 gånger per år i 3-4 års tid. Själv jobbar jag privat och tycker framförallt om de långvariga klientkontakterna och det faktum att man hinner se hur barnen utvecklas. Det finns många olika klientgrupper man kan jobba med. Jag har klienter med allt från downs syndrom, autism, försenad språk och talutveckling till barn med otydligt tal.

För att bli talterapeut krävs en magistersexamen i logopedi. Det är alltså fem års studier på universitet som gäller. Man kan studera logopedi på svenska i Åbo Akademi och på finska i Helsingfors, Tammerfors, Åbo och Uleåborg. Under studietiden hade vi både teoretiska kurser och mer praktiska kurser. Vi lärde oss bland annat tecken som stöd, om rösten och röstergonomi, om hörselskador och om stamning. Till studierna hörde fem korta praktikperioder då vi fick öva oss på terapiarbete. I slutskedet av studierna hade vi en fyra månader lång praktikperiod på ett valbart ställe. Själv var jag på en hälsocentral. Praktikerna gav den självsäkerhet man behövde för att börja arbetslivet. Det kändes också skönt att få testa på det yrke som man studerat till i fem år före man blev färdig för att försäkra sig om att det faktiskt är det man vill göra.

Jag trivs verkligen med att jobba som talterapeut och för mig är det bästa att jag får utnyttja min kreativitet och analytiska förmåga i mitt jobb. Dagarna är omväxlande och man behöver inte sitta och rulla på tummarna. Det finns alltid något att göra. Jag skulle säga att talterapeutyrket passar en person som har god samarbetsförmåga, då samarbete med annan personal och klientens föräldrar är väldigt viktigt. Kreativitet är också ett plus då det dagligen uppstår situationer som man omöjligt kunnat förbereda sig för. Samt krävs det att man inte blir stressad över att jobbet aldrig tar slut. Men det bästa med jobbet är att man alltid har något nytt att lära sig och det är otroligt belönande då man ser hur ens klienter går framåt och lär sig nya saker.

Filippa Andersson

Logoped