En karriär inom finska försvarsmakten.

Jag heter Markus Järvinen och är kapten inom finska försvarsmakten.

 

En karriär inom försvarsmakten var ingenting som jag hade planerat före jag ryckte in i armén. Jag hade planerat att läsa juridik och fick till och med en plats vid Joensuus universitet (idag Östra Finlands universitet). Under mitt år som beväring började jag tänka att en karriär inom försvarsmakten inte är en så dålig idé. Jag sökte in till Försvarshögskolan och blev antagen till den 94:e Kadettkursen. Kadettutbildningen vid Försvarshögskolan i Sandhamn, Helsingfors omfattar 180 studiepoäng och inkluderade allt ifrån från taktik till språk, från fysik och matematik till ledarskap. Som kadett får man boende och måltider i Sandhamn och dagpenning.

 

Jag tyckte mycket om utbildningen då den är så mångsidig och jag trivdes bra med mina 130 kurskamrater. Gemenskapen inom kursen gör att ingen blir efter i studierna. Precis som vid andra högskolor innehåller utbildningen kurser, seminarier och skrivandet av en kandidatuppsats inom ett huvudämne som vi valt på slutet av första året. Till skillnad från andra högskolor är det obligatorisk närvaro på allting och ibland åker man på militärövningar. En annan stor skillnad är att vi i början av det tredje året fick välja en brigad inom försvarsmakten där vi ville tjänstgöra efter examen, jag valde Pansarbrigaden i Tavastehus.

 

Efter tre år vid Försvarshögskolan utexaminerades jag som kandidat i krigsvetenskaper och blev befordrad till löjtnant. Jag fick en tjänst vid Pansarbrigaden instruktör vid underofficersskolan och började jobba där. Till mina mångsidiga uppgifter hörde bland annat att planera och leda olika skolningar och utbildningar åt underofficerare. Jag trivdes mycket bra med mina uppgifter.

 

Efter fyra år blev jag befordrad till övre löjtnant vilket betydde att det var dags att fortsätta mina magisterstudier vid Försvarshögskolan. Magisterkursen omfattar 120 studiepoäng. Till skillnad från kadettkursen kan även civila söka till utbildningen och utexamineras, precis som oss militärer, till magister i krigsvetenskaper. Under magisterutbildningen gick vi mera in på djupet på alla de krigsvetenskapliga ämnen vi studerat på kandidatnivå. Under den tvååriga magisterkursen fick vi alla boende på området samt lön. Då jag utexaminerades som magister i krigsvetenskaper med strategi som huvudämne och befordrades jag till kapten. Min tjänstgöring vid Pansarbrigaden i Tavastehus fortsatte genast med nya uppgifter inom beväringsutbildningen.

 

Jag har varit mycket nöjd med mitt val av utbildning och rekommenderar den varmt. Utbildningen passar människor som är redo att utmana sig själva, att jobba hårt och kommer bra överens med andra människor.

 

Markus Järvinen

Finlands försvarsmakt