Kreativt kostymjobb

Hej allihopa! Mitt namn är Mattias Lybäck, jag är 31 år gammal och jobbar som skattekonsult åt ett stort, internationellt revisionssamfund. Om man skulle göra en vad-vill-ni-göra-när-ni-blir-stora-gallup i en lågstadieklass tvivlar jag på att skattekonsult skulle få särskilt många röster, men för min del stod det ganska tidigt klart att det var ekonomi jag vill studera och senare jobba med.

Sommaren 2010 hade jag turen att få en av de av Åbo Akademi stödda praktikplatserna (om detta system fortfarande finns vid universiteten –utnyttja det!) vid skattebyrån i Karleby, och på den vägen är det. Följande sommar, mycket till en följd av att jag jobbat för Skatteförvaltningen en sommar, fick jag ett ”vanligt” sommarjobb vid företagsskattebyrån i Åbo, som sedan förlängdes och sedermera förvandlades till en fast tjänst. Att skriva en pro gradu-avhandling samtidigt som man jobbar heltid är inget som rekommenderas, även om fördelen är att man vet vad man ska göra när avhandlingen är inlämnad.

Efter sammanlagt nästan fem år vid Skatteförvaltningen fick jag i höstas möjligheten att pröva på hur det är att jobba ”på andra sidan”, dvs. som konsult och skatteplanerare åt företag. Skatteplanering är något som fått mycket negativ publicitet senaste tiden, närmare bestämt i samband med de s.k. Panama-pappren. Påpekas bör att skatteflykt och olaglig kringgående av skatt inte är något som vi hederliga skattekonsulter befattar oss med. Istället så försöker vi hjälpa företag att hitta de fördelaktigaste och skatte-effektivaste helhetslösningarna, självklart inom den finska skattelagstiftningens ramar. Själv jobbar jag gärna med skattefrågor som hör ihop med allmännyttiga samfund, dvs. föreningar och stiftelser, familjeägda aktiebolag och jordbrukare.

Själva jobbet som skattekonsult är krävande, utmanande och överraskande kreativt. Även om största delen av arbetstiden tillbringas på kontoret ingår också resande, både till kunder och till olika evenemang. I praktiken består mitt arbete till största delen av utarbetande och författande av juridiska dokument samt korrespondens med Skatteförvaltningen och andra myndigheter. Därtill blir det ganska mycket kalkylering i Excel.

För de som är intresserade av att arbete med ekonomifrågor är skattekonsult ett intressant alternativ. Då får man jobba med såväl siffror som människor!

Väl mött,

Mattias