Ibland blir det bättre än planerat

Då jag tog studenten i maj 2008 var jag helt säker på vad jag skulle göra i framtiden. Jag skulle flytta till Helsingfors och ta en magister i socialt arbete och sedan skulle jag börja jobba som skolkurator. Till Helsingfors flyttade jag och jag började studera socialt arbete, men sedan blev det inte riktigt som jag hade tänkt mig.

 

Efter ett års studier i huvudstaden bestämde jag mig för att flytta tillbaka hem till Österbotten där jag började studera utvecklingspsykologi vid Åbo Akademi. Där trivdes jag som fisken i vattnet. Vi hade stor frihet i våra studier och jag kunde baka in allt möjligt intressant i min examen. Bland annat tillbringade jag en termin i New York i USA och studerade sociologi och kriminologi som biämne. Vid sidan av studierna jobbade jag på en restaurang som servitris, men i takt med att examen närmade sig började jag allt mer fundera på vad som skulle hända sen. Hur skulle jag få ett jobb?

 

Trots att jag inte hade trott att jag skulle flytta till Helsingfors igen var det just det jag gjorde. Eller till Esbo närmare bestämt, men för en Österbottning kändes det i början som nästan samma sak. I augusti 2015 började jag jobba för Svensk Ungdom, som är Svenska Folkpartiets ungdomsorganisation. SU var sedan tidigare bekant för mig och jag hade varit medlem redan i många år. Att då få möjlighet att jobba för organisationen kändes väldigt spännande.

 

Svensk Ungdom, eller SU, är ett socialliberalt politiskt ungdomsförbund. Liberalism betyder att vi tycker att alla politiska beslut ska utgå från människan själv, och att alla ska få leva sina liv precis som de vill, bara de inte skadar eller kränker andra. SU samlar unga i åldern 14-30 i hela Finland och tillsammans jobbar vi för ett mångkulturellt, flerspråkigt, öppet och jämställt Finland. Mänskliga rättigheter, miljö och jordbruk, utbildning och jobb och ekonomi är exempel på frågor som är extra viktiga för oss.

 

Vad gör man då om man jobbar för SU? SU har verksamhet så väl nationellt som regionalt och lokalt. Jag jobbar på det regionala planet och är verksamhetsledare för Nylands krets, vilket innebär att jag tillsammans med en kretsstyrelse är ansvarig för SU:s verksamhet i Nyland. I praktiken betyder det att jag tillsammans med styrelsen ordnar olika evenemang, håller kontakten med beslutsfattare och påverkar genom att synas i media och bevaka SU:s intressen i Nyland. Nyland är den största kretsen med flest medlemmar och många lokalavdelningar. Till mitt jobb hör också att hålla kontakten med alla våra medlemmar och att finnas där för lokalavdelningarna om de behöver hjälp i sitt arbete. Jag tar också hand om kretsens administration och ekonomi, så en del av min arbetstid går ut på att skriva protokoll och betala räkningar. Då jag var yngre var jag helt säker på att jag aldrig någonsin skulle jobba på ett kontor, men idag kan jag tycka att just den administrativa biten av mitt arbete kan vara rätt terapeutiskt.

 

Mitt jobb är väldigt intensivt och den ena dagen är aldrig den andra lik. Det är nog det jag tycker allra bäst om med att jobba på SU. Jag får möjligheten att träffa så många inspirerande människor, ordna roliga evenemang för våra medlemmar och i valtider får vi åka runt och göra kampanj. Ibland blir dagarna långa men det känns inte någonstans. Jag antar att det beror på att jag jobbar med något jag brinner för. Jag vill vara med och göra Finland till en bättre plats och det upplever jag att jag kan göra genom att jobba för SU som för en politik som jag tror på. Om det är något jag har lärt mig hittills i livet så är det att allt kan bli hur bra som helst, även om det inte alls går som man hade planerat.

 

Jenny Vilén