Sjökaptens utbildning på Åland

Mitt namn är Arnold Vihinen , jag är 23 år och jag studerar 4:e året på Högskolan på Åland till sjökapten. Utbildningen är 4 ½ år (270 Sp) lång.

Att studera på Åland var inget jag hade tänkt mig när jag gick i gymnasiet men att jobba till sjöss var något jag velat redan sen jag var liten och att bli sjöbevakare hade jag drömt om. Efter gymnasiet åkte jag in i armen och blev matros i flottan. I armen började jag fundera på att jag borde skaffa en plan B ifall jag inte skulle ta mig in till gränsbevaknings utbildningen. Jag började ta reda på skolor med sjöfarts utbildning och kom över Högskolan på Åland, vilket var en bekant skola för en av mina vänner hade sökt och kommit in till utbildningen där innan vi åkte in till armen. Efter armen sökte jag till både högskolan på Åland och till yrkeshögskolan Novia i Åbo efter att jag inte kommit in till gränsbevaknings utbildningen. Jag hade kommit in till båda skolorna men det var ett ganska lätt val mellan skolorna p.g.a att min flickvän även kommit in till Högskolan på Åland och att två av mina vänner också skulle flytta till Mariehamn. Skolans goda rykte som sjöfarts utbildare och det att det Högskolan på Åland hade ett eget skolfartyg underlättade valet.

Sjökaptensutbildningen på Åland är mångsidig och intressant. Utbildningen innefattar både teoretiska kurser så som fysik, matematik och oceanografi men även en hel del praktiska kurser som t.ex. rökdykning, medicinsk första hjälp och fartygs vård och underhåll. Skolan har även ett eget skolfartyg som heter Michael Sars på vilket vi praktiserar navigation och övar på manövrering samt gör resor till både Finland och Sverige.

Till utbildningen hör även praktik ombord på fartyg. Genast under första året kommer man att åka ut på praktik för att få sjödagar till sin vaktmans behörighet och efter andra året åker man ut på styrmans praktik. Jag har själv varit både på vaktmans- samt styrmans praktik men har även haft chansen att jobba som lättmatros ombord på fartyg. Högskolan på Åland har även en fartygssimulator med en stor databas av olika fartyg och havsområden var man kan öva på navigering och manövrering. Simulatorn går även att samankoppla med maskinisternas maskinrums simulator och köra gemensamma övningar med dem. Lärarna på sjökaptensutbildningen är kompetenta och de flesta har lång erfarenhet från sjöss som befäl.

Sjökaptensutbildningen erbjuder dig chansen att jobba världen runt med ett arbete där ingen dag är lik den andra.

 

Arnold Vihinen

Studerande